Offentlig administration

Arbejder du i offentlig eller politisk styret organisation med fx offentlig forvaltning og administration eller med skat? Så byg ny viden, oven på det, du allerede kan. VIAs kurser og uddannelsesforløb klæder dig på til at håndtere administrative funktioner og udviklingsorienterede situationer.

Du får sat ny teori og best practise i relation til fx økonomi, offentlig styring, tværfagligt samarbejde, projektarbejde, organisationsudvikling, kommunikation og medborgerskabelse. Du tilegner dig kompetencerne til at anlægge nye perspektiver på det, du dagligt arbejder med.

Deltag i morgenmøde om facilitering af innovative processer

Udflytning af statslige arbejdspladser

Det kalder på kvalificeret arbejdskraft! Få et kompetenceløft, så du kan mestre opgaverne.

Få støtte til efter- og videreuddannelse

Er du faglært eller ufaglært? Få op til 10.000 kr. til uddannelse

Er du ufaglært eller faglært – dvs. har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse? Så har du hvert år fra 2018-2021 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademi- og diplomuddannelserne. Moduler op til 10.000 kr. er helt gratis.

Er du kommunalt ansat? Få op til 25.000 kr. til uddannelse

Som ansat i en kommune har du mulighed for at søge om støtte til din efteruddannelse hos Den kommunale kompetencefond. Du kan læse mere om ansøgningsprocessen, hvilke uddannelser, du kan søge støtte til og finde ansøgningsskemaet hos Den kommunale kompetencefond.

Er du regionalt ansat? Få op til 25.000 kr. til uddannelse

Som ansat i en region har du mulighed for at søge om støtte til din efteruddannelse hos Den regionale kompetencefond. Du kan læse mere om ansøgningsprocessen, hvilke uddannelser, du kan søge støtte til og finde ansøgningsskemaet hos Den regionale kompetencefond.