Aarhus Kommune styrker den tidlige indsats med krop og bevægelsesvejledere

Bevægelse spiller en central rolle for børns udvikling, men mange børn starter i skole med motoriske vanskeligheder. Disse børn er derfor ikke klar til den nye skolereforms fokus på bevægelse. Blandt andet derfor arbejder Aarhus Kommune med projektet Krop og bevægelse hos 0-6 årige, der skal være med til at styrke den tidlige forebyggende indsats.

Aarhus Kommune uddanner Krop og bevægelsesvejledere og -assistenter

Uddannelsen til krop og bevægelsesvejleder har været inspirerende, lærerig og sjov. Vi har grinet rigtigt meget, men den har helt sikkert også givet et kompetenceløft i forhold til min og mine kollegaers praksis i Børnesnak

Mette-Lif Juhl Enemark, krop- og bevægelsesvejleder, pædagog og stedfortræder i Børnesnak, Brabrand

Tidlig indsats for børn med motoriske vanskeligheder

Det er en udfordring ikke bare i Aarhus Kommune men i hele landet, at mange børn er motorisk udfordrede, når de starter i skole. Børnenes motoriske vanskeligheder har konsekvenser både for deres udvikling og dagligdag, fordi de fx kan have svært ved at deltage i fællesskabet omkring leg og boldspil, og de kan have problemer med indlæringen.

Derfor er det nødvendigt at sætte ind allerede, når børnene er i dagtilbud. Det gør Aarhus Kommune med projektet Krop og bevægelse hos de 0-6 årige i kommunen.

Aarhus Kommune uddanner krop og bevægelsesvejledere og -assistenter

For at mindske børns motoriske vanskeligheder ved skolestart uddanner Aarhus Kommune krop og bevægelsesvejledere og -assistenter i kommunale og selvejende dagtilbud. Det er primært det pædagogiske personale, der bliver uddannet vejledere. Uddannelsen til krop- og bevægelsesvejleder består af tyve undervisningsdage med en række hjemmeopgaver.

Uddannelsesforløbet til at blive krop og bevægelsesassistent er henvendt til pædagogiske assistenter, medhjælpere og dagplejere og består af fem dages undervisning med to hjemmeopgaver. Fælles for både vejlederne og assistenterne er, at de imellem undervisningsdagene kan prøve teorierne og redskaberne af i praksis.

Børn lærer bedre, trives bedre og forbliver fysisk aktive gennem livet, hvis man sætter tidligt ind. Projektet er derfor både forebyggende og læringsfremmende.

Aarhus Kommune vil ved udgangen af 2020 have uddannet omkring 230 assistenter og 260 vejledere, der skal styrke den pædagogiske praksis i forhold til arbejdet med krop og bevægelse samt opspore og arbejde med børn med motoriske udfordringer.

Tidlig indsats med fokus på bevægelse styrker børns udvikling

Med uddannelsen som krop- og bevægelsesvejleder får det pædagogiske personale en bred forståelse for, hvad motorik er samt viden om sanser og barnets udvikling. Krop- og bevægelsesvejlederne bliver bedre til at fremme børnenes mulighed for at bruge kroppen alsidigt, opspore børn med motoriske vanskeligheder og lave handleplaner.

De får styrket egne kompetencer til at støtte og udvikle aktiviteter og legemiljøer, der har fokus på bevægelse.

Krop og bevægelsesvejledere får derudover også kompetencer til at vejlede kolleger og til at styrke samarbejdet med forældre omkring børns motoriske udvikling. Krop og bevægelsesassistenten opnår en grundlæggende viden om børns kropslighed, sanser og motorik. Assistenten samarbejder med og støtter op om vejlederen og er også med til at opspore børns motoriske vanskeligheder. Ved at uddanne krop- og bevægelsesvejledere og -assistenter og sætte fokus på bevægelse i dagtilbud er målet, børnene bliver så motorisk dygtige, som de kan, og at antallet af børn med motoriske udfordringer ved skolestart bliver reduceret. Og udviklingen er positiv hos de børn, som vejlederne og assistenterne har arbejdet med indtil nu.

”Jeg har virkelig fået øjnene op for betydningen af bevægelse og fået konkrete ideer, som vi bruger i hverdagen. Vi har fået mere fokus på grundbevægelser samt de primære sanser. Det kan bl.a. ses på institutionens indretning. Vi har skabt mere rum, hvor der er plads til bevægelse og de motoriske redskaber, puder, gynger osv. er nu tilgængelige for børnene. Børnene bliver udfordret i en anden grad, og jeg oplever, at de er blevet mere robuste. Forældrene og mine kollegaer er også blevet inspireret af den nye viden, bl.a. via oplæg om krop og bevægelse. Jeg ved, at især pædagogmedhjælperne synes, at det har gjort en forskel i deres praksis, særligt i forhold til hvor meget børnene kan selv, hvis bare vi lader dem bøvle. Generelt har vi fået mere fokus på selvhjulpenhed, og værdien i, at give børnene god tid", fortæller Mette-Lif Juhl Enemark, krop- og bevægelsesvejleder, pædagog og stedfortræder i Børnesnak, Brabrand