Børn som pårørende

​Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.

Sted

Aalborg

Pris

360 kr.

Dato

21.04.2022

Ansøgningsfrist

24.03.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

København

Pris

360 kr.

Dato

12.10.2022

Ansøgningsfrist

14.09.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

07.12.2022

Ansøgningsfrist

09.11.2022

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Børnekataloget Videnskursus

Om kurset

 • ​Kurset giver dig viden om børn og unge, der vokser op i familier med sygdom og/eller misbrug, som er afgørende for tidlig opsporing.

  Kurset giver dig:

  • Kendskab til forskning om børn og unge, der er pårørende
  • Viden om forebyggende indsatser
  • Viden om barnet eller den unges behov for information omkring sygdommen/misbruget
  • Basal viden om konkrete faglige redskaber, som fagpersoner kan anvende i dialogen med børn og unge som er pårørende
  • Viden om tegn på mistrivsel hos målgruppen
  • Indsigt i, hvordan man kan inddrage barnet/den unge og forældrene, og hvordan man kan tydeliggøre barnets/den unges perspektiv i familier med sygdom og/eller misbrug
  • Viden om hvordan opfølgning kan tilrettelægges i grænsen mellem almenområdet, myndighed og civilsamfundet
 • ​Du præsenteres for forskning og praksiserfaringer omkring børn, der er pårørende, både når det drejer sig om somatisk sygdom, psykisk lidelse eller misbrug.

  Du arbejder med:

  • Lovgivningen på området, særligt vedrørende underretningspligt, samtykke til indhentning og overdragelse af personlige oplysninger og regler om opbevaring af personlige oplysninger
  • Beskyttelses- og risikofaktorer for børn og unge som er pårørende
  • Børn og unges reaktioner og behov i forhold til at være pårørende, herunder tegn og signaler på mistrivsel
  • Praksisorienterede redskaber til dialog med børn, unge og deres familier om deres belastende livsomstændigheder.
  • Hvordan man kan rådgive forældrene og netværk om, hvordan de kan støtte barnet/den unge
  • Hvordan en professionel indsats kan understøtte børnenes trivsel i hjemmet, skolen og andre arenaer.
  • Det tværprofessionelle samarbejde på tværs af hospital, kommune, skole/børneinstitution mv.
 • ​Kurset er for medarbejdere i almenområdet samt myndighedssagsbehandlere på børne-og ungeområdet, voksenområdet og myndighedspersoner i socialpsykiatrien og misbrugscentre.

 • ​Kurset består af en dags undervisning.

  Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.

  Kursusleverandør
  Seminarer.dk

Kontakt

avhp480x480.jpg

Administrativ kontakt

Marianne-Krøl-Wollbrecht480x4802019.jpg

Faglig kontakt