Case

Fra ambitiøs vision til konkret handleplan

Hvordan bringer man landbrugs- og fødevareindustrien og forbrugerne tættere sammen om udvikling af nye fødevareoplevelser? Hvordan skaber man et læringsrum for hele værdikæden, der bringer viden, læring, udvikling og forbrugere sammen i et nyt og banebrydende fælles oplevelsesforum?

Disse spørgsmål dannede afsæt for VIAs samarbejde med Agro Food Park om udvikling og facilitering af en workshop under titlen ”Agro Food Consumer –fremtidens lærings- og oplevelsesunivers”.

Workshoppen havde til formål at kickstarte og konkretisere Agro Food Parks arbejde med at implementere deres vision om ”at skabe et oplevelses- og læringsrum, der skal få forbrugeren tættere på fødevarekæden og de innovative processer i skabelsen af fremtidens sunde fødevarer.”

Nye fødevareoplevelser i et jord til bord perspektiv

Agro Food Park ønsker at udnytte deres geografiske placering på kanten mellem land og by til at skabe nye fødevareoplevelser for forbrugerne og få forbrugerne tættere på landbrugs- og fødevareindustrien.

Mere konkret ønsker de, sammen med en række interessenter, at udvikle et forbrugerområde, der er en del af det grønne areal og som lever. Hvor borgerne føler sig velkomne og kan interagere med virksomhederne og hinanden.

Med forbrugeraktiviteten vil Agro Food Park endvidere skabe et læringsrum for værdikæden, der bringer viden, læring, udvikling og forbrugere sammen i et fællesoplevelsesforum. Tanken er, at parken skal være banebrydende for landbrugs- og fødevareindustrien og tilstødende industriers muligheder for at komme tættere på forbrugeren i et jord til bord perspektiv.

Fra ambitiøs vision til konceptudvikling og next steps

VIA hjalp Agro Food Park med at kickstarte den innovative proces og komme fra ambitiøs vision til konceptudvikling og konkrete handleplaner.

VIA faciliterede en strategi-workshop, som bragte de forskellige interessenter sammen om idégenerering, konceptudvikling og planlægning af next steps.

Helt konkret fik Agro Food Park hjælp til at:

  • Skabe fælles forståelse: Med baggrund i visionen blev der skabt en fælles forståelse for Agro Food Consumer – fremtidens lærings- og oplevelsesunivers.
  • Samle et idékatalog: Der blev igangsat idégenerering og samlet et idékatalog (idéer, koncepter, cases, eksempler, inspiration, mv.) til brug for det videre udviklingsarbejde.
  • Påbegynde konceptudvikling: Konceptudvikling til inspiration for det videre udviklingsarbejde, herunder identifikation af samarbejder og pilotprojekter, der kan igangsættes det kommende år.
  • Afklare next steps: Der blev opsat konkrete mål/forventninger samt udviklet tids- og procesplan.

Workshoppen indgik som det første skridt i det videre udviklingsarbejde hen mod at realisere visionen. Idékataloget og den begyndende konceptudvikling skal blandt andet bidrage til kommende fondssøgninger.

Fakta om Agro Food Park

Agro Food Park blev indviet i september 2009 med en vision om at skabe et internationalt innovations-fyrtårn inden for landbrugs- og fødevaresektoren med 3.000 videnskabelige arbejdspladser fordelt på 50 – 60 virksomheder. Siden indvielsen i 2009 og introduktionen af den ambitiøse vision har Agro Food Park oplevet en massiv tilslutning, og parken rummer medio 2014 ca. 45 virksomheder, og nærmer sig hastigt 1.000 arbejdspladser. Samtidig er der indgået aftale med Arla Foods om etablering af deres nye globale innovationscenter med ca. 120 medarbejdere.