Fælles kompetenceudvikling på ældreområdet

Har I brug for sparring og kompetenceudvikling til at løfte ældreområdet i kommunen? Vil I igangsætte tværfaglige teams? Eller har I brug for et fælles fundament i jeres indsats med rehabilitering eller værdig ældrepleje? Så kan vi hjælpe jer. 

Ældreområdet

Bliv kontaktet af en konsulent fra VIA

Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra ældreområdet.

Presset på ældreområdet kræver den rette kompetenceudvikling. Er I klædt på?

Prognoserne taler sit tydelige sprog; der er over 1,1 million ældre i Danmark, og andelen af ældre borgere stiger markant over de kommende år. Udsigterne til at andelen af pleje- og sundhedspersonale følger med er langt mere usikker. 

For at lykkes med fremadrettet at kunne yde en værdig ældrepleje og skabe et trygt og meningsfuldt ældreliv for ældre borgere og borgere med demens, har I som pleje- og sundhedspersonalet brug for at være klædt bedst muligt på til at håndtere de udfordringer, I møder. Både de udfordringer vi allerede står overfor i dag, og de udfordringer vi ved, der kommer.

I takt med at presset på ældreområdet stiger, er der brug for, at I som pleje- og sundhedspersonel fortsat bidrager med løsninger, og er med til at drive udviklingen og kan se nye muligheder. Det er ingen let opgave at håndtere ved siden af de mange daglige opgaver, I også har.

Fælles kompetenceløft giver fælles ståsted, fælles sprogbrug og fællesskab, og det øger mulighederne for at i som ledere og medarbejdere kan udvikle løsninger – ved siden af de daglige opgaver og rutiner. 

I VIA kan vi skræddersy et uddannelsesforløb præcis til jeres behov. Det kan eksempelvis være, at I har brug for et nyt blik på en konkret udfordring i kommunens demensindsats? At I gerne vil have input til at udvikle det tværfaglige samarbejde i bestemte teams? Eller måske er I en gruppe, som gerne vil anvende en bestemt metode eller validere redskaber?

Vi byder ind med forskning og nyeste viden fra egne forskningsprogrammer inden for aldring, rehabilitering og demens, dansk og international forskning, nyeste viden om personcentreret omsorg, palliative indsatser, kognitiv stimulering, mv. 

Vi kan bl.a. tilrettelægge forløb inden for: 

 • Personcentreret omsorg til borgere med demens
 • Rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade
 • Psykiatriske problemstillinger og indsatsformer i relation til borgere med sindslidelser
 • Faldforebyggelse 
 • Teamsamarbejder og koordinering af borgerforløb
 • Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring
 • Implementering og fastholdelse af nye tiltag / forandringsledelse 
 • Samarbejde med pårørende 

Mere om os

 • Vores styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er i stand til at tilbyde hele paletten af:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Facilitering af temadage
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation

  Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra ældreområdet. Udfyld formularen og bliv kontaktet.

 • Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, foregår det altid i tæt dialog med jer, for vi ved, at forskellige kommuner og afdelinger har forskellige behov. Det tætte samarbejde omkring udvikling af et kompetenceforløb sikrer, at udgangspunktet er jeres oplevede udfordring og jeres hverdag.

  Vi har altid fokus på, at alle kompetence- og uddannelsesforløb indeholder praktiske eksempler – og at disse trænes i praksis og i den virkelighed, hvor de skal anvendes. Derudover arbejder vi undervejs i forløbene med jeres konkrete problemstillinger fra hverdagen, og derfor vil I ofte føle jer i gang med at løse arbejdsopgaver, selvom I sidder på ”skolebænken”.

 • I VIA er vi en række undervisere og konsulenter dedikeret til ældreområdet. Vi er del af et stærkt tværfagligt miljø med let adgang til sparring, udvikling og tværfagligt samarbejde.

  Vores undervisere og konsulenter har stor erfaring med at tilrettelægge målrettet efter- og videreuddannelse af erfarne medarbejdere, og de er opdateret på, hvad der rører sig i praksis. Det betyder, at I kan forvente at møde en konsulent med stor professionsfaglig viden og indsigt, som kan udfordre jer og komme med nye perspektiver på jeres problemstillinger - og klæde jer på til at tage næste skridt.

 • Vi har mange års erfaring i, hvordan kompetenceudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne. I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, udarbejder vi ansøgningen for jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.


Det siger vores kunder om samarbejdet

Kontakt

Elisabeth
 • Elisabeth Flindt

 • Efter- og videreuddannelseschef
 • T: +45 87 55 19 12