Socialt arbejde og socialpædagogik

Her på siden kan du få et samlet overblik over vores efteruddannelser inden for det socialfaglige område og har samtidig mulighed for at dykke ned i temaer, der er særlig relevante for din praksis. Med efteruddannelse højner du din faglighed i jobbet ved at bygge ny viden oven på det, du allerede kan. 

Temaer

Tidlig forebyggende indsats

Der er behov for en tidlig indsats for børn og unge i udsatte positioner. Få viden og find uddannelsestilbud til dit arbejde med en tidlig forebyggende indsats for udsatte børn og unge. 
Gå til side

Plejefamilie og plejebørn

Bliv klædt på til at drage omsorg for et eller flere plejebørn og støtte deres personlige og sociale udvikling ved at tage efteruddannelse. Læs om VIA's kursusudbud.
Gå til side

Borgere i socialpsykiatrien

Arbejder du inden for det psykiatriske sundhedsvæsen eller socialpsykiatrien? Bliv klædt bedre på til at støtte borgeren ved at udvikle dine kompetencer. Find inspiration på siden!
Gå til side

Borgere med funktionsnedsættelse

Arbejder du med børn, unge eller voksne med funktionsnedsættelser, såsom udviklingshæmning eller psykisk lidelse? Find inspiration til kompetenceudvikling!
Gå til side

Socialt udsatte borgere

Arbejder du fx med hjemløse, i kriminalforsorgen eller i misbrugsbehandling på væresteder og værkstede? Find inspiration til kompetenceudvikling i dit arbejde med udsatte borgere!
Gå til side

Special- og socialpædagogik

Hvordan gør relationsarbejde en forskel for udsatte børn og unge? Find viden, aktiviteter og uddannelsestilbud til dig og dit arbejde inden for special- og socialpædagogik.
Gå til side

Mere information

Studie- og karrierevejledning

Studie- og karrierevejledning

Find svar på dine spørgsmål om efter- og videreuddannelse ved VIA University College.

Gå til side