’Lærer til leder’ diplomforløb løser manglen på ledere i skolen

I mens flere kommuner fortsat kæmper med at rekruttere medarbejdere til lederstillinger på landets folkeskoler, løser andre kommuner udfordringen ved at kompetenceudvikle egne lærere. Lærerne får tilbudt diplomforløbet ’Lærer til leder’, som giver dem kompetencerne til at søge og besidde lederstillingerne. 

Det er en kendt udfordring, at mange skoler er udfordrede på at besætte ledige lederstillinger. Sådan har det set ud i flere år, og udfordringen er stadig aktuel. Det er der flere grunde til.

Det handler blandt andet om et stort generationsskifte, som banker på inden for de næste årrækker på ledergangene på skolerne. En undersøgelse med et par år på bagen viser, at rekrutteringsproblemet ikke bliver mindre de kommende år. Skolelederforeningen står bag undersøgelsen, som viser, at mere end 40 procent af foreningens medlemmer er over 55 år, og at næsten halvdelen af lederstyrken i skolen derfor nærmer sig kapitlet ”pension” i deres liv de kommende år.

En anden af de helt store udfordringerne er, at lærerne vil klædes på til at lede, før de søger lederstillingerne. De vil vide, hvad det vil sige at have en lederstilling på en skole, og først da er de klar til at blive nye ledere. For der er langt fra jobbet som lærer til jobbet som leder, og ledelse er en faglighed, som kræver indsigt. Lærerne vil fx kunne beherske læringsledelse, personaleledelse og strategisk ledelse, før de sætter sig i lederstolen.

Og hvordan løser vi så det?

’Lærer til leder’ som strategisk tilgang

Det er der flere kommuner, der har et godt bud på. Kommunerne formår nemlig at rekruttere tilstrækkeligt mange nye ledere til skolerne, og rekrutteringsstrategien er ganske enkel; at kompetenceudvikle egne lærere til morgendagens nye ledere.

Det er kommunernes skoleledere, som indstiller de lærere eller pædagoger, som har en ”leder i maven”. Lærerne skal efterfølgende selv skrive en ansøgning til skolechefen i den enkelte kommune, som står for at udvælge de tre bedst egnede til at blive sendt på ’Lærer til Leder’ diplomforløbet. Det er derfor altid motiverede ansøgere, som sendes afsted.

Fx har en midtjysk kommune siden 2000 hvert år sendt tre lærere om året på efteruddannelse på forløbet Lærer til leder. Forløbet tager tre år, og det betyder, at kommunen altid har ni lærere afsted – på forskellige trin på forløbet.

Medarbejderne, som udvælges til at tage forløbet Lærer til leder, følges tæt af skolechefen under uddannelsen. De holder fx to årlige møder, hvor de drøfter, hvordan det går med kompetenceudviklingen. Samtalerne og opfølgningerne er en del af den samlede rekrutteringsstrategi.

Med et gennemført ”Lærer til leder” forløb på cv’et bliver mere end 90 procent af lærerne efterfølgende ansat i lederstillinger som fx afdelingsledere, pædagogiske ledere, skoleledere og især viceskoleledere - både inden for kommunegrænsen men også i nabokommunernes skolevæsen.

Som en sideeffekt mærker kommunen også, at nogle lærer finder det særligt attraktivt at blive ansat hos dem på grund af muligheden for på sigt at blive opkvalificeret til lederstillinger gennem målrettet kompetenceudvikling.

500 lærere har gennemført et Lærer til Leder forløb

Omkring 500 lærere fra jyske og fynske kommuner har gennem de sidste 20 år gennemført ’Lærer til leder’. Af dem sidder størstedelen nu i lederstillinger som fx afdelingsleder, pædagogisk leder, SFO-leder, viceskoleleder og skoleleder.

Mentorordning giver glidende overgang fra lærer til leder

En mentorordning er et obligatorisk element i ’Lærer til Leder’. Mentorordningen er ét af de elementer, der får særlig stor ros ude i kommunerne, og ordningen går ud på at skolelederne fungerer som mentor for de lærere fra samme skole, som er afsted på efteruddannelse.

Lærerne bliver på denne måde med tiden sat ind i flere og flere ledelsesopgaver, og det giver en glidende overgang. For den individuelle lærer giver det også tid og rum til refleksioner omkring den nye lederrolle – refleksioner de kan vende sammen med skolelederen.

Fakta om Lærer til leder

’Lærer til Leder’ er udviklet på opfordring fra en række kommunale skolechefer og i samarbejde med skolechefer. Derfor er alle modulerne i den treårige diplomuddannelse tonet til ledelse på skoler og tager afsæt i den kompleksitet, der er i ledelsesopgaven i dag.

For at sikre at udbuddet også matcher udfordringerne for morgendagens ledere, samles en styregruppe jævnligt for at drøfte og udvikle udbuddet. Styregruppen består bl.a. af repræsentanter fra de kommuner, der har lærere afsted på diplomforløbet og repræsentanter fra de igangværende uddannelseshold.