Kan du søge merit?

Find svar på spørgsmål om merit til efter- og videreuddannelser.

Hvad er merit?

Hvis du før har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den akademi- eller diplomuddannelse, du er i færd med at tage, kan du ansøge om merit. og du kan dermed få afkortet din uddannelsestid.

For at kunne få merit skal uddannelseselementerne svare til hinanden med hensyn til omfang, indhold og niveau.

For at kunne søge om merit, skal du være optaget på et akademi- eller diplommodul hos VIA. Du kan kun få merit for et helt modul og der kan ikke gives merit for bachelor eller kandidatafhandlinger fra andre videregående uddannelser.

Hvordan ansøger du om merit?

Du ansøger ved at sende en meritansøgning og relevant dokumentation via e-Boks eller mail til studievejledningen.

I meritansøgningen skal du angive:

  • Dine personoplysninger
  • Hvilket uddannelseselement, du søger merit på baggrund af
  • Hvilket modul, du søger merit for
  • Din egen begrundelse for faglig ækvivalens

Du skal vedlægge relevant dokumentation i form af:

  • Studieordningen med beskrivelse af læringsmål, fagindhold mm.
  • Eksamensbevis
  • Undervisningsplan
  • Anden officiel beskrivelse af uddannelsen

Hvad lægger vi vægt på i vurdering af merit?

I vurderingen af din meritansøgning lægger vi vægt på, hvorvidt omfang, indhold og uddannelsesniveau fra det uddannelseselement du søger merit på baggrund af, svarer til det søgte modul.

Hvis vi har modtaget alle relevante oplysninger og dokumentation fra dig, så tager det normalt 10 dage at behandle din ansøgning om merit.

Du får skriftligt svar i din e-Boks, når behandlingen af din ansøgning er afsluttet.

Hent meritansøgningsskemaet (åbner nyt vindue)