Fælles kompetenceudvikling på social- og specialområdet (børn og unge)

Har I brug for fælles kompetenceudvikling til arbejdet med børn, unge eller familier i sårbare og udsatte positioner? Savner I greb til gøre indsatsen for sårbare og udsatte børn i dagtilbuddet sammenhængende? Eller har I brug for et fælles fundament til at styrke indsatsen for sårbare og udsatte børn og unge på tværs? Så kan vi hjælpe jer. 

Børn og Unge

Bliv kontaktet af en konsulent fra VIA

Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra social- og specialområdet (børn og unge) om jeres behov og mulige ønsker til et skræddersyet forløb.

Sårbare og udsatte børn, unge og familier kræver særlig viden. Er I klædt på?

Børn, unge og familier, der befinder sig i sårbare og udsatte livssituationer, har et særligt behov for fagprofessionelle, der møder børnene og de unge med afsæt i deres situation. Problematikkerne og situationerne tager sig forskelligt ud fra barn til barn, fra ung til ung og fra familie til familie. Vi ved, hvor meget de forskellige indsatser kræver af jer som fagprofessionelle, der skal gribe, vurdere og håndtere alle disse forskelligheder.

Arbejdet med sårbare og udsatte børn, unge og familier foregår både i almen praksis og i specialiserede tilbud, i systematisk sagsbehandling, på hjemløshedsområdet, på krisecentre, i det boligsociale arbejde og tværsektorielt.

Indsatsen på tværs involverer mange fagligheder, og det kræver helt naturligt både systematik, fælles sprogbrug og et fælles fundament, når målet er at lykkes med at støtte og inddrage familier, børn og unges egne perspektiver - og sætte deres forståelser, oplevelser og fortolkninger centralt i arbejdet.  

Indsatserne lokalt i egne teams kræver også særlig viden. Fx når udsatte og sårbare børn og unge trækker sig og kun indgår i den absolut mest nødvendige kontakt med fagprofessionelle. Eller fx når barnets første 1000 dage og inklusion stiller store krav, hvor ledere, pædagoger og lærere i de almene tilbud i dag har brug for viden, der før blev set som højt specialiseret.

Vi kan både hjælpe jer med indsatserne på tværs og indsatserne i lokale teams. Det kan fx være, at I har brug for at indarbejde nye metoder? At I gerne vil udvikle det tværgående samarbejde omkring de sårbare og udsatte børn eller unge? Eller måske er I en gruppe, som gerne vil rustes til kommunikationen med familierne? 

I VIA kan vi skræddersy et uddannelsesforløb eller kompetenceløft præcis til jeres behov. Vi byder ind med nyeste viden, teori med afsæt i den konkrete udfordring og metoder til praksis.

Vi kan bl.a. tilrettelægge forløb inden for:

Mere om os

 • Vores styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er i stand til at tilbyde hele paletten af:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Facilitering af temadage
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation
  • Organisatorisk læring omkring fx aktionslæringsforløb

  Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra social- og specialområdet (børn og unge). Udfyld formularen og bliv kontaktet.

 • Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, foregår det altid i tæt dialog med jer, for vi ved, at forskellige kommuner og afdelinger har forskellige behov. Det tætte samarbejde omkring udvikling af et kompetenceforløb sikrer, at udgangspunktet er jeres oplevede udfordring og jeres hverdag.

  Vi har altid fokus på, at alle kompetence- og uddannelsesforløb indeholder praktiske eksempler – og at disse trænes i praksis og i den virkelighed, hvor de skal anvendes. Derudover arbejder vi undervejs i forløbene med jeres konkrete problemstillinger fra hverdagen, og derfor vil I ofte føle jer i gang med at løse arbejdsopgaver, selvom I sidder på ”skolebænken”.

 • I VIA er vi en række undervisere og konsulenter dedikeret til socialområdet og specialområdet for børn, unge og familier i udsathed. Vi er del af et stærkt tværfagligt miljø med let adgang til sparring, udvikling og tværfagligt samarbejde.

  Vores undervisere og konsulenter har stor erfaring med at tilrettelægge målrettet efter- og videreuddannelse af erfarne medarbejdere, og de er opdateret på, hvad der rører sig i praksis. Det betyder, at I kan forvente at møde en konsulent med stor professionsfaglig viden og indsigt, som kan udfordre jer og komme med nye perspektiver på jeres problemstillinger - og klæde jer på til at tage næste skridt.

 • Vi har mange års erfaring i, hvordan kompetenceudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne. I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, udarbejder vi ansøgningen for jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

Kontakt

Lykke Kolby Stengaard
 • Lykke Kolby Stengaard

 • Efter- og videreuddannelseschef
 • T: +45 87 55 18 34
Dorte Qvortrup Dinnesen
 • Dorte Qvortrup Dinnesen

 • Efter- og videreuddannelseschef
 • T: +45 87 55 19 71