Forum for læringsvejledere

Som medlem af Forum for læringsvejledere er du en del af et dynamisk netværk, hvor læringsvejledere mødes om ny viden på vejleder- og skoleområdet, får faglige input og mulighed for videndeling, sparring og samskabelse på tværs af skoler og kommuner. Netværket er for alle, der har funktion af læringsvejleder eller interesse for det. 

Viden, sparring og praksisudvikling

Viden, sparring og praksisudvikling med eksperter og vejlederkolleger Forum for læringsvejledere består af to årlige forumdage og et digitalt mødested. På forumdagene mødes medlemmerne omkring workshops og faglige oplæg af eksperter fra universiteterne og professionshøjskolerne. Her er der mulighed for at få sparring på aktuelle udviklingsprojekter samt rum for udvikling og videndeling med andre læringsvejledere.

Mere information

  • To årlige forumdage med aktuelle temaer
  • Et digitalt forum med mulighed for løbende videndeling og debat
  • En mindre netværks-dialoggruppe med fokus på udvikling af egen praksis
  • Ny viden og faglig opdatering
  • Inspiration til udvikling af egen og egen skoles praksis
  • Boost til at arbejde videre med udvikling af læringsfællesskaber og vejlederpraksis
  • Rabat på mange af VIAs øvrige konferencer og temaarrangementer
 • Forumdagene er bygget op om et specifikt fagligt tema inden for temaerne læring, vejledning og forandringsledelse. Eksempler på tidligere temaer er data, co-teaching og 21. århundredes kompetencer. Et typisk program for forumdagene vil være:

  • Fagligt videnoplæg: Fælles oplæg med en ekspert om sidste nye viden og forskning om temaet
  • Tema-workshops: Deltagerne vælger mellem et antal udbudte workshops, som afholdes af lærere, vejledere, konsulenter og undervisere.
  • Netværks-dialoggrupper på tværs af skoler og kommuner: Succeser og udfordringer i vores praksis og næste skridt. Hvor er vi? Hvor vil vi hen? Hvad er vores næste skridt? Facilitering af videndeling og udvikling af vejledningspraksis.

  Som deltager i netværket kan du selv løbende byde ind med ønsker til indhold og selv stå for en workshop. Forumdagene foregår oftest på VIA University College, Campus Nord, Aarhus N.

 • Foruden de to årlige forumdage har du som medlem adgang til et digitalt forum, hvor videndeling og faglige input kan deles imellem forumdagene.

 • Prisen er 2.700 pr. år ekskl. moms (årsabonnement). Årsabonnementet giver dig mulighed for at deltage i forumdage (inkl. forplejning) og adgang til et digitalt forum for videndeling og faglige input. Du tilmelder dig årsabonnementet til Forum for læringsvejledere på linket nedenfor.

  Dit abonnement er altid forudbetalt, og du kan til enhver tid opsige det med udløbet af den forudbetalte periode. Vil du afmelde dig, skal du sende en mail til administrativ partner Karin Jørgensen kari@via.dk inden abonnementsperiodens udløb.

  Vil du som medlem gerne have din leder med? Så brug vores ”ledsagerordning”. Som ledsagende leder er man ikke medlem, men man kan deltage på forumdagene til 750,- pr. forumdag. Ledsagerordningen gælder kun for medlemmernes egne ledere. (Læringsvejledere/lærere/konsulenter mv. kan dermed ikke være ledsagere.) 

  Vil du som leder eller forvaltningskonsulent gerne være medlem? Ud over ledsagerordningen er det selvfølgelig muligt og velkomment for alle inkl. ledere at tilmelde sig som medlem til almindelige vilkår. 

 • Næste forumdag: den 2. december kl. 09.00-15.00

  Sted: Campus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

  Tema: Vejlederen som faciliterende for refleksion og kollegiale dialoger. 

  • Kommunikation, refleksiv praksis og facilitering af dialoger i professionelle læringsfællesskaber.

  Programmet finder du på siden her inden længe.

Kontakt

Kirsten Osbæck Mogensen