Småbørnskonferencen 2021

​7.-8. september 2021: Småbørnskonferencen 2021 har undertitlen state of the art på sprog- og småbørnsområdet. På konferencen får du oplæg fra bl.a. Dr. Michael Tomasello og Dr. Ellen Bialystok via Zoom og fra flere højaktuelle danske oplægsholdere på feltet.

Sted

Øvrige

Pris

3400-4100 kr. + moms

Dato

07.09.2021 - 08.09.2021

Tilmeldingsfrist

01.06.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Konferencer og arrangementer

Om konferencen

 • På Småbørnskonferencen 2021 får du et overblik over, hvad der rører sig lige nu på sprog- og småbørnsområdet teoretisk og i praksis. 

  Vi præsenterer med stolthed et program fyldt med oplæg fra store og spændende navne - både danske og internationale.

  Vi får således via Zoom “besøg” af både Dr. Michael Tomasello og Dr.  Ellen Bialystok, der bidrager med et internationalt blik på forskning i hhv. udvikling af sprog og kommunikation hos det lille barn og forskellige typer flersprogetheds betydning for barnets udvikling og muligheder.  

  Og vi byder velkommen til en stribe højaktuelle danske forskere, som giver indblik i ny viden om alt fra børneperspektiv over forældreinvolvering til børn i udsatte positioner og digital dannelse i dagtilbud.

  Vel mødt!

 • ​Tirsdag 7. september 2021
  09.30-10.00
  Indskrivning, kaffe, te og rundstykker.

  10.00-10.15  
  Velkomst og præsentation af program v. Anne Nguyen-Quy og Torkil Østerbye.

  10.15-11.15  
  Børnesyn og inddragelse af børns perspektiver i dagtilbuddene: Teoretiske og praktiske perspektiver v. Hanne Warming, Professor i barndomssociologi ved Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og erhverv.

  Inddragelse af børns perspektiver kan siges at være ’det nye sort’ – men er det overhovedet muligt og hensigtsmæssigt i en dagtilbudskontekst? Det mener jeg, at det er – omend det også er forbundet med udfordringer og dilemmaer. I oplægget skitserer jeg, hvorfor inddragelse er afgørende i den pædagogisk indsats i dagtilbuddet, nogle af de barrierer, udfordringer og dilemmaer, der kan være, samt ikke mindst inspiration til, hvordan man helt konkret kan arbejde med inddragelse af før-skole-børn.

  11.15-11.30  
  Spørgsmål til Hanne Warming.

  11.30-12.30  
  Frokost

  12.30-13.45   
  Børneliv, digital literacy og dannelse v. Stine Liv Johansen, lektor v. Center for Børns Litteratur og Medier, Aarhus Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge samt Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, projektleder, Medierådet for Børn og Unge.

  Det moderne børneliv rummer daglig omgang med digitale teknologier i forskellige sammenhænge. Danske børn er blandt de flittigste brugere af digital teknologi.  Det gælder også de yngste, og det er en opgave for fagpersoner på småbørnsområdet at understøtte også de mindste børns digitale literacy og dannelse, herunder deres kritiske, skabende, kreative og legende brug af digitale teknologier. I en ny indsats sætter Medierådet for Børn og Unge fokus på små børns digitale liv. 

  13.45-14.00 
  Spørgsmål til Stine Liv Johansen og Lisbeth Brunebjerg Holmegaard.

  14.00-14.30 
  Pause med kaffe, the og kage.

  14.30-16.00  
  Communication Before Language v. Distinguished Professor, Dr. Michael Tomasello. OBS! Oplægget foregår via Zoom og vil være på engelsk.

  For obvious and very good reasons the study of human communication is dominated by the study of language. But from a psychological point of view, the basic structure of human communication – how it works pragmatically in terms of the intentions and inferences involved - is totally independent of language. The most important data here are acts of human communication that do not employ conventions. In situations in which language is for some reason not an option, people often produce spontaneous, non-conventionalized gestures, including most prominently pointing (deictic gestures) and pantomiming (iconic gestures). These gestures are universal among humans and unique to the species, and in human evolution they almost certainly preceded conventional communication, either signed or vocal. For prelinguistic infants to communicate effectively via pointing and pantomiming, they must already possess species-unique and very powerful skills and motivations for shared intentionality as pragmatic infrastructure. Conventional communication is then built on top of this infrastructure - or so I will argue.

  16.00-16.15  
  Spørgsmål til Michael Tomasello.

  16.15-16.45
  Indskrivning på værelser og herefter måske tid til en gåtur?

  18.00
  Middag

  Onsdag 8. september 2021

  07.00-09.00
  Morgenmad

  09.00-10.15
  Når omsorgskæden mellem hjem og vuggestue knækker v. Crisstina Munck, Ph.d. lektor, Københavns Professionshøjskole, Pædagoguddannelsen, Dagtilbud.

  Vuggestuepædagogik har over de senere år været påvirket af forebyggende indsatser og bestræbelser på at sikre, at alle børn får en god start på livet og dermed i vuggestuen. Det har medført et øget fokus på at etablere et godt forældresamarbejde allerede fra første møde. Oplægget peger på, hvordan samarbejdet med forældre i forbindelse med indkøring af nye børn i vuggestuen, er påvirket af pædagogernes vurderinger af, hvad der er det gode børneliv, og hvad der er ’god nok omsorg’.

  Med dette afsæt analyseres, hvordan forældres ’anderledes’ deltagelse i vuggestuen kan fortolkes som en manglende villighed til at samarbejde, og hvordan pædagoger kan bekymre sig om forældrenes omsorgsudøvelse, uden at være bekymrede for barnets trivsel i vuggestuens hverdag.

  10.15-10.30
  Spørgsmål til Crisstina Munck.

  10.30-10.45  
  Strække-ben-pause

  10.45-12.00 
  Udvikling af sprog er knyttet til udvikling af fælles rådighed v. Lektor, ph.d. Kurt Bendix-Olsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Center for Anvendt Velfærdsforskning.

  Børn i dagtilbud udvikler sig i de praksisser, som de har konkret og social adgang til. Nogle børn oplever sårbargjorte deltagelsesbetingelser i hjem og/eller institution. For at sikre børns velfærd, har vi gennem tiden udviklet en responsiv velfærdsstat, der skal tage hånd om sociale nødsituationer igennem det pædagogiske arbejde. I dagtilbud har pædagogisk personale ansvar for at etablere forebyggende og understøttende indsatser, for at børn kan genindvinde deres tabte terræn. Ofte har pædagogiske interventioner en udpegende, individualiserende og kompensatorisk orientering, som gør, at børn i særlige indsatser måles op imod normative standarder for sproglig og anden udvikling. Dette fokus på måling og afvikling af inkompetence kan lede til sårbargjorte deltagelsesbetingelser for både barn og ansvarlig pædagog. Problemet skubbes ofte enten ind i barnet, eller tilskrives pædagogens manglende evner. Hvordan kommer vi væk fra en marginaliserende hjælpe- og støttepraksis?

  Oplægget diskuterer med afsæt i amerikansk forskning, hvordan et mere sikkert deltagelsesrum muliggøres, hvor diversitet netop ikke gøres til en personlige fejl eller til et udviklingsproblem.

  12.00-12.15 
  Spørgsmål til Kurt Bendix-Olsen.

  12.15-13.15
  Frokost

  13.15-14.00
  Sammen om sprog – lokal kvalitet i vuggestuens sprogmiljø v. Marie Højholt, lektor, Line Møller Daugaard, docent, ph.d., Irene Salling Kristensen, lektor, Torkil Østerbye, lektor, ph.d. – alle ansat ved VIA UC.

  Kvalitet i dagtilbud er et fremtrædende tema i disse år, men hvor er den fagprofessionelles perspektiv i diskussionen? Hvad vurderer pædagogen egentlig som sprogpædagogisk kvalitet? I oplægget vil vi præsentere resultater fra projektet ”Sammen om sprog – lokal kvalitet i vuggestuens sprogmiljø”, som inddrager og udforsker pædagogers forståelse af, hvad sprogpædagogisk kvalitet er. Projektet involverer to vuggestuer i Midt- og Østjylland og sammenligner bl.a. pædagogers forståelse af kvalitet i vuggestuens sprogmiljø med udvalgte ITERS-3 målinger.

  14.00-14.15
  Spørgsmål til oplægsholderne.

  14.15-15.15
  Developing Languages in Bilingual Education v. Dr. Ellen Bialystok, OC, PhD, FRSC, York University, Toronto, Canada. OBS! Oplægget foregår via Zoom og vil være på engelsk.

  Some children become bilingual because of exposure to multiple languages at home and other by learning a second language in school in bilingual education programs. Moreover, some children in bilingual education are already bilingual from home experience. How do these various experiences relate to language outcomes for children in both the school and community languages? I will report results from a longitudinal study that examined this question.

  15.15-15.30 
  Spørgsmål til Ellen Bialystok.

  15.30  
  Farvel og på gensyn til næste år .

 • ​Småbørnskonferencen er til dig, der arbejder på dagtilbudsområdet som pædagog, fagligt fyrtårn, leder, sprogvejleder, dagplejer eller som kommunal konsulent.

 • Hanne Warming, Professor i barndomssociologi ved Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og erhverv.

  Stine Liv Johansen, lektor v. Center for Børns Litteratur og Medier, Aarhus Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge samt Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, projektleder, Medierådet for Børn og Unge .

  Distinguished Professor, Dr. Michael Tomasello - via Zoom.

  Crisstina Munck, Ph.d. lektor, Københavns Professionshøjskole, Pædagoguddannelsen, Dagtilbud.

  Kurt Bendix-Olsen, Lektor, ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Center for Anvendt Velfærdsforskning.

  Marie Højholt, lektor, Line Møller Daugaard, docent, ph.d., Irene Salling Kristensen, lektor, Torkil Østerbye, lektor, ph.d. – alle ansat ved VIA University College.

  Dr. Ellen Bialystok, OC, PhD, FRSC, York University, Toronto, Canada - via Zoom.

Kontakt

tork480x4802019.jpg

Faglig kontakt