Offentlig administration

Arbejder du i en offentlig eller politisk styret organisation med fx offentlig forvaltning og administration eller med skat? Så byg ny viden oven på det, du allerede kan. Du får sat ny teori og best practice i relation til fx økonomi, tværfagligt samarbejde, projektarbejde, kommunikation og medborgerskabelse.

Temaer

Mere information