Usædvanlig erhvervspraktik gir' unge hands-on erfaring

Ulfborg skole vil have, at eleverne i 9. klasse i højere grad interesserer sig for at tage en erhvervsuddannelse. En usædvanlig erhvervspraktik har givet såvel lærere som elever smag på mere.

Det at komme ud i en rigtig virksomhed har været en øjenåbner for eleverne. De er kommet tæt på, hvordan en rigtig virksomhed fungerer

Anette Lillevang, lærer, Ulfborg skole

Da Jette Pedersen og Anette Lillevang, som er lærere for 9.e og 9.a, hørte om projektet ’Udsyn i udskolingen’ kiggede de på hinanden og blev hurtigt enige om, at det var noget.

”Vi havde lige kundegrundlaget til at gå i gang med sådan et projekt. Flere af vores elever interesserer sig ikke særligt for uddannelse og deres fremtidige arbejdsliv. Derfor ville vi gerne prøve at gribe fat i dem på en anderledes måde”, fortæller Anette.

Ulfborg skole blev udvalgt som ét af de i alt 13 forsøgsprojekter under projektet ’Udsyn i udskolingen’.

I praktik samme tid – samme sted

I samarbejde med en af de store lokale virksomheder i Holstebro, jernstøberiet Vald. Birn A/S, blev eleverne, som noget nyt, sendt ud i praktik på samme tid – samme sted. Her kunne de så hver især vælge sig ind på forskellige jobfunktioner.

”Birn tilbød det hele – alt lige fra de ’rene’ administrative jobs i fx bogholderi og personaleafdeling over til det mere ’beskidte’ håndværksprægede arbejde i smedeværkstedet eller på lageret”, forklarer Jette, der suppleres af Anette:

”Det at komme ud i en rigtig virksomhed har været en øjenåbner for eleverne. De er kommet tæt på, hvordan en rigtig virksomhed fungerer, og de har fået øjnene op for, hvilke ting de skal kunne for at indgå på en arbejdsplads. På praktikkens første dag var enkelte elever skeptiske, men da de først var i gang kom alle begejstrede og fortalte om, hvad de lavede”, forklarer Anette.

Den måde som Birn samarbejdede med Ulfborg skole på, var unik. Det var en-til-en – altså én mester og én elev. Og eleverne blev mødt, der hvor de var. Den form for praktik skulle alle prøve, mener de to lærere.

Samtale og refleksion

Noget af det, som Jette og Anette også bed mærke i, var de snakke eleverne havde med hinanden undervejs.

”På grund af den fælles referenceramme, snakkede eleverne meget mere med hinanden om eftermiddagen, når de mødtes. Og når nogen fortalte, spurgte de andre ind – det gav en god dynamik. De fælles oplevelser hos Birn gav eleverne lyst til og mulighed for at reflektere over deres oplevelser sammen”, siger Jette.

Forberedelse gir’ værdifuld læring

Inden praktikdagene fik alle elever også lov til at prøve kræfter med at skrive jobansøgninger, og to elever fik lov til at gennemføre en jobsamtale. Eleverne evaluerede hinandens præstationer og sig selv undervejs.

”Noget af det, vi lagde vægt på at vise de unge, var, at uddannelses- og jobvalg handler om meget mere end blot faglige kompetencer – de personlige og sociale kompetencer er af ligeså stor betydning”, fastslår Anette.

Den røde tråd

Praktikdagene kombinerede Ulfborg skole efterfølgende med et brobygningsforløb på uddannelsescenter Holstebro, UCH. Her blev eleverne placeret på indgange som uddannelsesmæssigt svarede til de stillinger, som de havde været ude i hos Birn. Eleverne fik på den måde en rød tråd i hele forløbet.

Fakta om projekt 'Udsyn i udskolingen'

Udsyn i udskolingen’ er et samarbejde mellem KL og DLF, som er godkendt af foreningerne bag Fremfærd. 13 forsøgsprojekter har været organiseret i tre forskningscirkler ledt af VIA University College og DPU ved Aarhus Universitet (i en overgang Syddansk Universitet). Projektet sætter fokus på, hvordan elever i 7.-9. klasse kan få mere viden og erfaring med ungdomsuddannelserne og erhvervs- og arbejdsmarkedet som udgangspunkt for at vælge den rette ungdomsuddannelse.