Camilla har fået en større forståelse af den organisatoriske kompleksitet

Camilla, der til daglig arbejder som hjemmesygeplejerske, har taget Specialuddannelsen i borgernær sygepleje hos VIA University College. En uddannelse hun så meget frem til, og som har levet op til forventningerne.

Indholdet i uddannelsen var som sådan ikke helt ny viden for Camilla, men det var en ny viden i den forstand, at det var direkte målrettet hendes praksis og mange af de patientgrupper, som hun til daglig er i kontakt med. Hermed gav uddannelsen hende et solidt løft i form af mere teoretisk viden, der kunne bruges direkte i praksis.

”Jeg bruger, det jeg har lært, når jeg står i en kompleks situation hos en borger eller pårørende. Før handlede jeg mere ud fra min egen erfaring og en tavs viden. Med uddannelsen er jeg nu blevet langt mere bevidst om, hvorfor jeg handler som jeg gør, og så bruger jeg den nye viden, som jeg har tilegnet mig på uddannelsen,” forklarer Camilla.

”Især i de situationer hvor der er multisyge borgere, som har komplekse forløb i både primær og sekundær sektor samt socialsektoren, har jeg tilegnet mig kompetencer til bedre at kunne agere i de forløb til gavn for borgeren. Jeg er blevet meget mere bevidst omkring mit arbejde, og hvordan jeg kan udføre det bedst muligt med udgangspunkt i borgerens ønsker.”

I Camillas daglige arbejde som hjemmesygeplejerske, har hun ofte rigtig mange kontakter til eksterne samarbejdspartnere. Det har derfor været meget givende for hende at være i de eksterne forløb, hvor hun også er mødtes med kollegerne i den sekundære sektor. Det har givet hende en større forståelse af den organisatoriske kompleksitet, når der er forskellige afdelinger og fagpersonale involveret i ét og samme borgerforløb.

”Jeg er også blevet mere bevidst om, hvordan ”vi” som kommunale sygeplejersker taler om ”dem” på sygehusene og omvendt. Her har vi haft en tendens til at opdele det i ”dem og os”, og det er noget, som jeg gerne vil ændre på og give videre til mine kolleger. Jeg er blevet mere bevidst om, at vi har en fælles opgave og et samarbejde, vi skal have til at fungere - og at det er et fælles ansvar! Og selvfølgelig altid sammen med borgeren.”