Skræddersyede forløb og konsulentydelser

Hos VIA tilbyder vi konsulentydelser og skræddersyr uddannelsesforløb og kompetenceløft, der kan udvikle, forbedre og styrke jeres virksomhed, organisation eller branche.

Fokus på konkrete behov

Alle vores konsulenter og undervisere har solid praktisk erfaring med at tilrettelægge og skræddersy kompetenceudvikling til medarbejder- eller ledergrupper i såvel offentlige som private organisationer. Vi tager altid en god indledende dialog omkring ønsker og behov, så vi bedst muligt kan levere et gennemarbejdet og målrettet forløb.

Mere om vores ydelser

 • De fleste virksomheder og organisationer arbejder målrettet med at blive bedre til det, de gør. Én af de mest effektive og langsigtede tiltag er at investere i ledere og medarbejdere, så de kan præstere deres bedste. Vi træder til med en bred vifte af muligheder af opkvalificering og kompetenceudvikling.

  Kompetenceudvikling for medarbejdergrupper

  Få et særligt tilrettelagt kompetenceløft, hvor jeres medarbejdere får fælles faglig viden og indarbejder nye arbejdsgange og metoder – tæt koblet til de erfaringer, de trækker på fra det daglige arbejde og fra branchen.

  Uddannelsesforløbene kan I få tilrettelagt for såvel større som mindre medarbejdergrupper eller enkeltindivider. Vi designer forløb, der passer præcis til den tid, I kan afsætte, og vi tager hensyn til antallet af deltagere og særlige behov. Medarbejderne kan deltage i professionelle rammer hos os, men vi kommer også meget gerne ud og gennemfører forløb hos jer. Og alt sammen tilrettelægger vi i tæt dialog, så det hele rammer jeres interesser, strategi, kultur og konkrete behov.

  Leder- og ledelsesudvikling

  En verden præget af konstant forandring og disruption stiller store krav til dagens ledere. De skal kunne handle agilt, samskabe, forstå nye forretningsmodeller samt være i stand til at skabe resultater og vækst gennem - og sammen med - andre. Vi hjælper jer med at gøre jeres lederes klar til at håndtere udfordringerne og udnytte mulighederne.

  Opkvalificering og kompetenceudvikling kan foregå på individniveau, eller I kan arbejde med større ledergrupper på én gang. Samtidig kan I få dækket jeres behov for opkvalificering, uanset om der er tale om kommende, nye eller erfarne ledere.

  Talentudvikling

  Det er gennem dygtige medarbejdere, at I som virksomhed kan realisere de strategiske intentioner og levere den vare og den service, som jeres kunder efterspørger. At finde, udvikle og fastholde talent er blandt virksomhedsledernes vigtigste opgaver – men hvad er de centrale elementer i god talentudvikling? Få hjælp til at udvikle de rigtige talenter med udgangspunkt i jeres egen talentstrategi. Vi kan også hjælpe med at udvikle og kvalificere en talentstrategi fra bunden.

  Coaching

  Mange virksomheder anvender aktivt coaching som en del af deres karriere- og lederudviklingsaktiviteter. Coaching er en effektiv metode, der, via øget selvindsigt og refleksion, hjælper mennesker med at intensivere deres egen læring og forbedre deres handlemuligheder. Gør brug af vores erfarne coaches, så jeres medarbejdere kan udvikle deres kompetencer, skabe nye perspektiver og muligheder, sætte mål på en hensigtsmæssig måde, afklare mulige karriereveje, lederrollen mv.

  Personlighedstest/profilværktøjer – DiSC

  DiSC Person Profil giver jer et fælles sprog til dialogen om kompetencer og udvikling. Det styrker medarbejdernes selvindsigt og gør dem hermed i stand til at fungere og samarbejde bedre med andre. Samtidig giver det jer et optimalt afsæt for at igangsætte og strukturere seriøs faglig og personlig udvikling.

  Effekt og evaluering af kompetenceudvikling

  Kompetenceudvikling igangsætter I med et ønske om forandringer eller opkvalificering. Få hjælp til at måle effekten af kompetenceudviklingsaktiviteterne.

  Strategisk rådgivning og sparring

  Gør brug af en ekstern kompetencepartner, der, med kendskab til jeres virksomhed/organisation og branche, løbende kan give jer målrettet rådgivning vedr. kompetenceudvikling. Jeres faste rådgiver vil hele tiden have fingeren på pulsen og bidrage med den nødvendige sparring.

 • For at efterleve de stigende krav fra omverdenen, er virksomheder og organisationer i konstant udvikling. Det udfordrer rutiner og drejer organisationen i en ny retning. Men hvordan gearer I medarbejderne til alle forandringerne, de nye arbejdsgange eller det nye mindset? Vi træder til i en bred vifte af udviklingsprocesser for at hjælpe jer med at skabe bæredygtige forandringer.

  Forandringsworkshop

  Få tilrettelagt en workshop og hent en professionel facilitator ind, der har stor erfaring med opstart og facilitering af idégenerende processer – det kan fx være i forbindelse udvikling af nye arbejdsgange, indsatsområder eller en ny organisationsstruktur.

  Det kan også være I står over for at skulle i gangsætte en større kulturel og organisatorisk forandring, hvor I har brug for at få sat medarbejderne på sporet? Her kan I gøre brug af os til at kickstarte processen med oplæg, inspirationsseminar eller lignende. Læs mere om vores workshops og ideværksted

  Kompetenceudvikling for medarbejdergrupper

  Få et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for jeres ledere og medarbejdere, der gør dem parate til at gennemføre og implementere forandringsprocesser, kulturforandringer eller organisationsudvikling. Med et målrettet forløb får I hurtige bragt ny adfærd i spil i organisationen.

  Uddannelsesforløbene kan tilrettelægges for såvel større og mindre medarbejdergrupper eller enkeltindivider. Vi designer forløb, der passer præcis til den tid, I kan afsætte, og vi tager hensyn til antallet af deltagere og særlige behov.

  Strategisk sparring og rådgivning

  Under alle former for forandringer og udviklingsprocesser, vil der uundgåeligt opstå spørgsmål og uforudsete ting undervejs. Få derfor tilknyttet en ’indstationeret’ udviklings- og forandringsagent, der løbende kan rådgive og hjælpe jer med at implementere og håndtere udviklings- og forandringsprocessen fra start til slut. Udviklingsagenten vil samtidig indledende og undervejs kunne hjælpe jer med at kortlægge konkrete udviklingsmål, ressourcer og handlemuligheder.

  Effekt og evaluering

  Organisationsudvikling igangsætter I med et ønske om udvikling og forandringer. Få hjælp til at evaluere forankringen og måle effekten af de igangsatte indsatser og processer.

 • Er I gearet til disruption og i stand til at skabe vækst? Forretningsudvikling, der skaber vækst, består af to dele: Nye innovative ideer og realiseringen af dem. Få hjælp til at tænke innovativt og samtidig sikre at I får omsat de nye idéer til forretningsmæssige resultater.

  Facilitering af innovative processer

  Skal I have konkretiseret et koncept eller en produktide? Eller er I optaget af at udvikle en ny forretningsmodel, strategi eller kultur? Så har I brug for at få bragt alle ideer i spil for at nå frem til det output, der skaber mest mulig værdi for jer. Her har den innovative proces og workshoppen sin eksistensberettigelse i forhold til at udvikle og skabe nyt sammen.

  Få tilrettelagt en workshop og hent en professionel facilitator ind, der har stor erfaring med opstart og facilitering af innovative processer. Læs mere om vores konsulentydelser inden for facilitering og workshop her.

  Handleplan og implementering

  Der er blevet brainstormet og genereret masser af gode ideer, men hvordan kommer I nu fra idé til eksekvering? Gør brug af en projektkonsulent, der kan hjælpe jer med at prioritere og realisere de bedste ideer. Konsulenten hjælper jer med at få lavet en køreklar handleplan med blik for udrulning og implementering - alt sammen i solidt samarbejde med jer.

  Kompetenceløft og målrettet uddannelse

  Står I med et stærkt ønske om at højne jeres produkt-, proces- og forretningsudvikling, så I hele tiden kan være et skridt foran? Så få tilrettelagt et uddannelsesforløb specifikt målrettet de medarbejdere, der til daglig har ansvar for at igangsætte, styre og lede virksomhedens innovationsprocesser og forretningsudvikling.

 • Står I og skal afholde et kursus, en konference eller lignende, kan I få VIA til at varetage administrationen af arrangementet fra start til slut.

  Vi tilbyder at varetage dele af eller hele processen fra at planlægge arrangementet i samarbejde med jer, finde kursus- og konferencefaciliteter, udsende indbydelser, få styr på tilmelding og stå for bestilling af forplejning mv. Efterfølgende tilbyder vi også opfølgning og elektronisk evaluering.

  Vi råder over moderne kursus- og konferencefaciliteter på flere forskellige adresser i Region Midtjylland, og vi kan derfor tilbyde fulde kursus- og konferencepakker, hvor du blot skal sørge for indholdet.

  Skal vi hjælper jer - så læs mere her.

Skal vi hjælpe jer?

Kontakt os for at aftale tid til en uforpligtende samtale, og lad os hjælpe dig og din organisation med at finde den rette løsning.

Find rette konsulent inden for:

Det siger vores kunder om samarbejdet