Seks nye undervisningsprincipper

De nye undervisningsmetoder, der er udviklet i projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’, bygger på følgende seks principper.

Nedenstående er en guide til erhvervsskolelærere, som skal planlægge undervisning, der understøtter udvikling af faglig stolthed hos erhvervsskoleeleverne. 

1. Skab læreprocesser, der stimulerer elevernes nysgerrighed, kreativitet og autonomi gennem en legende og eksperimenterende tilgang til arbejdet med faget og materialerne. 

2. Giv eleverne rum til at fordybe sig i faget og dets traditioner, så de lærer gennem en udforskning af faget i konkrete handlinger, der giver en oplevelse af at kunne mestre fagets metoder. 

3. Slip lidt af kontrollen og giv eleverne mere medindflydelse på undervisningen, dens indhold og form. 

4. Lad i højere grad eleverne selv undersøge den faglige viden, de har brug for. Påtag dig en lærerrolle, hvor du bevidst trækker dig mere i baggrunden og fungerer som faglig vejleder for eleverne i deres læreprocesser. 

5. Vær i øjenhøjde med dine elever, forhold dig undrende, undersøgende og som medskaber i processen for at give lærerstøtte undervejs. 

6. Understøt læreprocesserne med it-pædagogiske værktøjer, der giver eleverne mulighed for at samarbejde, kommunikere og udtrykke deres ideer og kreativitet.