Kirsten kan nu gå ud og omsætte ny viden direkte til praksis

Kirsten har taget hele den sociale diplomuddannelse inden for demens - både de obligatoriske og valgfrie moduler og det afsluttende afgangsprojekt. 

Jeg kan konkret gå ud og bruge den viden, som jeg har fået på diplomuddannelsen, og omsætte det jeg har lært til praksis. Jeg bruger det rigtig meget, når jeg underviser elever, SOSU-elever og assistentelever. Der bruger jeg den undervisning, jeg har fået her.

Jeg har fået det største udbytte i de tre valgfrie demensmoduler. Det er de meget praksisnære moduler, og det har været det bedste for mig – de har vagt den største interesse rent fagligt. Det er bestemt noget, jeg vil anbefale til andre. Det er et dejligt sted her.