Tilskud til efteruddannelse

Du kan have forskellige muligheder for at søge eller få tilskud, hvis du tager en efter- eller videreuddannelse. Bliv klogere på dine muligheder for tilskud til efteruddannelse her.

Fonde og tilskudsordninger

Omstillingsfonden

Omstillingsfonden giver faglærte og ufaglærte samt personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau muligheden for at søge om økonomisk støtte til efteruddannelse. Dvs. at du som uddannelsessøgende i job har mulighed for årligt at søge om op til 10.000 kr. i tilskud til kompetenceudvikling.

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

Læs mere

Kompetencefonde

Tager du en efter- eller videreuddannelse kan der være flere muligheder for at søge økonomisk støtte til dit kursus- eller uddannelsesforløb hos forskellige kompetencefonde.

Læs mere

Særlig tilskudsordning på børne- og ungeområdet

Arbejder du med udsatte børn og unge, kan du få tilskud fra Socialstyrelsen til enkeltmoduler eller til en fuld social diplomuddannelse. Du kan hermed tage kompetenceudvikling helt gratis. 

Læs mere