Dobbeltdiagnoser

​Oplever du udfordringer i arbejdet med dobbeltdiagnosticerede borgere, som befinder sig både i det psykiatriske og det social/pædagogfaglige system? Så kontakt os for en snak om, hvordan vi kan bidrage til at kvalificere jeres praksis.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Skræddersyet til organisationen

Om kurset

 • Vi tager udgangspunkt I de grænsekrydsende problematikker mellem det psykiatriske og det socialfaglige velfærdssystem og sætter viden omkring rusmidler, psykiatri og det tværfaglige samarbejde i spil med udgangspunkt i jeres praksis. Uanset, hvilket forløb du vælger, vil vi have fokus rettet mod, at borgeren selv skal ønske og ville forandringen, der skabes og de dilemmaer, som I også støder på. 

  Du vil fx kunne blive klogere på:

  • Dobbeltproblematikker – rusmidler og psykiatri
  • Det tværfaglige samarbejde
  • Retten til selvbestemmelse og spørgsmålet om omsorgssvigt
  • Magt, magtesløshed og etik

  Temaerne væver sig ind i hinanden, og de kan kombineres på kryds og tværs.

 • Du får viden om det spændingsfelt, som dobbeltdiagnoser ofte befinder sig i. Vi ser på de forskellige logikker, som præger de to hovedområder og arbejder med, hvordan den faglige indsats kan kvalificeres ind i det område. Vi ser på borgerens livssituation og inddrager begreber omkring omsorg og selvbestemmelsesret med udgangspunkt i de dilemmaer og udfordringer, som du møder i din praksis.

  Få sat fokus på mødet mellem pædagogik, omsorg og sundhed og få sat ny viden i spil hos dig og din arbejdsplads! Med kompetenceudvikling bygger vi bro mellem forskellige fagligheder og deler nyeste viden.

  Mulighederne for kompetenceudvikling omkring dobbeltdiagnoser er mange. De kan være temadage, kurser, sparring og konsulentbistand. Vi kan designe et skræddersyet forløb til hele arbejdspladsen på baggrund af jeres konkrete behov, så I bliver klædt på til at håndtere de mange dilemmaer og udfordringer, I møder i arbejdet med dobbeltdiagnosticerede.

 • ​Kompetenceudviklingsforløbet omkring dobbeltdiagnoser henvender sig til en bred målgruppe af velfærdsprofessionelle – du kan have en social- eller sundhedsfaglig baggrund, være pædagog eller have en anden indgangsvinkel i arbejdet.

  Du arbejder med borgere, som ofte er kendetegnet ved sociale, fysiske og psykiske problemer. Vi tilrettelægger forløbet målrettet jeres behov og ud fra netop jeres målgruppe og personalesammensætning.

 • ​Undervisningen består af en kombination af aktionslæring, dialog, forelæsninger, studieøvelser, casearbejde og e-læring.

  Omdrejningspunktet i undervisningen er forholdet mellem teori og praksis og en skarpt fokus på, at det lærte kan omsættes i deltagernes egen praksis. Derfor forventes det, at deltagerne bidrager med egen praksis ind i undervisningen.

Kontakt

lkst480x4802019.jpg

Faglig kontakt