Eksamens- og censorvejledninger

På denne side finder du eksamensvejledninger for vores videreuddannelser, links til regler og bekendtgørelser samt vejledninger og dokumenter til censorer ved efter- og videreuddannelse.  

Hent vejledninger og dokumenter