Videncenter for projektledelse

I Videncenter for projektledelse har vi en ambition om at løfte projektledelseskvaliteten i Danmark. Derfor udvikler og formidler vi ekspertviden om projektledelse ud af huset såvel som i VIA på Diplomuddannelsen i projektledelse, så dagens projektledere kan blive endnu dygtigere.

Videnscenter for projektledelse

Om videncentret

I videncentret samler, udvikler og formidler eksperter, undervisere og forskere fra VIA University College viden om de temaer, der optager dagens projektledere i såvel private som offentlige organisationer. Alt sammen ud fra en særlig praksisrelateret tilgang. Vi lægger vægt på tætte samarbejder med praksis og inddrager derfor i høj grad også vores egne studerende på Diplomuddannelsen i projektledelse i forhold til indsamling af erfaringsbaseret data.

På den ene side formidler vi vores resultater ud ad huset – etablerer netværk og indgår i samarbejdsprojekter. På den anden side omsætter vi den nye viden, vi producerer, til undervisningsforløb på vores diplomuddannelse i projektledelse. Herigennem er vi med til at sikre vores studerende relevant, opdateret og tidssvarende efter- og videreuddannelse inden for feltet.

Aktuelle indsatsområder

 • Hvor og hvordan udvikler rollen som projektleder sig i et projektforløb?

  Undersøgelsen skal kortlægge projektlederens strategiske roller og positioner samt udviklingen i projektlederens ansvars- og kompetence-profil. Niels Hannemose undersøger udfordringerne rollen som projektleder medfører og udforsker, hvilke handlemuligheder og valg projektledere har og udvikler i projektets faser.

  For yderligere information kontakt Lektor Niels Hannemose, niha@via.dk

 • Hvordan kan man anskue projekter psykodynamisk?

  Vi har set på projektledelse som en teknisk disciplin og i et systemisk perspektiv, men hvordan en psykodynamisk tilgang bidrage til forståelsen af projekter og projektgruppers udvikling. Med baggrund i en række erfaringer fra den finansielle sektor undersøges den psykodynamiske udvikling i projekters livscyklus.

  For yderligere information kontakt Adjunkt Lars Gottschling-Knudsen, lgkn@via.dk

 • Hvad er det for distancer, projektledere og projektdeltagere oplever i projekter? To år inde i pandemien har vi talt meget om, hvad det betyder for vores projekter, at vi er på afstand af hinanden. Men er de fysiske afstande egentlig et problem? Hvad fylder mest, og hvad kan projektlederen gøre?

  Vi undersøger, hvordan studerende på Diplom i projektledelse oplever afstandene og udvikler samtidig et undervisningsforløb, der skal implementeres på uddannelsen.

  For yderligere information – kontakt lektor Lisbeth Skytte, lisk@via.dk eller adjunkt Stinne Wessberg wess@via.dk

 • Hvad sker der i den tidlige fase i projektet? Hvor skal projektlederen lægge vægten og fokus?

  I øjeblikket interviewer vi 24 erfarne projektledere om projektets første 30 dage og beder dem reflektere på baggrund af en spørgeteknik udviklet af forskeren Karl Tomm. Vi lægger op til refleksion over, hvordan projektledere og linjeledere sætter projekter i gang og hvilke tiltag, der får projekterne til at forløbe succesfuldt.

  For yderligere information - kontakt lektor Jan Rosenmeier jaro@via.dk

 • Alle succesfulde projekter baserer sig på, at projektlederen har fået truffet hensigtsmæssige beslutninger i alle projektets faser.

  Projektlederen skal derfor forstå og arbejde med beslutningsoplæg, der passer til styregruppens og projektejers beslutningsmønster.

  Vi gennemfører en række simuleringer, øvelser og rollespil med projektledere for at identificere de vigtigste punkter.

  For yderligere information - kontakt lektor Peter G. Harboe pgh@via.dk

Podcast

Lyt til podcasten "Ledelse med kant"

Bliv fx klogere på de myter om tab og forfald, som kører rundt i organisationer, og som kan være farlige for projektledere, der arbejder med forandringsprojekter.

Artikler og publikationer

Hybride projektteams

Artikel

Hybride projektteams

Hybride arbejdsformer er blevet hverdag. Men noget tyder på, at det ikke altid gør projektledelsen nemmere.

Læs artiklen

Artikel

Videncenteret interviewet til Dagbladet Børsen om opførelsen af supersygehusene

Supersygehusene er blevet projekter, som har fået opmærksomhed i deres byggeperiode. Videncenteret har fulgt rapporter fra forskere, regioner og Rigsrevision og blev spurgt i forbindelse med en artikelserie i Børsen. Artiklen kan læses online her, men kræver abonnement hos Børsen.

Gå til artiklen
Distancer i projektledelsen

Artikel

Distancer i projektledelsen

Hvad er det for distancer, projektledere og projektdeltagere oplever i projekter?
Læs artikel
efteruddannelsen inden for byggeri

Artikel

Sådan undgår vi, at store byggerier bliver for dyre eller forsinkede

Få gode anbefalinger til, hvordan vi undgår at byggeprojekter bliver forsinkede eller for dyre. 
Læs artikel
9 ting projektledere slås med

Artikel

De 9 ting dagens projektledere slås allermest med

Hvor trykker skoen mest i arbejdet med projektledelse?
Læs artikel
Succes som projektleder

Artikel

Succes som projektledelse - ja, men hvordan?

Den succesfulde projektleder etablerer og vedligeholder typisk fire roller i ledelsen af projekterne.
Læs artikel
Projektledelse - vandfaldsmodel eller agil

Artikel

Projektledelse: Vandfaldsmodel eller agile metoder

Hvad bør du gribe ud efter. Artiklen hjælper dig på rette vej. 
Læs artikel
3 personer samlet omkring et projekt

Artikel

Ny praksis i styregruppearbejdet

Fokus på professionalisering og gevinstrealisering er det nye sort.
Læs artikel
Sådan bliver du en dygtig Scrum Master

Artikel

Sådan undgår du, at læring fra projekter går tabt

Forstå vigtigheden i at dele erfaringer på den rigtige måde i projekter.
Læs artikel

Eksperter tilknyttet videncentret

Peter Georg Harboe
 • Peter Harboe

 • Lektor og ansvarlig for videncentret
 • T: +45 87 55 19 30
Stinne Wessberg
 • Stinne Wessberg

 • Adjunkt
 • T: +45 87 55 40 49
Lisbeth Skytte
 • Lisbeth Skytte

 • Lektor
 • T: +45 87 55 19 11
Peter Jespersen
 • Peter Jespersen

 • Lektor
 • T: +45 87 55 19 93
Jan Rosenmeyer
 • Jan Rosenmeier

 • Ledelseskonsulent og lektor
 • T: +45 87 55 18 12
Niels Hannemose
 • Niels Hannemose

 • Lektor, coach og proceskonsulent
 • T: +45 87 55 19 05
 • Lars Gottschling-Knudsen

 • Lektor
 • T: +45 87 55 01 73