Idrætscertificeret institution

BEVÆGELSEGLÆDE og udvikling/læring via pædagogisk idræt, leg og bevægelse er omdrejningspunktet for alle børn og personale! En velfungerende krop giver grobund for udvikling, læring og trivsel - kroppen som menneskets grundvilkår, er omdrejningspunktet i en pædagogisk idrætscertificeret institution. Alsidige og kropslige læring- og udviklingsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle børn i samspil med aktive og nærværende personale.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • ​Idrætscertificeringsforløbet opererer på 2 niveauer, hvor både medarbejdere og ledere får kompetencer til arbejdet med at implementere pædagogisk idræt i institutionen/dagplejen.

  En idrætscertificeret institution/dagpleje kommer dermed til at have medarbejdere, som:

  • har grundig viden og erfaring med pædagogik, motorik, idræt, leg og bevægelse, hvor læreplanerne er et naturligt fundament i hverdagen.
  • kan udvikle og igangsætte inkluderende meningsfulde bevægelsesaktiviteter med børnene.
  • kan deltage legende og nærværende i de børneinitierede aktiviteter.
  • kan iagttage og beskrive børnenes legerelationer og udvikling/læring.
  • sikre at børnene kan bibeholde og udvikle bevægelsesglæden
  • er bevidste om nytænkning inden for udvikling af bevægelsespædagogik

  Lederne af idrætscertificeret institution/dagpleje oparbejder kompetencer til at:

  • sikre implementering af pædagogisk idræt, leg og bevægelse på institutionen/dagplejen
  • sikre bevægelse i institutionens/dagplejens styrkede læreplaner
 • Målene for uddannelsen er:

  • at medarbejderne får faglige kompetencer og praksisviden til at anvende pædagogisk idræt som metode i det pædagogiske arbejde.
  • at medarbejderne får viden om barnets motoriske udvikling og kompetencer til at anvende den viden i opbygningen af et kropsligt lærings- og udviklingsmiljø.
  • få etableret et fælles sprog, samt fælles lærings-, udviklings- og refleksionsrum
  • at institutionen organisatorisk og strukturelt udvikler sig til en Idrætscertificeret institution/dagpleje
  • at der skabes kontakt med det lokale foreningsliv
  • at ledelsen via en processuel tilgang understøtter medarbejdernes implementering og udvikling af pædagogisk idræt

  Alle medarbejdere deltager i uddannelsesforløbet, hvor fundamentet er pædagogisk idræt. Igennem uddannelsesforløbet får de en professionsrettet og fænomenologisk forståelse af, at barnet sanser, udvikler sig og lærer gennem brug af kroppen samt igangsætter praksisrelevante aktioner sammen med børn og kollegaer imellem modulerne.

  Læs mere om Idrætscertificeret institution

 • Ledelsen og de pædagogiske medarbejdere i 0-6 års institutioner (Vuggestue, dagpleje, børnehave, børnehuse, integreret institutioner).

  Etablering af en idrætscertificeret institution/dagpleje sker i et gensidigt samarbejde mellem DIF og VIA University College, den aktuelle institution/dagpleje og kommunen. Kommunens rolle afklares i en indledende dialog, herunder involvering af interesserede lokale idrætsforeninger.

 • Forløbet starter med en SUMO analyse efterfulgt af 4 moduler. På hvert modul vil der være vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbejde og pædagogiske idrætsaktiviteter med refleksion og dialog.

  Imellem hvert modul arbejder medarbejderne med praksisnære opgaver for at skabe transfer mellem modulerne og hverdagspædagogikken. Det er i disse øverum, at identiteten som Idrætscertificeret institution/dagpleje grundlægges, fordi læringen fra modulerne skal omsættes til praksis.

Kontakt

tch480x480.jpg

Faglig kontakt