Kompetenceløft til erhvervsskoler

Erhvervsskolerne skal leve op til høje krav. Eleverne skal blive så dygtige som muligt. For at det lykkes, kræver det de helt rette pædagogiske og didaktiske kompetencer hos såvel ledere som lærere. På denne side finder du efteruddannelse målrettet erhvervsskoler.

Attraktive erhvervsuddannelser

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser er på dagsordenen, og det er en stærk pædagogisk ledelse, der sammen med lærerne skal skabe erhvervsuddannelser af højeste kvalitet. Vi står klar til at hjælpe jer med at indfri de høje krav.

Som en af landets største udbydere af erhvervspædagogisk efter- og videreuddannelse, kender vi de aktuelle udfordringer og muligheder rigtig godt.

Spot på entreprenørskab, digitalisering og verdensmål

Inden for det erhvervspædagogisk område, er der disse år særlig fokus på tre ting; entreprenørskab, digitalisering og FN’s verdensmål.

Undervisning gennem entreprenørskab har en positiv påvirkning på elevernes læring, motivation og lysten til at deltage. Samtidig udvikler det de unges evner til at tænke nyt og se muligheder. Vi ved det skaber værdi! Derfor hjælper vi med at klæde lærerne på til at planlægge og gennemføre entreprenørskabsundervisning, der udvikler eleverne entreprenante mindset.

Digitalisering er samtidig et område, hvor vi ser et stærkt behov for en styrket indsats. Den teknologiske udvikling stiller store krav til skolens digitaliseringsgrad og læringsplatforme samt til lærernes og ledernes digitale kompetencer. Formår I at udnytte de digitale muligheder, vil det skabe et stærkt og levende uddannelsesmiljø - et vigtigt redskab til at skabe bedre trivsel og gennemførsel iblandt de unge.

Ud over entreprenørskab og digitalisering er FN’s verdensmål for alvor kommet på dagsordenen – også hos erhvervsskolerne. Erhvervsskolerne er en vigtig drivkraft, når det gælder om at uddanne fremtidens arbejdskraft til at have et globalt og bæredygtigt mindset. Derfor er vi også i VIA optaget af, sammen med skolerne, at udvikle viden på feltet - både igennem undervisningen på vores uddannelser og gennem forsknings- og udviklingsprojekter.

Ønsker I at arbejde mere med entreprenørskab, digitalisering og verdensmål? Så lad os hjælpe jer i gang eller godt videre med indsatserne.

Få et fagligt kompetenceløft – sådan kan det gøres

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er den officielle uddannelse for erhvervsskolelærere. Men ud over uddannelse til den enkelte, kan vi samtidig give jeres skole det faglige løft, I har brug for. Det er muligt at skræddersy hele diplomuddannelsen i erhvervspædagogik eller blot enkelte moduler efter skolens strategi og behov.

Vi er særlig bevidste om, at skemalægning og hverdag stadig skal fungere, når medarbejdere sendes afsted for at blive opkvalificeret. Derfor tilrettelægger vi kompetenceudvikling, så den passer til jeres skole og sikrer, at den er koblet tæt til de organisatoriske mål og lærernes daglige praksis. Vi involverer skolens ledelse i kompetenceudviklingsforløbet og sikrer, at der ikke kun bliver tale om individuel læring hos deltagerne, men også om organisatorisk læring.

Uddannelser

Uddannelse

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik

Uddannelsen er obligatorisk for alle nye undervisere på erhvervsskolerne. Den giver dig viden om, hvordan du arbejder med undervisning og læring inden for det erhvervspædagogiske felt.
Læs om uddannelsen

Uddannelsesforløb

Strategisk kompetenceløft 

Du kan tage en række målrettede uddannelsesforløb på diplomniveau (10 ECTS), der kobler sig direkte på de syv anbefalinger, som Undervisningsministeriets ekspertgruppe har defineret.
Læs om uddannelsen

Det siger deltagerne på vores forløb

Handelsfagskolen går all-in på entreprenørskab

Handelsfagskolen går all-in på entreprenørskab

Lærerne har fået inspiration til at gribe undervisningen an på nye måder, som aktiverer eleverne i deres egen læreproces.

Gå til side
Lærerne Irene, Mogens og Peter fra EUC Nord, har gennemgået VIAs kompetenceudviklingsforløb, hvor undervisning (pædagogisk 10-ETCS modul) og kort virksomhedspraktik er kombineret. Det har givet god læring.

EUC Nord

Kombination af virksomhedsforløb og undervisning giver god læring hos underviserne.

Gå til side
Eigil Holm og Annie Ravnkilde Larsen

Erhvervsskolerne Aars

På Erhvervsskolerne i Aars uddanner skolens lærere sig sammen.

Gå til side
Louise Knudsen og Louise Hausted

Vi klapper i hænderne, når vi kan se, det virker

Den normale undervisning er kastet op i et nyt perspektiv, og underviserne kan se den positive effekt.

Gå til side
Anette Dam Petersen

Reflekterer nu over egen undervisning

En uddannelse i entreprenørskab får nu Anette til at se hendes egen undervisning fra nye perspektiver.

Gå til side

Kontakt

Klaus Ernst Hansen