Ingeniør tilbage på skolebænken: Uddannelsen har givet mig forretningsforståelse og lederevner

Dennis Olesen er en blandt mange medarbejdere fra DIS, som gennem EBA uddannelsen har suppleret teknisk viden med forretningsforståelse og lederkompetencer og derved taget et spring op ad karrierestigen.

Ingeniør tilbage på skolebænken - Dennis Olesen fra DIS

Da Dennis Olesen for et halvt år siden fik en ny spændende stilling som Engineering Manager i konsulentvirksomheden DIS, fulgte der en hel del nye opgaver med.

”Jeg indgår nu i ressourceplanlægning og har ansvaret for at lede en gruppe ingeniører, som både sidder internt og ude hos vores kunder. Derudover beskæftiger jeg mig med opfølgende salg og dialog med kunderne, og så har jeg stadig nogle opgaver som konsulent i vindmøllebranchen,” fortæller den 34-årige maskiningeniør.

Dennis Olesen blev civilingeniør for seks år siden og fik job hos DIS, som så et lederpotentiale i ham. Derfor blev han efter to år tilbudt en diplomuddannelse i Engineering Business Administration (EBA) på VIA University College: En treårig lederuddannelse for ingeniører, maskinmestre og andre tekniske profiler.

”Da jeg startede på uddannelsen, havde jeg en dyb teknisk viden, men EBA’en har givet mig ledelseskompetencer og en forretningsforståelse, som virkelig gavner mig i min nye stilling,” siger Dennis Olesen.

”Når jeg for eksempel kommunikerer med indkøbsafdelingen, kan jeg tale med på deres præmisser og forstå deres perspektiver. Det er guld værd for en tekniker som mig, der skal samarbejde med folk fra forskellige led i værdikæden.”

Bruger uddannelsen i sit arbejde

EBA uddannelsen har, med Dennis Olesens egne ord, tilført ham et ekstra lag af viden, som han mere eller mindre ubevidst anvender i sit arbejde, men den har også givet ham konkrete værktøjer.

”Jeg har for eksempel brugt teori fra uddannelsen til at sammensætte teams med personligheder, som supplerer hinanden,” fortæller han.

Derudover har han gennem hele uddannelsen arbejdet med cases fra sin egen dagligdag, og i den afsluttende rapport gennemgik han DIS’ kommende strategi ud fra teorier, han lærte på EBA uddannelsen.

”Jeg udfordrede den kommende strategi og identificerede faldgruber og udfordringer ud fra et teoretisk perspektiv. Det var enormt spændende for mig, og det gav konkret værdi til virksomheden.”

Styrker DIS’ konkurrenceevne

Det er langt fra første gang, DIS sender en af deres ingeniører gennem EBA uddannelsen på VIA University College.

”Vi er storkunde i butikken. Rigtig mange i vores ledergruppe har taget uddannelsen, og selvom det ikke er et krav for at blive leder hos os, så styrker det vores position på markedet, at vi har en stor forståelse for alt det forretningsmæssige, som ligger uden for de tekniske kompetencer,” siger direktør og partner Søren Bunk.

”Derudover giver EBA uddannelsen vores medarbejdere en ledelsesværktøjskasse, som styrker deres karrieremuligheder og evner til at agere i en organisation, hvilket også er meget værdifuldt for os.”

Læs også artiklen: Fra ingeniør til leder - derfor skal du efteruddanne dig!

Mere om EBA-uddannelsen

VIAs diplomuddannelse Engineering Business Administration (EBA) er en lederuddannelse der specifikt er målrettet ingeniører, maskinmestre, bygningskonstruktører og andre teknikere. På uddannelsen bygges der nemlig bro mellem en stærk teknisk faglighed og forretningsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer. Med andre ord gør uddannelsen teknikere i stand til at samarbejde med og indgå i kommercielle afdelinger og direktioner.

De studerende arbejder med cases fra deres daglige arbejde og får stillet teorier og værktøjer til rådighed, som de kan tage med sig, når de er færdige.