Omstillingsfonden

Søg helt op til 10.000 kroner til din efter- og videreuddannelse

Flere muligheder og udvidet målgruppe!

I 2024 er der kommet nye muligheder for at søge tilskud til efter- og videreuddannelse. På de seneste trepartsforhandlinger er det nemlig besluttet at tilføre Omstillingsfonden flere midler.

Målgruppen er derfor blevet udvidet, så ikke kun ufaglærte og faglærte men også personer med korte- og mellemlange videregående uddannelser til og med professionsbachelorniveau kan søge op til 10.000 kr. til efter- og videreuddannelse på et videregående niveau.

Få din efteruddannelse dækket gennem Omstillingsfonden

Omstillingsfonden giver dig mulighed for at søge op til 10.000 kroner årligt til at dække efter- og videreuddannelse på akademi- eller diplomniveau samt fagspecifikke kurser og enkeltfag på heltidsuddannelser på professionsbachelorniveau. Støtten udbetales, uanset om du tager enkeltstående moduler eller længere forløb.

Du kan søge støtten fra Omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært, eller hvis du har en uddannelse svarende op til en professionsbachelor. Sidstnævnte omfatter fx folkeskolelærere, maskinmestrer, pædagoger og sygeplejersker. Vær dog opmærksom på, at støtten ikke gælder til akademi- og diplomuddannelserne i ledelse.

Midlerne fra Omstillingsfonden uddeles efter først til mølle-princippet. Så jo før du søger, desto større er sandsynligheden for, at du kommer i betragtning til at få 10.000 kr. til dit næste efter- og videreuddannelsesforløb. Du kan dog tidligst søge fire måneder før dit modul starter. Du søger ved at udfylde en tro- og loveerklæring, som du vedhæfter din tilmelding til det modul, du ønsker tilskud til. Læs mere nedenfor i fanen 'Hvordan søger jeg?'. 

Nedenfor giver vi nogle svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende tilskudsordningen. Og du skal samtidig vide, at vores dedikerede studie- og karrierevejledere sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til VIA's tilskudsberettigede uddannelser. Du kan finde endnu mere uddybende information om uddannelsesstøtten på Omstillingsfondens egen hjemmeside - klik her.

Spørgsmål og svar om uddannelsesstøtten

 • Du er kvalificeret til at søge den årlige uddannelsesstøtte på 10.000 kr., hvis du er i job (og ikke selvstændig) og enten:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Har en uddannelse svarende op til en professionsbachelor

  OBS: Hvis du allerede har fået bevilget det årlige maksimumbeløb på 10.000 kr. fra Omstillingsfonden, har du opbrugt din kvote og kan hermed ikke søge flere midler. Du skal være opmærksom på, at du samtidig også skal opfylde de generelle adgangskrav til en akademi- og diplomuddannelse. Læs mere under akademiuddannelser og diplomuddannelser.

 • Omstillingsfondens årlige midler bliver tildelt ansøgere efter først til mølle-princippet, så det gælder om at være hurtig med ansøgningen. Vær dog opmærksom på, at du tidligst kan få tildelt tilskud fire måneder før opstart af akademi- eller diplommodulet. Sidste frist for at søge om midler er ved modulstart.

  Omstillingsfonden er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet i forlængelse af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2017. Omstillingsfonden udvides og videreføres med 100 mio. kr. årligt i 2024.

 • I VIA har vi valgt at gøre det nemt for dig at få fingrene i de 10.000 kr. fra Omstillingsfonden; du skal nemlig ikke søge nogen steder. Det eneste, vi skal have dig til, er at:

 • De uddannelsesaktiviteter, som du kan søge om tilskud til, koster noget forskelligt. Det er helt op til dig, hvilke og hvor mange moduler, du vælger at få finansieret med midlerne fra Omstillingsfonden – du kan dog maksimalt søge om 10.000 kr. årligt fra ordningen.

  Hvis du bliver tildelt tilskud til et modul, som overstiger de 10.000 kr., bliver der sendt en faktura på det resterende beløb til den betaler, du har angivet i din tilmelding. Hvis du bliver tildelt tilskud til et modul på under 10.000 kr., kan du samme år søge om tilskud for det resterende beløb op til max. 10.000 kr. Du søger på samme måde som beskrevet i ovenstående.

  Midlerne fra Omstillingsfonden dækker ikke udgifter til bøger, transport, tilkøb af vejledning eller lignende.

  Hvis du søger tilskud fra Omstillingsfonden og samtidig vil søge økonomisk støtte hos en anden kompetencefond, skal du undersøge reglerne hos den pågældende kompetencefond.

 • Hvis du er ufaglært, betyder det i bred forstand, at du ikke har anden form for uddannelse eller faglige kvalifikationer end den almene skolegang. Du har fx ikke gennemgået en erhvervsuddannelse eller en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

  Hvis du er faglært, har du fået et svendebrev til et fag. Det betyder i bred forstand, at du har en uddannelse inden for det fag, du arbejder indenfor.

  Her er nogle eksempler på faglærte job:

  • Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
  • Anlægsgartner
  • Autolakerer
  • Automatik- og procesuddannelsen
  • Bager og konditor
  • Bådmekaniker
  • Beklædningshåndværker
  • Beslagsmed
  • Boligmonteringsuddannelsen
  • Buschauffør i kollektiv trafik
  • Byggemontagetekniker
  • Bygningsmaler
  • Bygningssnedker
  • Cnc-teknikuddannelsen
  • Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen
  • Data- og kommunikationsuddannelsen
  • Den pædagogiske assistentuddannelse
  • Detailhandel
  • Digital media
  • Dyrepasser
  • Ejendomsservicetekniker
  • Elektriker
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Elektronikoperatør
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
  • Ernæringsassistent
  • Eventkoordinator
  • Film- og tv-produktionsuddannelsen
  • Finansuddannelsen
  • Finmekaniker
  • Fitnessinstruktør
  • Flytekniker
  • Forsyningsoperatør
  • Fotograf
  • Frisør
  • Frontline pc-supporter
  • Frontline radio-tv-supporter
  • Gartner
  • Gastronom
  • Glarmester
  • Gourmetslagter
  • Grafisk tekniker
  • Greenkeeper
  • Guld- og sølvsmedeuddannelsen
  • Handelsuddannelsen
  • Havne- og terminaluddannelsen
  • Hospitalsteknisk assistent
  • Industrioperatør
  • Industriteknikeruddannelsen
  • Karosseriuddannelsen
  • Kontoruddannelsen
  • Kosmetiker
  • Kranfører
  • Køletekniker
  • Laboratorietandtekniker
  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Landbrugsuddannelsen
  • Lastvognsmekaniker
  • Lufthavnsuddannelsen
  • Maritime håndværksfag
  • Maskinsnedker
  • Mediegrafiker
  • Mejerist
  • Metalsmed
  • Modelsnedker
  • Murer
  • Møbelsnedker og orgelbygger
  • Ortopædist
  • Overfladebehandler
  • Personvognsmekaniker
  • Plastmager
  • Procesoperatør
  • Produktør
  • Receptionist
  • Redderuddannelsen
  • Serviceassistent
  • Sikkerhedsvagt
  • Skibsmekaniker
  • Skibsmontør
  • Skiltetekniker
  • Skorstensfejer
  • Skov- og naturtekniker
  • Slagter
  • Smed
  • Snedker
  • Social- og sundhedsassistent
  • Social- og sundhedshjælper
  • Stenhugger
  • Stukkatør
  • Støberitekniker
  • Tagdækker
  • Tandklinikassistent
  • Tarmrenser
  • Teater-, udstillings- og eventtekniker
  • Teknisk designer
  • Teknisk isolatør
  • Tjener
  • Togklargøringsuddannelsen
  • Træfagenes byggeuddannelse
  • Turistbuschauffør
  • Urmager
  • Vejgodstransportuddannelsen
  • Veterinærsygeplejerske
  • Vindmølleoperatør
  • VVS-energiuddannelsen
  • Værktøjsuddannelsen
  • Web-integrator
 • Hvis du har en videregående uddannelse op til professionsbachelorniveau, kan du søge uddannelsesstøtten fra Omstillingsfonden. Det kan du også, hvis du har gennemført en hel akademiuddannelse eller diplomuddannelse (herunder HD del. 2), da dette betragtes som videregående uddannelser.

  Har du derimod en akademisk bacheloruddannelse fra et universitet eller en af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner eller en tilsvarende eller længere videregående uddannelse, kan du ikke søge støtten.

  Her er nogle eksempler på videregående uddannelser op til professionsbachelorniveau:

  Professionsbachelor:

  • Sygeplejerske
  • Lærer
  • Pædagog
  • Maskinmester
  • Bygningskonstruktør

  Diplomuddannelser der er afsluttet med et afgangsprojekt:

  • Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
  • Den sociale diplomuddannelse
  • Den pædagogiske diplomuddannelse

  Akademiuddannelser der er afsluttet med et afgangsprojekt:

  • Akademiuddannelse i sundhedspraksis
  • Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
  • Akademiuddannelse i socialpædagogik

  Erhvervsakademiuddannelser der er afsluttet med et afgangsprojekt:

  • Markedsføringsøkonom
  • Financial controller
  • Laborant