Idrætsskole: Idrætscertificering af skoler

Styrk skolen og skab udvikling ved at blive certificeret idrætsskole. For at blive idrætsskole skal skolen opkvalificeres og idrætten opprioriteres. Formålet er at skabe en kultur, hvor idræt og bevægelse er omdrejningspunkt for hele skolen.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Skræddersyet til organisationen

Om kurset

 • Idrætscertificeringen sætter fokus på både kompetenceløft og på strukturelle tiltag, der understøtter en opprioritering af idræt og bevægelse i skoledagen og giver skolen retning:

  • Idræt opprioriteres med 4-6 timers idræt om ugen for alle elever, idrætsunderviserne opkvalificeres inden for idrætsfaget og der udvikles en rød tråd i idrætsundervisningen fra 0-9.klasse
  • Al personale kompetenceudvikles i forhold til at arbejde med bevægelse i skoledagen
  • Gennem etableringen af nye lærings-, udviklings- og refleksionsrum, opnår skolen et fælles værdisæt og et fælles sprog om det at være idrætsskole

  Indholdet på modulerne afstemmes med styregruppen på skolen. Idrætsskolen certificeres af DIF-VIA umiddelbart efter det afsluttende modul. Re-certificering finder sted 2 år efter certificeringen.

  Se eksempler på idrætscertificerede skoler her:

  Tornhøjskolen

  Sønderbroskolen

  Ulsted Skole

 • Skal jeres skole være idrætsskole, skal I opprioritere at have fire-seks ugentlige lektioners idræt på alle klassetrin? Idrætscertificeringsforløbet sætter fokus på både kompetenceløft og på strukturelle tiltag, der understøtter en opprioritering af idræt og bevægelse i elevernes skoledag. Forløbet indeholder derfor

  • Et implementeringsforløb for skolens ledelse og styregruppe med fokus på at opprioritere, rammesætte og forankre idræt på skolen
  • Et kompetenceforløb for de medarbejdere, der underviser i idræt med henblik på at kvalificere strukturen, pædagogikken og indholdet i arbejdet med idræt og bevægelse i hverdagen
  • Et helhedsorienterede kompetenceløft for alle medarbejdere med fokus på at skolen udvikler et fælles værdigrundlag, en fælles idrætskultur og et fællessprog.

  Læs mere om Idrætsskole: Idrætscertificering af skoler

 • Kurset er målrettet skolens ledelse og styregruppe samt lærere og pædagoger, der underviser i idræt.

  Etablering af en Idrætsskole sker i et gensidigt samarbejde mellem DIF, TD og VIA UC, den aktuelle skole og kommunen. Kommunens rolle afklares i en indledende dialog, herunder involvering af interesserede lokale idrætsforeninger.

 • Arbejdsformen på modulerne vil altid være en kombination mellem arbejde i hallen og i klasselokalet.

  Modulerne er opbygget således, at deltagerne går fra modulerne med produkter, som kan implementeres i deres undervisning. Ligeledes er der mulighed for at arbejde i teams og få nogle af de diskussioner, som er nødvendige for at blive bevidst om, hvad god idrætsundervisning er, og hvordan I gør det lige præcis på Jeres skole, i Jeres team og i den enkelte lektion.

Kontakt

bbh480x480.jpg

Faglig kontakt