Ældrepleje, aldring og demens

Alle taler om det – hvordan sikrer vi en værdig alderdom, og hvordan skaber vi sammenhængende forløb for de ældre og demensramte borgere?
 
Arbejder du med demente eller ældre borgere? Så byder vi her vi på nyeste viden og kompetenceudvikling.
Besøg forskningscenter: VIA Aldring & Demens

Hvad er du optaget af?

Er du også optaget af, hvordan vi kan skabe sammenhængende forløb for såvel ældre som de demente borgere? Eller er du optaget af, hvordan vi kan minimere sårbarhed i alderdommen?

Som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent skal du hver dag skabe sammenhæng for ældre borgere og demente. En sammenhæng der skal skabe et værdigt og trygt liv. I det arbejde skal du både involvere den enkelte borger og pårørende, mens du samtidig skal inddrage ny viden.

Du ønsker at skabe en værdig alderdom for de ældre. Men hvordan griber du det an i praksis? Hvordan skal din daglige indsats sikre øget livskvalitet?

Inden for en bred vifte af kompetenceudvikling på ældreområdet, kan du hos os finde det kompetenceløft, der passer dig. Vi inddrager din erfaring og bringer hermed vores forskningsbaserede viden tæt på din praksis.

Er I flere medarbejdere, giver et skræddersyet forløb et godt udgangspunkt for at kunne løfte indsatsen i flok.

Aktuelle uddannelsesforløb og aktiviteter

Uddannelse på diplomniveau og kurser

Er du sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog, eller har du en anden mellemlang videregående uddannelse? Og ønsker du at blive opkvalificeret inden for ældrepleje eller demens?

Uddannelse på akademiniveau og kurser

Er du social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent? Og ønsker du at blive opkvalificeret inden for demens?

Skræddersyet kompetenceudvikling

Har I behov for et særligt tilrettelagt forløb, har I fået midler fra demenspuljen eller andet? Så kan vi hjælpe med netop det kompetenceløft, der er behov for hos jer.

Gratis uddannelse til ansatte i ældreplejen

Her finder du kompetenceudvikling ifm. det landsdækkende projekt med fokus på at efteruddanne ledere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter og andre ansatte fra det nære sundhedsvæsen til at sikre en endnu mere værdig ældrepleje af svage ældre.

Bliv inspireret og hent ny viden - artikler

Demensramte i bedre trivsel

Model for målrettet pleje øger livskvaliteten hos plejehjemsbeboere med demens.

Faldforebyggelse 

Fald er den hyppigste ulykke hos ældre - hvad kan vi gøre for at faldforebygge?

Demens og madlavning

Skab trivsel for et menneske med demens igennem madlavning.

Demenskammeraten

Med ’Demenskammeraten’ kan plejecentrets personale lettere samarbejde om borgerne.

Sådan kan I arbejde med personcentreret omsorg

Artiklen her forklarer, hvordan I skal gøre i praksis. Læs om de 5 faser her!

Guide til fysisk træning og aktivitet

Hent inspiration til træning og aktivitet for mennesker med demens i Sundhedsstyrelsens træningsguide.

CST kan forbedre den mentale tilstand

Med kognitiv stimulationsterapi kan man forbedre den mentale tilstand hos borgere med demens.

Svimmelhed hos ældre - de 5 typiske sygdomme

Få en indføring i de fem typiske vestibulære sygdomme.

Hvordan kan vi behandle svimmelhed hos ældre borgere?

Få demonstreret en række behandlingsmuligheder?

Vidste du dette om enlige gamle mænd?

Hvad kendetegner enlige gamle mænd? Læs om fire tendenser, der er værd at bide mærke i.

Opmærksomheds-træning med teknologi

Anvend teknologi til træning af opmærksomheds-funktionen hos demente. 

Demensramte som malere

Samarbejde med pårørende om at give beboerne et bedre og mere aktivt liv.

Det siger fagfolkene

Den professionelle demensindsats kalder på nye kompetencer hos omsorgspersonalet. Der skal større fokus på tidlig udredning, hverdagsliv, forebyggelse og rehabilitering samt inddragelse af den demente. Borgeren skal ses som en aktiv samarbejdspartner.

- Pia Østergaard, demensfaglig leder, Viborg Kommune

Hvad siger fagfolkene?

Det er omverdenen, der skal tilpasse sig den demente – aldrig omvendt. Hvis der pludselig opstår hidtil usete problemer med for eksempel adfærden hos en dement, så er det omgivelserne, der skal ændres på. Aldrig borgeren!... 

- Emma Winther, centerleder, plejecentret Kastaniehaven, Give, Vejle

Hvad siger fagfolkene?

Behandling og pleje skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier. Og her er det vigtigt at inddrage de pårørende tidligt, for de demente kan jo ikke altid give udtryk for, hvad de virkelig ønsker.

- Gunhild Waldemar, centerleder, overlæge, Nationalt Videnscenter for Demens

Hvad siger fagfolkene?

Det siger de studerende

Susanne Stampe Rasmussen

Spiller på flere tangenter

Susanne har i dag en bredere viden, hun bruger i sit arbejde som demens nøgleperson. 

Andelen af den danske befolkning, der er fyldt 65 år, forventes at stige fra 16 pct. i dag til 25 pct. i 2042, hvorefter andelen falder svagt. Det viser den seneste befolkningsfremskrivning, som Danmarks Statistik har lavet i samarbejde med DREAM, der er en uafhængig forskningsinstitution.

Kilde: Danmarks statistik

Omkring 35.000 danskere har fået stillet diagnosen demens, mens mange flere lider af en demenssygdom, uden at de har fået stillet diagnosen.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Vil du vide mere?

Claus Kjærboe Lundholm

Jeg er din kontaktperson

Uddannelsesleder

Claus Kjærboe Lundholm 
T: +45 87 55 29 97
E: clkl@via.dk