Eksamens- og censorvejledninger

På denne side finder du eksamensvejledninger for vores videreuddannelser, links til regler og bekendtgørelser samt vejledninger og dokumenter til censorer ved VIA Efter- og videreuddannelse.  

Hent vejledninger og dokumenter