Mai har brugt ny viden fra uddannelsen allerede fra dag ét

Mai har taget hele den sociale diplomuddannelse inden for demens - både de obligatoriske og valgfrie moduler og det afsluttende afgangsprojekt.

Mai Danrud

Jeg har allerede brugt min viden i praksis lige fra det første modul om aldring og demens. Jeg har fået rigtig meget fagligt indspark, hvor man undrende går tilbage til praksis og ser, om man kan gøre tingene anderledes. Jeg synes også, at jeg har været med at formidle den nyeste viden fra uddannelsen, når vi har haft personalemøde i mit team, så de andre også bliver klædt på. Så det ikke kun er mig, men så der kommer bølger i vandet.

Der har været rigtig meget forberedelse, og jeg skulle lige vænne mig til, at jeg ikke havde fri, når jeg havde fri, så skulle jeg læse. Men det har været rigtig godt. Jeg har lært utrolig meget, og jeg er blevet meget mere faglig stærk - også når jeg skal ud og undervise og snakke med pårørende. Nu kan jeg fuldt ud stå inde for, at jeg også ved, at det er korrekt.

Mit største udbytte har været det med at komme på skolebænken igen - blive fagligt stimuleret, lære nyt, bruge hjernen på en anden måde og lære nye teoretikere at kende. Og så samtidig holde det over for praksis, hvor man tænker ”Nå ja, sådan kan man også gøre det, det har jeg egentlig aldrig tænkt over.