Sundhedsplejersker styrker integrationen

Sundhedsplejersker i banebrydende integrationsprojekt

Læs her mere om det landsdækkende projekt, der skal bane vejen for en bedre integration.
Foto: Niels Jørgensen for Nordea-fonden. 

Sundhedsplejersker styrker integration

Et landdækkende projekt skal være med til at fremme integration, sundhed og trivsel hos flygtningefamilier og kompetenceudvikle sundhedsplejersker. Projektet er støttet med 21 millioner kroner af Nordea-fonden.
Sundhedsplejersker styrker integration
Akut behov for integration

Med de seneste to års flygtningestrømme er der kommet i alt ca. 16.000 flygtningebørn til Danmark. Det har skabt et akut behov for en mere målrettet indsats for integration, sundhed og trivsel hos nytilkomne flygtninge, der har fået asyl og skal fortsætte deres tilværelse som medborgere i Danmark.

Mange af flygtningefamilierne får asyl, og kommunerne står dermed over for en stor opgave med at integrere de etniske minoriteter bedst muligt. En af de store udfordringer er, at flygtningebørnene hurtigst muligt skal lære det danske sprog for at blive en del af fællesskabet med danske jævnaldrende og kunne trives i vuggestuer, børnehaver og skoler – og efterfølgende i uddannelse og job. Alle kommuner har kunnet søge om at være med det banebrydende projekt, der vil gøre en stor samfundsmæssig forskel.

Projekt 'Sundhedsplejersker styrker integration

For at fremme integration, sundhed og trivsel for flygtningefamilier har Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS) taget initiativ til projektet 'Sundhedsplejersker styrker integration' med fokus på opkvalificering af landets sundhedsplejersker.

Kommunale sundhedsplejersker får den helt centrale rolle i projektet, da sundhedsplejerskerne typisk er den faggruppe, der kommer tættest på børnefamilier fra etniske minoriteter i deres første år i Danmark. Samtidig er sundhedsplejersker koordinatorer og brobyggere til det omgivende samfund som eksempelvis dagtilbud, skoler, praktiserende læger og sygehuse. Indsatserne er målrettet flygtningefamilier med børn under seks år, som er kommet til Danmark siden 2015 og har fået opholdstilladelse her i landet.

Det faktuelle
  • Projektet gennemføres i et partnerskab mellem FALS som faglig garant samt VIA University College og Metropol som efter- og videreuddannelsespartner.
  • Projektet løber fra februar 2017 frem til december 2019
  • Projektet finansieres med 20,8 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.
  • Projektet vil omfatte cirka 15 kommuner, 700 sundhedsplejersker samt 2.400 flygtningefamilier.

Sidste nyt om kompetenceudviklingsforløbene

Der har været rigtig stor interesse for pladserne på de landsdækkende åbne hold. Pr. 15. august er alle åbne hold fuldt bookede. Vi glæder os til at byde cirka 600 sundhedsplejersker fordelt på 24 hold velkommen på kompetence-udviklingsforløbene, som afvikles fra januar 2018 til og med juni 2019.

Der er oprettet ventelister til de åbne hold. Er du interesseret i hold på Fyn og i Jylland skal du rette direkte henvendelse til Heidi Bisgaard Nielsen på hebn@via.dk. Kontaktperson vedr. hold på Sjælland er Tina Myken på timy@phmetropol.dk.

Kontakt 

Susanne Klit Sørensen

Kontakt vedr. projektet

Susanne Klit Sørensen
Projektleder

T: +45 87 55 23 42
E: skls@via.dk

Claus Kjærboe Lundholm

Pressekontakt

Claus Kjærboe Lundholm
Chefkonsulent

T: 87 55 29 97
E: clkl@via.dk

Omtale af projektet

Flygtningemor med sit barn og sundhedsplejerske

48 kommuner er i gang

700 sundhedsplejersker efteruddanner sig til bedre integration af flygtningefamilier.

Hjemmebesøg hos flygtningefamilie

Flygtningefamilier vil gerne have hjælp til integration

Sundhedsplejersker har en vigtig rolle her.

Sundhedsplejersker får hovedrolle i integrationsprojekt

Sundhedsplejersker landet over skal efteruddannes i interkulturelle kompetencer, så de bedre kan arbejde med flygtningefamilier. Nordea-fonden støtter projektet med 21 millioner kroner.

VIA University College i samarbejde med

Fals
Metropol
Nordea-fonden