Konference

Udvikling af stærke fællesskaber i arbejdet med udsatte børn og deres familier

14. september 2020: ​På konferencen sætter VIA sammen med Center for ADHD spot på hvordan kommuner, regioner og andre organisationer kan udvikle deres tværprofessionelle praksis og dermed blive bedre til at hjælpe udsatte børn og deres familier.

Børn, der sidder sammen

Sted

Aarhus

Pris

1975 kr. + moms

Dato

14.09.2020

Tilmeldingsfrist

01.09.2020

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Konferencer og arrangementer

Om konferencen

 • ​I VIVEs rapport over kommunernes største oplevede udfordringer peges der især på ”Skolegang og fravær hos udsatte børn og unge/børn og unge med handicaps” samt ”Sammenhæng og koordinering på tværs af socialområdet og almensektor/psykiatri”

  Ligeledes peger Skolelederforeningen i deres anbefalinger til den nye Undervisningsminister på for skarpe grænser mellem almen- og specialområdet og store udfordringer med at skabe fleksible mellemformer og lokale løsninger.

  På denne konference sætter vi derfor spot på, hvordan vi kan blive bedre til at hjælpe udsatte børn og deres familier ved at sætte kompetencer i spil på tværs af sektoransvarlighed. Vi ønsker at
  gå i dybden med, hvordan vi på tværs af faglige og organisatoriske grænser kan videreudvikle praksisfællesskaber, der arbejder videns- og datainformeret med helhedsorienterede indsatser.

 • ​Programmet er under udvikling men forventes fædig i løbet af februar måned.

  Dagen vil veksle mellem oplæg og workshops.

 • ​Konferencen er målrettet:

  • Dagtilbud, skole- og familiechefer
  • Børn- og unge direktører
  • Ansatte i undervisningsministeriet, kontorchefer, socialstyrelsen
  • Social- og indenrigsministeriet
  • Professionsuddannelser og undervisningsinstitutioner
  • Sundhedsstyrelsen
  • KL
  • Boligsociale indsatser
 • ​Følgende oplægsholdere har allerede givet tilsagn om at deltage:

  Camilla Lydiksen/ADHD foreningen – Hvad betyder den nuværende kommunale og regionale praksis for børn med ADHD og deres familier? National handleplan fra Socialstyrelsen 2017. Anbefalinger fra ADHD foreningen.

  Christina Mohr Jensen/ Tidlig indsats og ADHD Pt. er der store kapacitetsudfordringer både i Psykiatri og Kommuner – efterspørgslen er langt større end udbuddet af løsninger – hvordan kan en model for stepped care se ud på tværs af sektoransvarlighed?

  Caroline White, Manchester/Cost effectiveness of early interventions – sustainable programs – Engaging different stakeholders perspectives in evidenceprograms.

  Klaus Majgaard, Fra den første naive evidensbølges retorik, kompleksitet og dilemmaer i tværprofessionelt samarbejde i en kommunale virkelighed og bud på farbare fremadrettede pragmatiske veje.

Kontakt

stka480x4802019.jpg

Faglig kontakt