Eksamens- og censorvejledninger

På denne side finder du eksamensvejledninger for vores videreuddannelser, links til regler og bekendtgørelser samt vejledninger og dokumenter til censorer ved efter- og videreuddannelse.  

Vi søger lige nu sundhedsprofessionelle med kendskab til sundhedsplejens målgruppe

Der er nu mulighed for at søge beskikkelse som censor ved Specialuddannelsen til sundhedsplejerske. Censorbeskikkelsen går fra 1. april 2021 og er gældende for en 4-årig periode. Læs mere her (pdf)

 

Information om eksamener under corona

Har du brug for information og vejledning til afvikling af eksamen i situationen med coronavirus? Find information til censorer om eksamener under corona her.

Hent vejledninger og dokumenter