Heidi balancerer diplomuddannelse med nyt job som friskoleleder

Kort tid efter Heidi gik i gang med diplomforløbet ”Lærer til leder”, søgte hun sit første lederjob – og fik det. Det betød ikke, at uddannelsen blev lagt på hylden. Tværtimod gør Heidi alt for at få begge dele til at fungere. Uddannelsen giver nemlig både viden, redskaber og refleksioner, som hun ikke vil være foruden i sit nye job.

Heidi Flou Mikkelsen

Heidi Flou Mikkelsen er uddannet lærer og har det meste af tiden arbejdet i den frie skoleverden. Hun har altid været glad for at være lærer, og igennem en del år har hun også fungeret som tillidsrepræsentant. Det var her den første ledelsesspire blev sået.

”Som TR var jeg med i forskellige udvalg på skolen, jeg deltog i bestyrelsesmøder og kom i det hele taget ret tæt på ledelsen. Det vækkede en nysgerrighed for andre perspektiver end dem, som min ledelse repræsenterede – og jeg begyndte så småt at have en ulmende lyst til at få mere indflydelse, end jeg på daværende tidspunkt var berettiget til”.

Lederuddannelse på ønskelisten

Efterhånden som lederdrømmen tog til, voksede Heidis sult efter at starte på en lederuddannelse.

”Jeg blev mere og mere optaget af at få lov til at arbejde med noget, der rakte længere ud end klasselokalet. Og jeg begyndte konkret at tænke på, hvad jeg ville gøre, hvis jeg havde muligheden for at ændre på noget. Det gav mig lysten til at tage en lederuddannelse, så jeg kunne dygtiggøre mig inden for ledelse”.

Heidi tog ønsket om lederuddannelse med til sin MUS – og efter flere snakke fik hun grønt lys af sin leder.

Mentorordning og internat var tungen på vægtskålen

Inden valget faldt på diplomforløbet ”Lærer til leder” brugte Heidi tid på at undersøge forskellige muligheder. Men særligt to ting, afgjorde hendes valg.

”Jeg valgte uddannelsen særligt på grund af internatformen, og at jeg har mulighed for at følge det samme hold hele vejen igennem uddannelsen. Internaterne giver mig mulighed for en anden fordybelse end, hvis jeg skulle møde ind på kursus fx en dag om ugen hen over nogle måneder. Og den intensitet, jeg oplever på internaterne, passer bare rigtig godt til mig. Samtidig er jeg ikke i tvivl om, at vi som hold kommer tættere på hinanden og opbygger en helt anden fortrolighed, end hvad der havde været muligt på et enkeltstående modul – vi følger bogstaveligt talt hinanden på vejen ”fra lærer til leder”.

Mentorordningen er en helt unik måde at komme tæt på ledelsesfeltet, mens du lærer Heidi Flou Mikkelsen

Et andet afgørende element i uddannelsesforløbet er mentorordningen. Det er en helt unik måde at komme tæt på ledelsesfeltet, mens du lærer. Det kræver selvfølgelig også noget ekstra af både mentor og mentee, men får man det til at fungere, så har det virkelig stor værdi”.

Den gode balance er vigtig

Der er ingen tvivl om, at Heidi har nok at se til med både uddannelse og helt nyt lederjob. Men Heidi er bevidst om, at uddannelsen har stor betydning for måden hun går til sit lederjob – og derfor har hun ikke lyst til at sætte uddannelsen på pause.

”Uddannelsen giver mig mulighed for at se på konkrete situationer udefra og et rum til at reflektere over årsager og løsninger. Det er vanskeligt at finde tid til i løbet af en travl arbejdsdag. Eksempelvis kan jeg mærke, at uddannelsen er med til at klæde mig på til at håndtere nogle af de svære situationer, som jo følger med i rollen som personaleleder”.

”Selvfølgelig kræver det meget af mig både at være på uddannelse og samtidig starte i et helt nyt job som leder. Men jeg har gjort op med mig selv, at jeg både har energien og lysten til at gøre det, der skal til for at få et godt forløb. Det er også helt bevidst, at jeg først tager springet ud i ledelse nu, hvor jeg har større børn. For mig skal det give mening at bruge tiden på det – og det synes jeg, at det gør nu”.

 

3 vigtige pointer og gode råd fra Heidi om "Lærer til leder"-forløbet:

  1. På Lærer-til-leder forløbet bliver du del af et studiemiljø, hvor du følger de samme medstuderende gennem hele uddannelsen. Du kommer tæt på andre i samme situation som dig. Dine medstuderende kommer fra både kommunale, fri- og efterskoler, og du har mulighed for at danne stærke netværk, hvor I som hold kommer et lag dybere, end hvis I kun mødtes til et enkelt modul.

  2. Mentorforløbet er en obligatorisk del af uddannelsen. Det giver dig en unik mulighed for at komme tæt på ledelsesopgaven, uden du selv er leder endnu. Men for at mentorforløbet bliver frugtbart, skal både du og din mentor være parate til at gøre en indsats. Derfor er det en god idé at tage en snak med din leder om, hvad I kan forvente af hinanden undervejs.

  3. Når du går i gang med uddannelsen Lærer-til-leder, skal du være bevidst om, at du bevæger dig væk fra klasserummet. Det betyder også, at du skal være klar til at få et nyt syn på dig selv som lærer og være klar til at få en ny relation til dine lærer-kolleger.