Tilmelding og betaling

Bliv klogere på tilmelding, betaling, framelding og frister, hvis du skal tage efter- eller videreuddannelse. 

Tilmelding

Du tilmelder dig moduler, kurser og konferencer online. Vi udbyder moduler forår og efterår, men modtager ansøgninger til ledige pladser helt frem til studiestart.

Du søger automatisk om optagelse til en diplom- eller akademiuddannelse, når du tilmelder dig det første modul online. Det gælder også, selvom du kun vælger at gennemføre ét modul. Du tilmelder dig ved at klikke på Tilmeld-knappen og gennemføre din registrering. 

Når du er optaget, udsender vi en faktura. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Frister

Der er typisk frist for tilmelding til moduler to gange om året, forår og efterår. De specifikke datoer kan variere, men du kan altid se de gældende frister under det enkelte modul. 

Vi optager studerende efter først til mølle-princippet, så hvis du vil være sikker på en plads på det modul du søger om adgang til, skal du sende din ansøgning afsted i god tid før ansøgningsfristen.

Studiestart

Efterårssemestret begynder primo september. Forårssemestret begynder primo februar.

Framelding

Når fristen for tilmelding til et modul er udløbet, er betalingen bindende. Hvis du springer fra et modul, kan du ikke få pengene igen. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere modul.

Vil du framelde dig et modul, skal det ske skriftligt til studiesekretæren for modulet.

Betaling

Når du er blevet optaget på et modul eller kursus, udsender vi en faktura. Prisen dækker undervisning, deltagelse i studiestøttende tilbud, vejledning og eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt.

Når din betaling er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Prisen for det enkelte kursus, modul eller konference fremgår på tilmeldingssiden. 

Udgifter til bøger og kopier

Udover deltagerbetalingen skal du bruge et beløb pr. modul til bøger og kopier. Det varierer fra modul til modul, men det vil typisk være mellem 700 og 1000 kr. pr. modul.

Framelding

Når fristen for tilmelding til et modul er udløbet, er betalingen bindende. Hvis du springer fra et modul, kan du ikke få pengene igen. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere modul.

Vil du framelde dig et modul, skal det ske skriftligt til den administrative partner for modulet

Køb af ekstra vejledningstimer

Hvis du har brug for ekstra faglig vejledning i forbindelse med udarbejdelse af en eksamensopgave eller en reeksamen, har du som studerende i VIA Efter- og Videreuddannelse mulighed for at købe vejledningstimer.

Vejledningsindhold aftales med den tildelte vejleder, og vejledning kan foregå pr. mail, telefon eller ved at mødes.

Ved at udfylde vores formular herunder, kan du købe det antal vejledningstimer, du har brug for. Du kan også angive, hvilken faglig vejleder du ønsker. Vi vil bestræbe os på at tildele dig den vejleder, du har ønsket. 

En vejledningstime koster 925 kr.

Køb vejledningstimer