Facilitering af innovative processer og workshops

Bring de innovative ideer i spil. Her på siden kan du finde konsulentbistand og værktøjer i forbindelse med at designe og gennemføre udviklingsprocesser – fra idégenerering til implementering.

Samarbejde om at udvikle og skabe nyt

Skal I have konkretiseret et koncept eller en produktide? Eller er I optaget af at udvikle en ny strategi og måske helt nye arbejdsgange? Så har I brug for at få bragt alle ideer i spil for at nå frem til det output, der skaber mest mulig effekt og værdi for organisationen.

Udvikling og innovationsprocesser skal være effektfulde – og de må også gerne være sjove. Book en proceskonsulent til at facilitere jeres workshop eller lad jer inspirere af vores foredrag, sparring, rådgivning, coaching og procesledelse.

Essensen er, at I skal samarbejde om at udvikle og skabe nyt.

Få nye ideer til at opstå

Nye ideer opstår ofte bedst i nye omgivelser – væk fra de vante rammer. Hos VIA byder vi derfor virksomheder og organisationer indenfor i egne lokaler og skaber rum for kreativitet og idéudvikling. Her vil I kunne opleve, at der opstår nye ideer og konkrete resultater via en anderledes tilgang til udviklingsarbejdet.

Processen bliver understøttet både analogt med post-its og med flipover samt med diverse it-værktøjer, der gør det fleksibelt, sjovt og let at dokumentere - og at deltage uden at være fysisk til stede. Alt det udstyr, vi gør brug af til at facilitere workshops og processer, er mobilt. Så vi kommer også gerne ud til jer eller andre steder og skaber de rette rammer for idegenerering og udvikling.

Så kontakt os og lad os sammen blive klogere på, om vi er dét, I lige står og mangler for at komme videre i proces. Du finder vores kontaktperson nederst på siden.

Vi har blandt andet samarbejdet med:

 • Aarhus Vand
 • Agro Food Park
 • Arriva
 • Brugger & Nielsen
 • Cam arkitekter
 • Danish Crown
 • Develco Products
 • DS Smith
 • Horsens kommune
 • Insero
 • Kamstrup
 • Midtconsult 
 • Movia
 • Netværk Danmark
 • Post Danmark
 • Randers regionshospital
 • Rigspolitiet
 • Siemens
 • Systematic
 • Tulip
 • Aarsleff

Eksempler på populære workshops

 • Synes I, det er svært at identificere og få defineret jeres behov forud for et udviklingsprojekt eller -forløb?

  Få startet rigtigt med en faciliteret proces, hvor I bliver hjulpet til at komme omkring alle hjørner og kanter af de udfordringer og muligheder, der måtte være. Det sikrer en reel og brugbar behovsafklaring, som styrker det videre arbejde med at nå jeres mål.

  I vil sikre jer:

  • Et fokuseret behov og det rigtige udgangspunkt for udvikling
  • En handleplan for udviklingsforløbet
  • Commitment i organisationen til udvalgte udviklingsfokus

  På workshoppen leder vi jer gennem en proces, der vil gøre jer i stand til at åbne op og være undersøgende på jeres behov i et bredt perspektiv. Efterfølgende hjælper vi jer med at være konkrete, indsnævre, prioritere og vælge ud. Tilbage står I med det vigtigste behov, som står klart og skarpt for alle.

  Vi bygger normalt vores udviklingsprocesser op efter følgende innovationstrin:

  • Definering - forstå behovet
  • Opdagelse - den kreative proces
  • Udvikling - prioritering og konceptualisering
  • Implementering - værdiskabelse

  Denne workshop vil centrere sig om den første fase og arbejde med at komme i dybden med jeres behov og udfordringer. På den måde sikrer I det rette udgangspunkt for selve udviklingen.

  I arbejdet med udfordringerne og behovene, bliver det synligt for jer, hvilke behov der vil give mest værdi for jer at arbejde videre med. Der er tale om et fokuseret behov med argumenterne i orden. I vil samtidig gå fra workshoppen med en udarbejdet handlingsplan for, hvordan I skal arbejde videre med behovet og udviklingsarbejdet.

  Workshoppen vil synliggøre og bearbejde følgende spørgsmål:

  • Hvad er udfordringen?
  • Hvad er behovet for udvikling?
  • For hvem er det et behov?
  • Hvordan har vi tidligere arbejdet med lignende udfordringer?
  • Hvilke nuancer af behovet findes der?
  • Hvorfor er det et behov?
  • Hvilke behov er de centrale?
  • Tilrettelæggelse og afholdelse

  Workshoppen er tilrettelagt som en involverende proces, hvor alle deltagere - i fællesskab og bredt i organisationen – får sat forskellige vinkler og perspektiver i spil. Som udgangspunkt er workshoppen en halvdagsworkshop, men kan skaleres til en heldagsworkshop, hvor det f.eks. er muligt at påbegynde den kreative proces omkring det definerede behov/fokusområde.

 • Gør brug af vores facilitatorkorps, som leverer al den sparring og procesledelse, som I skal bruge for at sætte innovationsarbejdet i gang og udvikle nye ideer. Innovationsprocesser skal være effektfulde – og de må også gerne være sjove.

  Denne workshop hjælper jer til at udvikle og konkretisere alt lige fra koncepter og produktidéer til strategier og nye arbejdsgange. Vi har et stærkt korps af konsulenter og facilitatorer med mange års erfaring i både innovationsoplæg, sparring, rådgivning, coaching og procesledelse.

  Omdrejningspunktet for workshoppen er, at I skal samarbejde om at udvikle og skabe nyt. ”Produktet” bliver nemlig bedst af at være resultat af samarbejde og ikke sololøb.

  Workshoppen og processen er designet efter det formål, der er sat i centrum. Formålet er således styrende for hele forløbet, og de metoder og værktøjer vi arbejder med.

  Eksempler på udviklingsprocesser:

  • 100 ideer på 1 time
  • Organisationsudvikling
  • Strategi- og forretningsudvikling
  • Projektudvikling og -ledelse
  • Projekt kick-off
  • Forandringsprocesser og -ledelse
  • Udvikling af markedsføringsstrategier
  • Udvikling af vision, mission og værdigrundlag
 • Har I flere sideløbende projekter kørende, giver det værdi at praktisere porteføljeledelse. Om I har opgaven forankret i ledergruppen eller i et porteføljekontor er ikke afgørende, men det er vigtigt at håndtere det professionelt.

  Som en del af det at lede porteføljen, skal I gennemføre en præcis og tværgående risikovurdering af projekterne. Det skal være synligt, hvilke risici der er forbundet med de enkelte projekter, og hvilke risici der er i den samlede portefølje.

  Under denne workshop får I præsenteret og mulighed for at afprøve metoder til risikostyringen.

  Da vi ved, at risikovurdering på tværs af projektporteføljen kan være svært at håndtere, har vi sammensat et forløb med fokus på identifikation og håndtering af risici i projektporteføljer.

  I kommer til at arbejde med:

  • Porteføljeledelsens principper og faldgruber
  • Identifikation af risici gennem facilitering
  • Imødegåelse og eliminering af risici
  • Styring og rapportering af risici
  • Planer og forståelse for involvering af nøglepersoner

  Den proces, I vil blive ledt igennem indeholder tre faser:

  1. Baggrund
   Porteføljeledelse principper og fremgangsmåde
   Faldgruberne i porteføljeledelse

  2. Proces
   Bred risikoidentifikation
   Årsag-virkningsforståelse
   Imødegåelse og eliminering
   Handleplaner

  3. Rapportering og opfølgning
   Indarbejdelse i rapportering
   Opfølgning på risikovurdering
   Involvering
 • Vil I gerne udarbejde en strategi med et andet output end det sædvanlige? Så har I behov for en anden form og et andet setup. Få hjælp til udvikling af jeres nye strategi med en partner, der kan bringe jer skridtet videre.

  Hos VIA har vi stor erfaring med facilitering af strategiudviklingsprocesser, der involverer, accelererer og skaber commitment. Vi sætter samtidig fokus på implementeringen, da den er altoverskyggende vigtig, hvis strategien skal forankres og efterleves bredt i organisationen.

  Vi faciliterer ikke blot selve udviklingen af strategien, men arbejder i ligeså høj grad med at klæde jer på til at arbejde med strategiudvikling og involvering af medarbejderne, så processen bliver cirkulær og involverende frem for lineær og topstyret.

  I sikrer jer:

  • Viden om udvikling og implementering af en strategi
  • Sparring på indsamling af relevant materiale
  • Involvering af medarbejderne (både i udviklingen og implementeringen)
  • Tilrettelæggelse og afvikling af en strategiudviklingsworkshop
  • Udarbejdelse af en strategi indeholdende: Vision og formål, mål og leverancer
  • Udarbejdelse af handlingsplaner for at opnå målene
  • Opfølgning på processen efter 3-6 måneder

  Den proces, I vil blive ledt igennem indeholder tre faser:

  1. Viden
   Hvad indeholder en strategi?
   Hvordan skal en strategi opbygges?
   Hvem kan I med fordel involvere?

  2. Proces
   Involvering
   Afdækning
   Arbejde med ikke-viden
   Vision - mål - leverancer
   Udvikling af handlingsplaner
   Igangsætte eksekvering

  3. Opfølgning
   Status på eksekvering
   Evt. revidering af planer
   Involvering

Inspiration

Facilitering er noget du kan lære - sådan gør du

Artikel

Facilitering er noget du kan lære - sådan gør du!

Facilitering kan noget stærkt ift. traditionelle proces- og ledelsesværktøjer.

Læs artiklen
Sådan bliver du en dygtig proceskonsulent

Artikel

Sådan bliver du en dygtig proceskonsulent

Få fem input til, hvad du skal kunne, hvis du vil være en god proceskonsulent.

Læs artiklen
Sådan arbejder du struktureret med innovationsprocesser

Artikel

Sådan arbejder du struktureret med innovationsprocesser

Brug denne 4 fasede innovationsprocesmodel.

Se videoen

Kontakt

Thorsten Høegsberg
 • Thorsten Høegsberg

 • Lektor, coach og proceskonsulent
 • T: +45 87 55 19 40