At få øj(n)e på sig selv

IRIS Connect i VIA Læreruddannelsen i Skive.

Videoerfaring: At få øj(n)e på sig selv | IRIS ConnectUdfordringen

Forskning i læreruddannelsen peger på, at lærerstuderende underviser, som de selv er blevet undervist, og ikke som de har lært at undervise på læreruddannelsen. Uddannelsen formår heller ikke i tilstrækkelig grad at udfordre de studerendes opfattelse af, hvad effektiv undervisning er. ”Hvis ikke vi forsøger at gøre noget ved den udfordring, så bliver det et problem for den teoretiske viden fra uddannelsen, fordi den ikke får indflydelse på de studerendes måde at undervise på”, fortæller lektor Annemette Heine Wullum.

Mulighed for refleksion over egen praksis

Introduktionen til IRIS Connect gav Annemette idéen til forsknings- og udviklingsarbejdet ”Ekspert i undervisning – IRIS Connect”, som nu er i gang på tredje år på VIA Læreruddannelsen i Skive. Her arbejder underviserne med at skabe et ægte læringsrum for udvikling, hvor de studerendes forståelser og handlinger udfordres i et spændingsfelt mellem de studerendes oplevelser af praksis og den faktiske praksis. Videodokumentation af de studerendes praksis, og efterfølgende videobaseret vejledning og analyse, er omdrejningspunktet.

”En forudsætning for, at de studerende virkelig kan undersøge deres praksis er, at de kan se den. Når de står i praksis, er de travlt beskæftiget med at undervise og kan ikke registrere alt, hvad der foregår i læringsrummet. Ofte har de et meget uklart billede, af det de foretager sig i undervisningen, og dermed også af hvilken effekt deres handlinger har på eleverne”, forklarer Annemette.

Studerende ser sig selv

Brugen af IRIS Connects kameraer og databearbejdningsværktøjer på VIA Læreruddannelsen giver underviserne mulighed for at lade de studerende se sig selv med egne øjne.

”IRIS Connect-kameraerne giver os gode muligheder for at fastholde, genskabe og dokumentere praksis i al dens kompleksitet. Men det unikke ved IRIS Connect er, at de enkle databearbejdningsværktøjer både letter og kvalificerer analyseprocessen. Vi har for eksempel talt og timet forekomsten af bestemte handlinger og interaktionsmønstre i klasserummet. Herved kan vi fokusere vores blik, når vi analyserer praksisoptagelser”, siger Annemette og fortsætter:

”Når de studerende får øjnene op for, at oplevet praksis ikke nødvendigvis er faktisk praksis, motiveres de til at lade sig udfordre af den modstand, indsigten giver dem.”

Positive forskningsresultater

Forskning understøtter oplevelsen i undervisningslokalet. Resultaterne viser tydeligt, at videoobservationer af praksis og analyser af optagelserne ved hjælp af IRIS Connects databehandlingsværktøjer udfordrer de studerende.

Når de studerende undersøger, hvordan de faktisk agerer i praksis, kan de godt ændre strategi og sammentænke deres tidligere erfaringer med den viden og de færdigheder, de har tilegnet sig i læreruddannelsen.

”De studerende når et stykke ad vejen alene i denne proces, men erfaringerne viser, at refleksionsprocessen først rigtigt får vinger, når der arbejdes kollaborativt. Så det er først når de studerende får øjne på deres praksis, at de virkeligt får øje på sig selv som lærere”, slutter Annemette.

”IRIS Connect-konceptet gør det muligt for os i læreruddannelsen at arbejde langt mere kvalificeret med praksis end tidligere. De avancerede kameraer bringer os meget tæt på praksis, og software-værktøjerne hjælper os med at fokusere vores blik, når vi analyserer praksisoptagelser. De studerendes arbejde med deres praksis ved hjælp af IRIS Connect sætter i den grad spor hos dem!”

Annemette Heine Wullum, Projektleder på forsknings- og udviklingsprojektet ”Ekspert i undervisning – IRIS Connect”

Flere skal introduceres til IRIS Connect

Da potentialet i IRIS Connect vurderes at være så stort har man besluttet at implementere brugen af IRIS Connect på alle VIA Læreruddannelsens fire geografier. Der er desuden planer om at brede brugen af IRIS Connect ud til VIAs øvrige grunduddannelser samt til efter- og videreuddannelsesområdet.

”Det er en lærerig oplevelse at se sig selv på video. Også før man begynder at analysere data. Altså bare det at se sig selv som underviser i undervisningen synes jeg har været lærerigt. Så får man alle de der små reaktioner på, hvad man siger, og hvad man gør, som man måske ikke ellers har haft tid eller resurser til lige at få med i selve situationen. Man forstår måske bedre eleverne, når man har kigget sådan et par lektioner igennem […] Det var faktisk først, da jeg med IRIS Connect kunne analysere på det jeg lavede, at det hele begyndte at falde i hak. […] Det har været så givtigt, at se på den praksis jeg selv har gennemført – og på den måde få teorien mere i spil”

-3. års-studerende