Borgere med handicap og funktionsnedsættelse

Arbejder du inden for voksenhandicap området med borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, som udviklingshæmning, senhjerneskade eller lignende? Så finder du inspiration til kompetenceudvikling her på siden.

Handicap

Få et kompetenceløft

For voksne eller børn og unge med handicap, er der ofte et væld af problemstillinger og udfordringer, som viser sig i samspillet med fagprofessionelle, pårørende, netværk osv. Du oplever måske, at det kan være vanskeligt at hjælpe til udvikling og trivsel for borgeren, der har selvbestemmelsesret og en egen motivation til at leve livet på hans eller hendes måde. Eller måske oplever du, at det kan være vanskeligt at koordinere indsatser mellem skole, hjem og botilbud.

Der kan være mange udfordringer og forskellige ønsker og behov, så din rolle som fagprofessionel er vigtig i mødet med borgeren, netværket og andre fagprofessionelle.

Sørg derfor for at have de rette kompetencer, så du kan skabe den bedste hverdag for borgeren i tæt samspil med borgeren selv, de pårørende og dine kolleger. Er du klædt på til opgaven?

Alle uddannelsestilbud

Flere uddannelsestilbud

Voksenudredningsmetoden

Bliv styrket i voksenudredningsmetoden, du kan anvende til sagsbehandling og udredning af borgere på området for handicappede og udsatte voksne.

Læs om metoden

Kontakt

Lykke Kolby Stengaard
Lena Nyborg Nansen