Håndtering af seksuelle overgreb og krænkelser

​Seksuelle overgreb er et svært emne at tage hul på. Men 18% piger og mindst 5% drenge udsættes for seksuelle overgreb. Personer med handicap er 2-3 gange så ofte udsat for seksuelle overgreb. 60-80% af mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug har været udsat for seksuelle overgreb.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Skræddersyet til organisationen

Om kurset

 • ​Rigtigt mange af de som har været udsat for seksuelle krænkelser har udviklet et skarpt blik for, om dem de taler med, er rustet til at lytte til fortællingen om de seksuelle overgreb. Hvis ikke den som lytter er klar til at lytte, vil den krænkede ofte undlade at fortælle.

  Og når den krænkede tier bliver skaderne ikke afhjulpet.

  De, som har været udsat for overgreb møder alle typer af velfærdsprofessionelle men også mange andre. VIA tilbyder derfor – med baggrund i egne konsulenters arbejde med de skader de har fået af at være seksuelt krænkede, kombineret med en solid faglig viden – et to timers forløb, som styrker tilhørernes evne til at tale med mennesker, som har været udsat for seksuelle krænkelser eller står midt i det.

 • ​I forløbet anvendes følgende metoder som deltagerne bagefter kan arbejde videre med:

  • Livshistoriefortællinger – nøglen til livet. Inspireret af bogen af samme navn.
  • Narrativ medicin som en metode til at kunne rumme livets mørke sider. Inspireret af Lotte Hvas.
  • Tvivl som metode ift. seksuelle overgreb inspireret af ”Overgrebspakken fra Socialstyrelsen”
  • I tråd hermed forskellige videnformer som er særligt anvendelige, når vi kommer til kort med en sikker viden. Dette har en af underviserne Marianne Træbing Secher skrevet flere artikler om, som kan findes på UC viden.
  • Seksuelle overgreb kan ses som ækle, og er derfor svære at tale om. Marianne Træbing Secher har skrevet om dette i bogen: Det ækle. Akademisk Forlag.
  • Desensibilisering som det at udsætte sig selv for noget, der er svært, så man kan vænne sig til det. Inspireret af Lene Sigaard: Seksualitet – en omsorgsdimension.
 • ​De som har været udsat for overgreb møder bl.a.:

  • Pædagoger
  • Skolelærere
  • Sagsbehandlere
  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Venner/kærester
  • Kollegaer
  • Samarbejdspartnere

  Dette forløb kan derfor være relevant for alle disse grupper.

 • ​Forløbet tilbydes som 2 timers oplæg om seksuelle overgreb ud fra egne fortællinger og høj faglig viden. Det foregår dialogbaseret, således tilhørende kan stille alle de spørgsmål, der måtte være relevante for dem.

  Oplægsholderne er:
  Marianne Træbing Secher, Lektor, VIA University College

  Kurt Kyed, Recoverymentor, faglig konsulent og forfatter til Barndomsnatten i dagens lys.

Kontakt

msec480x4802019.jpg

Faglig kontakt