Geografi

​Underviser du i Geografi, og mangler du formelle undervisningskompetencer i faget? I skoleåret 2023-2024 tilbyder vi gratis kompetencegivende uddannelse i faget geografi tilrettelagt som et komprimeret blendet forløb, der sigter mod en kompetencemålsprøve i faget. Du får således formelle kompetencer i faget på kun et år.

Sted

Silkeborg

Pris

0 kr.

Dato

30.08.2023 - 30.06.2024

Ansøgningsfrist

16.05.2023

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Enkeltfag

Om kurset

 • ​Forløbet af støttet af A.P. Møller fonden, og for dig betyder det, at du gratis kan deltage på forløbet. Vi har, med udgangspunkt i din praksis, din hverdag som lærer og aktuelle kompetenceområder og mål for faget Geografi, sammensat et forløb der både er komprimeret, fleksibelt og fører dig frem til en afsluttende kompetencemålsprøve i faget. 

  Undervisningen veksler mellem internatophold, hvor der vil være mulighed for fordybelse og sparring, og online undervisning mellem internaterne. 

  Forløbet er en del af den nationale tilbud om efteruddannelse, der skal sikre, at flest mulige har de formelle undervisningskompetencer i de fag de underviser i. Se mere på www.undervisningsfag.dk.   


 • ​Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers levevilkår i forskellige regioner. Undervisningsfaget tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger inden for:

  • ​Demografi og erhverv
  • Jordkloden og dens klima
  • Globalisering
  • Naturgrundlag og levevilkår
  Endvidere vil undervisningen inddrage følgende naturfaglige kompetenceområder:
  • ​Undersøgelse
  • Modellering
  • Perspektivering
  • Kommunikation
 • ​Lærere, der underviser i Geografi i folkeskolerne, og som ønsker sig formel undervisningskompetence i faget. 

 • Deltagernes egne praksiserfaringer danner sammen med fagteori grundlaget for undervisningen. På baggrund af fagdidaktisk refleksion arbejdes der med at få udviklet en forståelse for geografis betydning for elevers demokratiske dannelse. 

  Undervisningen vil foregå som holdundervisning hhv. online og fysisk på internater. Derudover vil der være online-gruppearbejder og individuelt arbejde.

  Holdundervisningen vil indeholde lærer- og studerendeoplæg af faglig og fagdidaktisk teori med klassediskussioner, øvelsesarbejde i forlængelse heraf, værkstedsarbejde med udgangspunkt i udarbejdelse af de studieprodukter, der danner grundlag for eksamen. På internaterne vil der yderligere være ekskursioner til naturgeografiske og kulturgeografiske lokaliteter.

  Mellem holdundervisningsgangene vil der være obligatorisk læsning af såvel faglig som fagdidaktisk litteratur, ligesom der vil være projektarbejder med henblik på, at deltagerne ved afslutningen af forløbet er parat til at indstille sig til kompetencemålsprøven i undervisningsfaget geografi. ​​

  På uddannelsen er der tre internater af tre dages varighed: to i efteråret 2023 og et i foråret 2024. De tre internater udgør halvdelen af undervisningen. Den anden halvdel af undervisningen er online og er placeret på onsdage kl. 9.00-15.00 fordelt over efteråret 2023 og foråret 2022. Der er i alt 120 timers undervisning, og der er plads til 25 lærere på holdet.

  Ved internaterne er første undervisningsdag kl. 12-16.

  2023:
  Opstartswebinar: 30. august (en time)
  1. internat: 13.-15. september – Silkeborg (mere info følger)
  Onlineundervisning: 27. september, 4. oktober, 25. oktober, 29. november og 13. december
  2. internat: 15.-17. november – Silkeborg (mere info følger)

  2024:
  Onlineundervisning: 10. januar, 31. januar, 28. februar, 24. april, 8. maj
  3. internat: 13-15. marts – Silkeborg (mere info følger)
  Datoer for kompetencemålsprøven oplyses senere

  Obligatorisk litteratur
  Agergaard et al (2018) Naturgeografi - Jorden og mennesket, Geografforlaget
  Kristensen et al (2011 - eller nyere) Geografiundervisning - Fagdidaktisk grundbog, Geografforlaget
  Kristensen (2017 - eller nyere) GO Atlas til overbygningen og gymnasiet, Geografforlaget
  Mikkelsen & Sætre (Red.) (2015) Geografididaktikk for klasserommet, Cappelen Damm Akademisk​

 • ​Adgang til og forudsætning for deltagelse er en læreruddannelse.

Kontakt

salu480x4802019.jpg

Administrativ kontakt