Kompetenceløft til erhvervsskoler

Som erhvervsskole skal I følge med udviklingen, så I kan tiltrække og uddanne fremtidens faglærte. I skal forberede eleverne til et arbejdsmarked i hastig forandring og højne den faglige stolthed, så flere vælger erhvervsuddannelserne til. Det kræver, at I som ledere og lærere selv er klædt på til opgaven.

Fremtidens attraktive erhvervsuddannelser

Erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle i forhold til at uddanne kvalificeret arbejdskraft til det moderne arbejdsmarked – både nu og i fremtiden. Men hvordan sikrer I som lærere og ledere, at eleverne får de nødvendige færdigheder og kompetencer, som samfundet kalder på?

Det er ikke en nem opgave – og den forudsætter, at I er rustet til at arbejde aktivt med emner som digitalisering, bæredygtighed, entreprenørskab og innovation i undervisningen. Samtidig skal I også kunne tilrettelægge undervisningsforløb med fokus på differentiering, relationskompetencer og faglig stolthed.

Måske kræver det, at I som faglærere selv bliver klædt på med ny viden og nye kompetencer. Det kan også være, at I har brug for inspiration og sparring til at afgrænse og igangsætte et konkret uddannelsesforløb. Eller måske vil I gerne gennemføre et større projekt, der giver jer et dybere indblik i elevernes læring inden for et bestemt emne.

Uanset hvad jeres ønsker og behov er, så er vi klar til at hjælpe jer i VIA.

Få et fagligt kompetenceløft

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er den officielle uddannelse for erhvervsskolelærere. Men ud over uddannelse til den enkelte, kan vi samtidig give jeres skole det faglige løft, I har brug for. Det er muligt at skræddersy hele diplomuddannelsen i erhvervspædagogik eller blot enkelte moduler efter skolens strategi og behov.

Få hjælp til at udvikle jeres erhvervsskole

Vi har stor erfaring med skoleudvikling, og vi kender de aktuelle udfordringer og muligheder rigtig godt. Derfor er vi også den helt rigtige samarbejdspartner, når I skal sætte nye initiativer i gang på jeres erhvervsskole.

  • Vi hjælper jer med at afklare, hvad der er relevant for jer at fokusere på
  • Vi hjælper jer med at tilrettelægge og gennemføre både kortere uddannelsesforløb, enkelte temadage og større projekter
  • Vi hjælper også med at søge penge til projekter

Kurser og uddannelser

Diplom i erhvervspædagogik

Arbejder du med undervisning og læring på det erhvervspædagogiske område? 
Læs om uddannelsen

Skræddersyet forløb 

Er I flere, der ønsker efteruddannelse på samme tid? Få et tilbud på et skræddersyet uddannelsesforløb inden for det pædagogiske område eller skoleområdet, der matcher jeres behov.

Læs mere

Kompetenceudvikling for grundfagslærere på erhvervsuddannelserne

I efteråret 2021 tilbydes gratis grundfagskurser inden for dansk, engelsk, naturfag, samfundsfag, fysik eller matematik.
Læs mere om kurserne

Mere inspiration

Projekt Faglig Stolthed

Projekt

Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne

Bliv inspireret af 6 nye undervisningsprincipper, som du kan bruge i din egen undervisning.
Læs om projektet
Anette Dam Petersen

Case

Uddannelsesforløb i fagligt entreprenørskab

Har du brug for nye input til at gøre tingene anderledes? Forløbet har åbnet Anette Dam Petersens øjne for at reflektere over sin egen undervisning.
Læs om erfaringerne

Faglig kontakt

Agnete Gudnason
Rasmus Dyrendal | VIA University College