Småbørnskonferencen 2021

​14.-15. januar 2021: Småbørnskonferencen 2021 har undertitlen state of the art på sprog- og småbørnsområdet. Konferencen byder på oplæg fra bl.a. Dr. Michael Tomasello og Dr. Ellen Bialystok via Zoom, samt en række spændende dansktalende oplægsholdere. Vel mødt!

Dreng leger på legeplads - Småbørnskonferencen 2021

Sted

Øvrige

Pris

3300-3975 kr. + moms

Dato

14.01.2021 - 15.01.2021

Tilmeldingsfrist

01.11.2020

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Konferencer og arrangementer

Om konferencen

 • Nu åbner VIA for tilmelding til Småbørnskonferencen 2021. Sigtet med årets konference er, at give dig et overblik over, hvad der rører sig lige nu på sprog- og småbørnsområdet teoretisk i praksis. 

  Vi præsenterer med stolthed et program fyldt med oplæg fra store og spændende navne - både danske og internationale.

  Vi får således via Zoom “besøg” af både Dr. Michael Tomasello og Dr.  Ellen Bialystok, der bidrager med et internationalt blik på forskning i hhv. udvikling af sprog og kommunikation hos det lille barn og forskellige typer flersprogetheds betydning for barnets udvikling og muligheder.  

  Og vi byder velkommen til en stribe højaktuelle danske forskere, som giver indblik i ny viden om alt fra børneperspektiv over forældreinvolvering til børn i udsatte positioner og digital dannelse i dagtilbud.

 • ​Torsdag 14. januar 2021
  09.30-10.00  
  Indskrivning, kaffe, te og rundstykker

  10.00-10.15  
  Velkomst og præsentation af program v. Anne Nguyen-Quy og Torkil Østerbye

  10.15-11.45  
  Hvad syntes børnene? State of the art på børns perspektiver i hverdagspædagogisk praksis v. Anette Boye Koch, Docent, ph.d., forskningsleder, Forskningsprogram for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem

  Børneperspektivet skal med Den styrkede pædagogiske læreplan tænkes ind i alle dimensioner af det pædagogiske arbejde. Men hvordan indfanger og integrerer det pædagogiske personale børneperspektivet i praksis?
  Oplægget giver en ’state of the art’ over arbejdet med børns perspektiver inklusiv praktiske eksempler. Det sker med afsæt i række forskningsprojekter, som har eksperimenteret med nye tilgange til viden om børns perspektiver i samspil med praksis – og som afsøger en viden, der ligger ud over det, der kan udtrykkes af verbalt stærke børn.

  11.45-12.00  
  Spørgsmål til Anette Boye Koch

  12.00-13.00  
  Frokost

  13.00-14.00   
  Når omsorgskæden mellem hjem og vuggestue knækker v. Crisstina Munck, Ph.d. lektor, Københavns Professionshøjskole, Pædagoguddannelsen, Dagtilbud.

  Vuggestuepædagogik har over de senere år været påvirket af forebyggende indsatser og bestræbelser på at sikre, at alle børn får en god start på livet og dermed i vuggestuen. Det har medført et øget fokus på at etablere et godt forældresamarbejde allerede fra første møde. Oplægget peger på, hvordan samarbejdet med forældre i forbindelse med indkøring af nye børn i vuggestuen, er påvirket af pædagogernes vurderinger af, hvad der er det gode børneliv, og hvad der er ’god nok omsorg’. Med dette afsæt analyseres, hvordan forældres ’anderledes’ deltagelse i vuggestuen kan fortolkes som en manglende villighed til at samarbejde, og hvordan pædagoger kan bekymre sig om forældrenes omsorgsudøvelse, uden at være bekymrede for barnets trivsel i vuggestuens hverdag. 

  14.00-14.15 
  Spørgsmål til Crisstina Munck

  14.15-14.45 
  Kaffe og kage

  14.45-16.15  
  Communication Before Language v. Distinguished Professor, Dr. Michael Tomasello via Zoom

  For obvious and very good reasons the study of human communication is dominated by the study of language. But from a psychological point of view, the basic structure of human communication – how it works pragmatically in terms of the intentions and inferences involved - is totally independent of language. The most important data here are acts of human communication that do not employ conventions. In situations in which language is for some reason not an option, people often produce spontaneous, non-conventionalized gestures, including most prominently pointing (deictic gestures) and pantomiming (iconic gestures). These gestures are universal among humans and unique to the species, and in human evolution they almost certainly preceded conventional communication, either signed or vocal. For prelinguistic infants to communicate effectively via pointing and pantomiming, they must already possess species-unique and very powerful skills and motivations for shared intentionality as pragmatic infrastructure. Conventional communication is then built on top of this infrastructure - or so I will argue.

  16.15-16.30  
  Spørgsmål til Michael Tomasello

  16.30  
  Indskrivning på værelser

  18.00 
  Middag

  Fredag 15. januar 2021
  07.00-09.00  
  Morgenmad

  09.00-10.00
  Udvikling af sprog er knyttet til udvikling af fælles rådighed v. Lektor, ph.d. Kurt Bendix-Olsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Center for Anvendt Velfærdsforskning

  Børn i dagtilbud udvikler sig i de praksisser, som de har konkret og social adgang til. Nogle børn oplever sårbargjorte deltagelsesbetingelser i hjem og/eller institution. For at sikre børns velfærd, har vi gennem tiden udviklet en responsiv velfærdsstat, der skal tage hånd om sociale nødsituationer igennem det pædagogiske arbejde. I dagtilbud har pædagogisk personale ansvar for at etablere forebyggende og understøttende indsatser, for at børn kan genindvinde deres tabte terræn. Ofte har pædagogiske interventioner en udpegende, individualiserende og kompensatorisk orientering, som gør, at børn i særlige indsatser måles op imod normative standarder for sproglig og anden udvikling. Dette fokus på måling og afvikling af inkompetence kan lede til sårbargjorte deltagelsesbetingelser for både barn og ansvarlig pædagog. Problemet skubbes ofte enten ind i barnet, eller tilskrives pædagogens manglende evner. Hvordan kommer vi væk fra en marginaliserende hjælpe- og støttepraksis? Oplægget diskuterer med afsæt i amerikansk forskning, hvordan et mere sikkert deltagelsesrum muliggøres, hvor diversitet netop ikke gøres til en personlige fejl eller til et udviklingsproblem.

  10.00-10.15  
  Spørgsmål til Kurt Bendix-Olsen

  10.15-10.30 
  Strækkeben-pause

  10.30-11.30  
  Børneliv, digital literacy og dannelse v. Stine Liv Johansen, lektor v. Center for Børns Litteratur og Medier, Aarhus Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge samt Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, projektleder, Medierådet for Børn og Unge  

  Det moderne børneliv rummer daglig omgang med digitale teknologier i forskellige sammenhænge. Danske børn er blandt de flittigste brugere af digital teknologi.  Det gælder også de yngste, og det er en opgave for fagpersoner på småbørnsområdet at understøtte også de mindste børns digitale literacy og dannelse, herunder deres kritiske, skabende, kreative og legende brug af digitale teknologier.  
  I en ny indsats sætter Medierådet for Børn og Unge fokus på små børns digitale liv. 

  11.30-11.45 
  Spørgsmål til Stine Liv Johansen og Lisbeth Brunebjerg Holmegaard

  11.45-12.45  
  Frokost

  12.45-13.45
  WOOP orienteringstur i området – faglige drøftelser af konferenceindholdet. Medbring tøj til al slags vejr!

  14.00-15.00
  Developing Languages in Bilingual Education v. Dr. Ellen Bialystok, OC, PhD, FRSC, York University, Toronto, Canada, via Zoom

  Some children become bilingual because of exposure to multiple languages at home and other by learning a second language in school in bilingual education programs. Moreover, some children in bilingual education are already bilingual from home experience. How do these various experiences relate to language outcomes for children in both the school and community languages? I will report results from a longitudinal study that examined this question.

  15.00-15.15 
  Spørgsmål til Ellen Bialystok

  15.15-15.30  
  Farvel og på gensyn til næste år

 • ​Småbørnskonferencen er til dig, der arbejder på dagtilbudsområdet som pædagog, fagligt fyrtårn, leder, sprogvejleder, dagplejer eller som kommunal konsulent.

 • ​Anette Boye Koch, Docent, ph.d., forskningsleder, Forskningsprogram for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem.

  Crisstina Munck, Ph.d. lektor, Københavns Professionshøjskole, Pædagoguddannelsen, Dagtilbud.

  Distinguished Professor, Dr. Michael Tomasello - via Zoom.

  Kurt Bendix-Olsen, Lektor, ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Center for Anvendt Velfærdsforskning.

  Stine Liv Johansen, lektor v. Center for Børns Litteratur og Medier, Aarhus Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge samt Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, projektleder, Medierådet for Børn og Unge .

  Dr. Ellen Bialystok, OC, PhD, FRSC, York University, Toronto, Canada - via Zoom.

Kontakt

tork480x4802019.jpg

Faglig kontakt