Efterværn

​Overgangen til voksenlivet er ofte særligt udfordrende for de unge, der har været anbragt udenfor hjemmet eller haft behov for en fast kontaktperson gennem opvæksten. Der kan derfor være behov for støtte i form af efterværn. Forskningen viser imidlertid, at der er store lokale variationer i forhold til tildelingskriterier for og sagsbehandling af efterværn.

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

09.12.2021

Ansøgningsfrist

11.11.2021

Ledighed

Fuldt booket

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

14.12.2021

Ansøgningsfrist

16.11.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Kolding

Pris

360 kr.

Dato

08.06.2022

Ansøgningsfrist

11.05.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

København

Pris

360 kr.

Dato

13.09.2022

Ansøgningsfrist

16.08.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

09.11.2022

Ansøgningsfrist

12.10.2022

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Børnekataloget Videnskursus

Om kurset

 • ​Når du har deltaget på kurset om efterværn, har du fået indsigt i de centrale elementer i forhold til at støtte de unge i efterværn til et godt voksenliv. Der er fokus på de lovgivningsmæssige rammer og mulighederne for at understøtte en helhedsorienteret indsats og den unges behov.

  Kurset giver dig:

  • Overblik over lovgivningen om efterværn og relateret lovgivning
  • Viden om, hvordan man bedst kan tilrettelægge indsatser i overgangen fra barn til voksen med inddragelse af den unge
  • Viden om de unges typiske udfordringer i overgangen til voksenlivet, som kan være relevante i forhold til vurderingen af, om den unge er omfattet af målgruppen for efterværn
  • Kendskab til, hvordan man kan tilrettelægge overgangen fra barn til voksen gennem brugen af efterværn samt andre indsatser.
 • ​På kurset sættes der fokus på, hvordan man gennem støtteforanstaltninger kan hjælpe unge i overgangen til en voksentilværelse. Du præsenteres for de lovgivningsmæssige rammer, herunder kriterier for at være i målgruppen for efterværn, og hvordan man kan arbejde med en strategi for efterværn:

  Du kommer til at arbejde med:

  • Forskningsbaseret viden om de særlige opvækst- og livsvilkår, der gør sig gældende for mange af de unge, som har behov for efterværnstilbud
  • Forskningsbaseret viden om relevante begreber og opmærksomhedspunkter i det sociale arbejde omkring efterværn med afsæt i viden om de unges eget perspektiv
  • Den relevante lovgivning i forhold til efterværn samt snitflader til andre bestemmelser i lovgivningen med fokus på undervisning og SU, arbejdsmarked og forsørgelse
  • Det tværsektorielle samarbejde ved det 18. år eller ved ophør af efterværn
  • Det gode efterværn – eksempler på organisering og indsatser i Danmark og i udlandet
  • Kommunale forskelle i vurdering af målgruppen for efterværn
  • Inddragelse af den unge og netværket 
 • ​Kurset er for dig, der arbejder som myndighedssagsbehandler på udsatte unge-området eller på anden vis har en nøglefunktion i forhold til afgørelser omkring efterværn.

 • ​Kurset består af en dags undervisning.

  Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.

  Kursusleverandør
  Seminarer.dk

Kontakt

avhp480x480.jpg

Administrativ kontakt

Marianne-Krøl-Wollbrecht480x4802019.jpg

Faglig kontakt