Aarhus-skole satser på bevægelse

Møllevangskolen tager flere initiativer i forhold til skolereformens krav om øget bevægelse. I forvejen er skolens SFO certificeret som idræts-SFO, og nu er to medarbejdere begyndt på den nye diplomuddannelse til bevægelsesvejleder

”Det er meget inspirerende, og underviserne er særdeles kompetente. Vi skal igennem et spændende forløb og arbejde med at implementere teorierne i virkeligheden”.

Sådan siger 34-årige Marianne Brandt Andersen efter den første undervisningsgang på den helt nye diplomuddannelse til bevægelsesvejleder.

Hun er SFO-pædagog på Møllevangskolen i Aarhus, og på uddannelsen følges hun med Eva Dencker, der er idrætslærer på skolen.

Børnene skal blive så dygtige som muligt

Eva Dencker sagde straks ja, da skolens pædagogiske leder opfordrede hende til at deltage på den nye uddannelse. Hun er ikke i tvivl om, at bevægelse understøtter elevernes læring.

”Vi vil gøre børnene så dygtige som muligt, og når bevægelse kobles sammen med den faglige undervisning, vil de kropslige aktiviteter få børnene til at huske bedre”, forklarer Eva Dencker og påpeger, at det ikke er afgørende, at pulsen kommer i vejret.

De to kolleger er enige om, at det er godt, de begge deltager på diplomuddannelsen.

”Det er vigtigt, at Marianne og jeg er sammen på uddannelsen. Det er med til at bevare energien, og vi er begge holdspillere”, siger Eva Dencker og tilføjer, at skolen desuden arbejder med at styrke samarbejdet mellem skole og SFO.

Både bevægelse og vejledning indgår i uddannelsen

Det er en vigtig nyskabelse i folkeskolen, at bevægelse og idræt skal indgå naturligt i skolens hverdag. Både som led i den understøttende undervisning og som en del af selve undervisningen. Det er en ændring, der ikke kommer af sig selv. Møllevangskolen i Aarhus skubber på flere måder til udviklingen.

”Ud over at uddanne to bevægelsesvejledere har skolens ledelse sørget for et kursus for lærerne i de ældste klasser. Her lærte de, hvordan man kan arbejde med at få bevægelse ind i de forskellige fag”, fortæller 55-årige Eva Dencker.

Det diplommodul, de to Møllevang-kolleger er i gang med, hedder ’Bevægelse og læring’. Her lærer de om sammenhænge mellem bevægelse, læring og motivation, og de får kompetencer til at udvikle og understøtte en bevægelseskultur på skolen.

Senere på uddannelsen er der fokus på vejlederrollen. Deltagerne skal have kompetencer til at vejlede kolleger og ledelse.

”Vi har endnu ikke talt med ledelsen om vores fremtidige vejlederrolle. Men det er ikke ukendt for mig at vejlede kolleger og ledelse, for jeg har tidligere været AKT-vejleder”, fortæller Eva Dencker.