KiU - Få papir på dine kompetencer i undervisningsfag

Med folkeskolereformen skal alle lærere have undervisningskompetence på linjefagsniveau i de fag, de underviser i. Det betyder, at mange lærere får brug for efteruddannelse. Når du deltager i KiU og består kompetencemålsprøven, får du formel undervisningskompetence. Dvs. du får udvidet din lærereksamen med et yderligere undervisningsfag (tidligere kaldet linjefag).

VIA tilbyder uddannelsesforløb i undervisningsfag i tæt dialog med kommuner og skoler – særligt tilrettelagt for uddannede lærere. Du skal have en læreruddannelse for at deltage i et uddannelsesforløb.

Dit uddannelsesforløb kan bestå af: 

  • En kompetenceafklaringssamtale - KAS – samtalen tilsigter at afklare dine kompetencer inden for et fag, og ud fra samtalen vurderes det i hvilket omfang, du har brug for uddannelse i faget for at opnå formel kompetence 
  • Undervisning i fag og moduler her får du uddannelse i de af undervisningsfagets moduler, som anbefales ud fra din kompetenceafklaringssamtale. Uddannelsen er fleksibel og særligt tilrettelagt for uddannede lærere 
  • En kompetencemålsprøve – Uddannelsesforløbet afsluttes med en kompetencemålsprøve. Ved at gennemføre en kompetencemålsprøve, får du formel kompetence til at undervise i et undervisningsfag.

I skoleåret 2021/2022 udbyder vi følgende moduler på en række undervisningsfag, hvor der også er plads til dig.

Du er altid velkommen at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til rette valg. 

Inspiration

Vejleder

Artikel

På hvilke måder sætter KiU-uddannelsen sig spor i skolens praksis?

Få svaret i artiklen, som fremlægger svar fra følgeforskning af KiU.
Læs artiklen (pdf)

Kontakt

Heidi Lauridsen | VIA University College
Inge Jung Steenberg
Torben Kirkegaard