Forum for læringsvejledning

Som medlem af Forum for læringsvejledning er du en del af et dynamisk netværk, hvor vi mødes om ny viden på vejleder- og skoleområdet, får faglige input og mulighed for videndeling, sparring og samskabelse på tværs af skoler og kommuner. Netværket er for alle typer af ressourcepersoner, læringsvejledere og PLF-tovholdere samt for skoleledelser og forvaltningskonsulenter.

Viden, sparring og praksisudvikling

Viden, sparring og praksisudvikling med eksperter og kolleger. Forum for læringsvejledning består af to årlige forumdage og her foruden er vi samlet i et digitalt mødested. På forumdagene mødes medlemmerne omkring workshops og faglige oplæg af eksperter fra universiteterne og professionshøjskolerne, der er praksisnære workshops, og der er mulighed for at få sparring på aktuelle udviklingsprojekter samt rum for udvikling og videndeling med andre læringsvejledere, når vi slutter dagen af i samtalecafeer.

Mere information

  • To årlige forumdage med aktuelle temaer
  • Et digitalt forum med mulighed for løbende videndeling og debat
  • En mindre netværks-dialoggruppe med fokus på udvikling af egen praksis
  • Ny viden og faglig opdatering
  • Inspiration til udvikling af egen og egen skoles praksis
  • Boost til at arbejde videre med udvikling af læringsfællesskaber og vejlederpraksis
  • Rabat på mange af VIAs øvrige konferencer og temaarrangementer
 • Forumdagene er bygget op om et specifikt fagligt tema inden for temaerne læring, vejledning og forandringsledelse. Eksempler på tidligere temaer er data, co-teaching og 21. århundredes kompetencer. Et typisk program for forumdagene vil være:

  • Fagligt videnoplæg: Fælles oplæg med en ekspert om sidste nye viden og forskning om temaet
  • Tema-workshops: Deltagerne vælger mellem et antal udbudte workshops, som afholdes af lærere, vejledere, konsulenter og undervisere.
  • Netværks-dialoggrupper på tværs af skoler og kommuner: Succeser og udfordringer i vores praksis og næste skridt. Hvor er vi? Hvor vil vi hen? Hvad er vores næste skridt? Facilitering af videndeling og udvikling af vejledningspraksis.

  Som deltager i netværket kan du selv løbende byde ind med ønsker til indhold og selv stå for en workshop. Forumdagene foregår oftest på VIA University College, Campus Nord, Aarhus N.

 • Foruden de to årlige forumdage har du som medlem adgang til et digitalt forum, hvor videndeling og faglige input kan deles imellem forumdagene.

 • Prisen er 2.700 pr. år ekskl. moms (årsabonnement). Årsabonnementet giver dig mulighed for at deltage i forumdage (inkl. forplejning) og adgang til et digitalt forum for videndeling og faglige input. Du tilmelder dig årsabonnementet til Forum for læringsvejledning på linket nedenfor.

  Dit abonnement er altid forudbetalt, og du kan til enhver tid opsige det med udløbet af den forudbetalte periode. Vil du afmelde dig, skal du sende en mail til administrativ partner Karin Jørgensen kari@via.dk inden abonnementsperiodens udløb.

  Vil du som vejleder/ressourceperson gerne have din leder med? Så brug vores ”ledsagerordning”. Som ledsagende leder er man ikke fast medlem, men man kan tilmelde sig forumdagene enkeltvis og deltage til 750,- pr. forumdag. Ledsagerordningen gælder kun for medlemmernes egne ledere. (Læringsvejledere/lærere/konsulenter mv. kan dermed ikke være ledsagere.) 

  Vil du som leder eller forvaltningskonsulent gerne være medlem? Ud over ledsagerordningen er det selvfølgelig muligt og velkomment for alle inkl. ledere at tilmelde sig som medlem til almindelige vilkår. 

 • Næste forumdag: den 9. juni kl. 09.00-15.00

  Sted: VIA Efter- og videreuddannelse. Gæstekantinen. Campus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N*

  Afvikles alternativt online via Zoom, hvis Covid-19 situationen betvinger det.

  Tema: Læringslyst og deltagelsesmuligheder

  • På programmet har vi bl.a. Lise Bjerg Mølgaard, der deler viden om motivation, relationer og mestringsoplevelser. Lise sætter herunder særligt fokus på, hvordan vi også kan skabe deltagelsesmuligheder præget af læringslyst og mestringsoplevelser hos fagligt udfordrede elever. Mette Munk sætter fokus på kroppen og bevægelse i undervisningen som vej til både læring og trivsel for alle, og Jørgen Lyhne gør os med neuropsykologisk viden klogere på hjernens spilleregler som et fundament, når vi vil have alle til at kunne deltage, lære og trives. 

  Hent programmet til Forumsdag for læringsvejledere.

Kontakt

Kirsten Osbæck Mogensen