Dansk som andetsprog

​11. november 2021: Andelen af elever med dansk som andetsprog stiger på ungdomsuddannelserne – og det stiller krav til både undervisningen og til underviseren, der skal understøtte elevens læring. Kom med på årets andetsprogskonference og få viden om og ideer til hvordan!

Sted

Aarhus

Pris

1550 kr. + moms

Dato

11.11.2021

Tilmeldingsfrist

05.10.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Konferencer og arrangementer

Om konferencen

 • ​Som underviser møder du flere og flere elever med dansk som andetsprog, og konferencen stiller skarpt på, hvad du kan gøre i den daglige undervisning, for netop disse elever.

  I år fokuserer vi på læsning og skrivning. Du får indsigt i og værktøjer til at understøtte dine DSA-elevers læring, og dagens oplæg er relevante for alle jer, der arbejder med flersprogede unge og voksnes læring.

  Deltagelse på årets konference giver dig:

  • Værktøjer til hvordan du kan undervise i læsning for læseudfordrede elever
  • Indsigt i hvad der gør tekstlæsning svært fra DSA-elever
  • Værktøjer til at skabe lige deltagelsesmuligheder for alle elever
  • Greb i den faglige undervisning, der gør det nemmere for DSA-elever at lære
 • ​09.30-10.00 
  Indskrivning og te/kaffe samt morgenbrød

  10.00-10.15 
  Velkomst v. Line Thingholm og Rikke Fjellerup, VIA University College

  10.15-10.45 
  Kompleksiteten i læsning på dansk som andetsprog  v. Line Thingholm, lektor og fagkoordinator for DSA, VIA University College.

  Læsning og læseforståelse på dansk som andetsprog er en svær opgave for de flersprogede elever. Det samme gælder skrivning. Hvorfor er det så komplekse opgaver for nogle flersprogede elever? Læsningens komponenter og Samspilsmodellen giver os noget af svaret.

  10.45-11.00  
  Strække ben pause

  11.00-12.00 
  Fagsprog og stilladsering af læsning og skrivning v. Peter Heller Lützen, Specialkonsulent, ph.d. Nationalt Videncenter for Læsning.

  At lære på ungdomsuddannelserne handler i høj grad om at tilegne sig og anvende fagsprog i komplekse tekster og opgaver. Det finder mange elever vanskeligt, heriblandt også elever med dansk som andetsprog. Oplægget tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra aktuelle udviklingsprojekter med fokus på læsning, skrivning og tilegnelse af fagord, og deltagerne vil blive præsenteret for metoder til fælles læsning i klassen, hvor læsning, faglig samtale og skrivning integreres i undervisningen.

  12.00-13.00 
  Frokost

  13.00-13.30 
  Sig det! Om sproglig opmærksomhed i undervisningen v. Vivi Madsen, Studiestøtte og VEU-chef, Th. Langs HF & VUC, Silkeborg.

  På ungdomsuddannelserne er der mange tosprogede elever, som kan opleve det særligt udfordrene at gennemføre deres uddannelse. Der kan være udfordringer i forhold til læring, forståelse og samspillet i klasserummet, og det er af afgørende betydning, at alle faglærere påtager sig rollen som sproglærere. I oplægget præsenteres en række små greb, som man kan anvende både før og efter undervisningen, for at fremme de tosprogede elevers muligheder for deltagelse og sproglig udvikling.

  13.30-14.15 
  Fleksibel sprogpædagogisk tilgang til læsning af fagtekster v. Lisbeth Hædersdal, Sproglig vejleder, Ole Rømer-skolen, konsulent/ejer af Sprog i Fokus.

  Hvordan kan du, som lærer, navigere i, regulere og rammesætte en undervisning der tilgodeser elevernes flersprogethed i klassen? I dette oplæg får du eksempler på hvordan du, i arbejdet med læsning af fagtekster, kan inddrage elevernes flersproglige kompetencer i fagundervisningen. Jeg illustrerer, hvordan brugen af translanguaging og stilladsering er med til at skabe lige deltagelsesmuligheder, samt rykke eleverne både sprogligt og fagligt.

  14.15-14.45 
  Kaffepause

  14.45-15.45 
  Fagenes tekster – barriere eller ressource? v. Jesper Bremholm, Seniorforsker, Nationalt Videncenter for Læsning.

  Et kendetegn ved gymnasiet - og ungdomsuddannelser mere generelt - er fagenes forskelligartede og specialiserede tekster. For mange elever er disse tekster ikke en ressource til at tilegne sig fagenes indhold, men snarere en barriere. Det gælder bl.a. for en del af de elever, der ikke har dansk som deres første sprog. Oplægget beskriver, hvad der gør tekstlæsning og tekstarbejde svært for eleverne, samt præsenterer måder hvorpå man i undervisningen kan understøtte elevernes forståelse og udbytte af fagenes forskellige tekster.

  15.45-16.00 
  Farvel og tak for i dag

  Læs mere om Dansk som andetsprog

 • ​Konferencen er for dig, der underviser på ungdomsuddannelser, erhvervsskoler eller VUC, for dig der er DSA- eller læsevejleder og for dig, der er IB-lærer. Den er for alle lærere, vejledere og pædagogiske ledere, der har interesse for, hvordan man kan fremme de flersprogede elevers læring i og på tværs af alle fag.

 • Du møder hele fem forskellige oplægsholdere med både teoretisk og praktisk erfaring fra forskellige typer ungdomsuddannelser:

  Line Thingholm, lektor og fagkoordinator for DSA, VIA University College.

  Peter Heller Lützen, Specialkonsulent, ph.d. Nationalt Videncenter for Læsning.

  Vivi Madsen, Studiestøtte og VEU-chef, Th. Langs HF & VUC, Silkeborg.

  Lisbeth Hædersdal, Sproglig vejleder, Ole Rømer-skolen, konsulent/ejer af Sprog i Fokus.

  Jesper Bremholm, Seniorforsker, Nationalt Videncenter for Læsning.

Kontakt

lint480x480.jpg

Faglig kontakt