PUP-uddannelsen har klædt Helle bedre på til rollen som plejemor

Helle er plejemor og har taget PUP-uddannelsen for plejefamilier på VIA. Hun er især meget positiv over for den gode dialog i undervisningen.

PUP-uddannelsen er rigtig god og har klædt mig bedre på til rollen som plejemor, og man kan aldrig blive klædt godt nok på til arbejdet som plejeforældre. Alle fra mit hold har været rigtig glade for at tage uddannelsen. Mange af os har fået lyst til at få endnu mere viden.

Dialogen til underviseren er rigtig god. Undervisningen er tæt på hverdagen som plejefamilie, og vi bruger mange eksempler fra hverdagen. De konkrete eksempler fra undervisningen gør det nemmere at afprøve de metoder, vi lærer. Der er også god tid til at fordybe sig, så vi når et lag længere ned i teorierne.

Udover den faglige del har det været rart at møde andre plejeforældre og høre, hvordan andre de har tacklet specifikke situationer. Så der er også rigtig gode sparingsmuligheder på uddannelsen.

PUP er Professionshøjskolernes Uddannelse til Plejefamilier. Det er en toårig deltidsuddannelse til plejefamilier, og den er sammensat af pædagogiske AMU-kurser.