Videncenter for projektledelse

I Videncenter for projektledelse har vi en ambition om at løfte projektledelseskvaliteten i Danmark. Derfor udvikler og formidler vi ekspertviden om projektledelse ud af huset såvel som i VIA på Diplomuddannelsen i projektledelse, så dagens projektledere kan blive endnu dygtigere.

Videnscenter for projektledelse

Om videncentret

I videncentret samler, udvikler og formidler eksperter, undervisere og forskere fra VIA University College viden om de temaer, der optager dagens projektledere i såvel private som offentlige organisationer. Alt sammen ud fra en særlig praksisrelateret tilgang. Vi lægger vægt på tætte samarbejder med praksis og inddrager derfor i høj grad også vores egne studerende på Diplomuddannelsen i projektledelse i forhold til indsamling af erfaringsbaseret data.

På den ene side formidler vi vores resultater ud ad huset – etablerer netværk og indgår i samarbejdsprojekter. På den anden side omsætter vi den nye viden, vi producerer, til undervisningsforløb på vores diplomuddannelse i projektledelse. Herigennem er vi med til at sikre vores studerende relevant, opdateret og tidssvarende efter- og videreuddannelse inden for feltet.

Aktuelle indsatsområder

 • Bæredygtighed vil fremadrettet præge projektledernes arbejde, næsten uanset hvor man driver projekter. Men der opstår hos mange projektledere hurtigt to spørgsmål: Hvad er bæredygtig projektledelse egentlig? Og hvordan arbejder man som projektleder med bæredygtighed i praksis? Vi arbejder gennem litteraturstudier og interviews med projektledelse og projektledere for at afdække disse spørgsmål.

  For yderligere information kontakt ledelseskonsulent og phD Eva Lundahl på elun@via.dk eller lektor Peter G. Harboe på pgh@via.dk

 • Hvordan engagerer og fastholder du som projektleder medlemmer af hybride teams?

  De udfordringer, som den hybride arbejdsform skaber for medarbejdernes oplevelse af tilknytning til arbejdspladsen og kollegaerne træder endnu tydeligere frem og forstærkes i projektorienterede miljøer, hvor tilknytningen til teamet allerede er tidsbegrænset, og hvor de sociale forbindelser kan virke mere overfladiske og midlertidige.

  Gennem kvalitative interviews afdækker vi, hvordan projektledere arbejder med udfordringerne i hybride teams.

  For yderligere information kontakt ledelseskonsulent og phD Eva Lundahl på elun@via.dk

 • Hvor og hvordan udvikler rollen som projektleder sig i et projektforløb?

  Undersøgelsen skal kortlægge projektlederens strategiske roller og positioner samt udviklingen i projektlederens ansvars- og kompetence-profil. Niels Hannemose undersøger udfordringerne rollen som projektleder medfører og udforsker, hvilke handlemuligheder og valg projektledere har og udvikler i projektets faser.

  For yderligere information kontakt Lektor Niels Hannemose, niha@via.dk

 • Hvad sker der i den tidlige fase i projektet? Hvor skal projektlederen lægge vægten og fokus?

  I øjeblikket interviewer vi 24 erfarne projektledere om projektets første 30 dage og beder dem reflektere på baggrund af en spørgeteknik udviklet af forskeren Karl Tomm. Vi lægger op til refleksion over, hvordan projektledere og linjeledere sætter projekter i gang og hvilke tiltag, der får projekterne til at forløbe succesfuldt.

  For yderligere information - kontakt lektor Jan Rosenmeier jaro@via.dk

 • Alle succesfulde projekter baserer sig på, at projektlederen har fået truffet hensigtsmæssige beslutninger i alle projektets faser.

  Projektlederen skal derfor forstå og arbejde med beslutningsoplæg, der passer til styregruppens og projektejers beslutningsmønster.

  Vi gennemfører en række simuleringer, øvelser og rollespil med projektledere for at identificere de vigtigste punkter.

  For yderligere information - kontakt lektor Peter G. Harboe pgh@via.dk

Podcast

Lyt til podcasten "Ledelse med kant"

Bliv fx klogere på de myter om tab og forfald, som kører rundt i organisationer, og som kan være farlige for projektledere, der arbejder med forandringsprojekter.

Artikler og publikationer

Bæredygtig projektledelse

Artikel

Hvad er bæredygtig projektledelse?

Hvis de ikke gør det, kommer de til det! Projektledere skal lede deres projekter bæredygtigt – men hvad betyder det?

Læs artikel
Sådan indarbejder du bæredygtighed i dine projekter

Artikel

Sådan indarbejder du bæredygtighed i dit projekt

Vi ser et stigende behov for at få bragt bæredygtighed ind i projekterne. Men som projektleder – hvad gør du så?

Læs artikel
Podcast

Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?

Lyt podcasten og bliv klogere på hybridarbejdets indvirkning på teamets trivsel og arbejde.
Gå til podcasten

Artikel

Videncenteret interviewet til Dagbladet Børsen om opførelsen af supersygehusene

Supersygehusene er blevet projekter, som har fået opmærksomhed i deres byggeperiode. Videncenteret har fulgt rapporter fra forskere, regioner og Rigsrevision og blev spurgt i forbindelse med en artikelserie i Børsen. Artiklen kan læses online her, men kræver abonnement hos Børsen.

Gå til artiklen
Distancer i projektledelsen

Artikel

Distancer i projektledelsen

Hvad er det for distancer, projektledere og projektdeltagere oplever i projekter?
Læs artikel
Hybride projektteams

Artikel

Hybride projektteams

Hybride arbejdsformer er blevet hverdag. Men noget tyder på, at det ikke altid gør projektledelsen nemmere.

Læs artiklen
efteruddannelsen inden for byggeri

Artikel

Sådan undgår vi, at store byggerier bliver for dyre eller forsinkede

Få gode anbefalinger til, hvordan vi undgår at byggeprojekter bliver forsinkede eller for dyre. 
Læs artikel
9 ting projektledere slås med

Artikel

De 9 ting dagens projektledere slås allermest med

Hvor trykker skoen mest i arbejdet med projektledelse?
Læs artikel
Succes som projektleder

Artikel

Succes som projektledelse - ja, men hvordan?

Den succesfulde projektleder etablerer og vedligeholder typisk fire roller i ledelsen af projekterne.
Læs artikel
Projektledelse - vandfaldsmodel eller agil

Artikel

Projektledelse: Vandfaldsmodel eller agile metoder

Hvad bør du gribe ud efter. Artiklen hjælper dig på rette vej. 
Læs artikel
3 personer samlet omkring et projekt

Artikel

Ny praksis i styregruppearbejdet

Fokus på professionalisering og gevinstrealisering er det nye sort.
Læs artikel
Sådan bliver du en dygtig Scrum Master

Artikel

Sådan undgår du, at læring fra projekter går tabt

Forstå vigtigheden i at dele erfaringer på den rigtige måde i projekter.
Læs artikel

Eksperter tilknyttet videncentret

Peter Georg Harboe
 • Peter Harboe

 • Lektor og ansvarlig for videncentret
 • T: +45 87 55 19 30
Stinne Wessberg
 • Stinne Wessberg

 • Adjunkt
 • T: +45 87 55 40 49
Lisbeth Skytte
 • Lisbeth Skytte

 • Lektor
 • T: +45 87 55 19 11
Peter Jespersen
 • Peter Jespersen

 • Lektor
 • T: +45 87 55 19 93
Jan Rosenmeyer
 • Jan Rosenmeier

 • Ledelseskonsulent og lektor
 • T: +45 87 55 18 12
Niels Hannemose
 • Niels Hannemose

 • Lektor, coach og proceskonsulent
 • T: +45 87 55 19 05
 • Lars Gottschling-Knudsen

 • Lektor
 • T: +45 87 55 01 73