Offentlig administration

Arbejder du i offentlig eller politisk styret organisation med fx offentlig forvaltning og administration. Så byg ny viden, oven på det, du allerede kan. VIAs kurser og uddannelsesforløb klæder dig på til at håndtere administrative funktioner og udviklingsorienterede situationer.

Du får sat ny teori og best practise i relation til fx økonomi, offentlig styring, tværfagligt samarbejde, projektarbejde, organisationsudvikling, kommunikation og medborgerskabelse. Du tilegner dig kompetencerne til at anlægge nye perspektiver på det, du dagligt arbejder med.

Tre damer samarbejder omkring et bord

Vil du være en aktiv medspiller i fremtidens velfærdssamfund?

Tag en akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration.

Kvinde smiler

Offentlig forvaltning og administration

Tag diplom i offentlig forvaltning og administration.

Vi efteruddanner fremtidens kommunale medarbejdere - sammen med jer

Playmaker

Bliv klædt på til rollen som playmaker i kommune 3.0.

Deltag i morgenmøde om facilitering af innovative processer

Udflytning af statslige arbejdspladser

Det kalder på kvalificeret arbejdskraft! Få et kompetenceløft, så du kan mestre opgaverne.

Offentlig kommunikation

Lær at arbejde professionelt med kommunikationsstrategi- og planlægning, målgruppekendskab og medier.