Kursus

Inddragelse i indsats-og sagsforløb

​Få kompetencerne til at sikre høj grad af inddragelse af barnet/den unge og forældrene i alle faser af indsats- og sagsforløb og skab derved et godt fundament for motivation og ejerskab samt valg af den rette indsats.

Sted

Pris

0.00 kr.

Dato

01.01.2020 - 31.12.2020

Ansøgningsfrist

31.12.2020

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Børnekataloget Praksiskursus

Om kurset

 • ​Når du har gennemført kurset, får du indblik i de lovgivningsmæssige krav til inddragelse i forhold til at understøtte god kvalitet i indsats- og sagsforløb, samt hvordan man arbejder inddragende og dermed tydeliggør barnet/den unges perspektiv og behov.

  Kurset giver dig viden om:

  • Indsigt i de krav og principper som gør sig gældende i forhold til inddragelse
  • Kompetence til at sikre høj grad af inddragelse i alle faser af et indsats- eller sagsforløb
  • Forståelse for, hvordan man skaber gode rammer for inddragelse, deltagelse og medbestemmelse
  • Kendskab til forskellige inddragende metoder
  • Viden om, hvordan man inddrager familiens netværk i indsats- og sagsforløb
 • ​På kurset præsenteres viden om, hvordan man arbejder inddragende i indsats- og sagsforløb. Der arbejdes med konkrete redskaber til inddragelse, der kan styrke barnets og familiens deltagelse, motivation og ejerskab samt styrke barnets resiliens, trivsel og udvikling.

  Kurset er et 5 dages modulopbygget forløb der, efter kommunens ønsker og behov, sammensættes af obligatoriske moduler og eventuelt valgfri moduler.

  Obligatoriske moduler

  • Ledelsesdag
  • Inddragelse som mindset i indsats- og sagsforløb
  • Inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af handleplanen
  • Opfølgning og implementering af praksiskurset

  Valgfri moduler

  • Samtaler med børn og unge
  • Netværksinddragende metoder (Det inddragende netværksmøde, Familierådslagning, Den løsningsfokuserede tilgang og Signs of Safety)
  • Introduktion til Feedback Informed Treatment (FIT)
 • ​Kurset er for ledere, myndighedssagsbehandlere, leverandører af indsatser og for fagprofessionelle på det almene område eksempelvis i dagtilbud, skoler, SFO, fritidsklubber, som sundhedsplejerske eller dagplejer.

   

 • ​Kurset veksler mellem teori og praksis ud fra både et juridisk og et socialfagligt perspektiv.

  Der arbejdes dialogbaseret gennem øvelser og cases, der afspejler de typiske udfordringer i arbejdet.

  Hvordan de forskellige moduler sammensættes aftales ved et formøde ud fra jeres konkrete problemstillinger, ønsker og valgte fokusområde.

  Kursusleverandør
  Seminarer.dk

Kontakt

kikl480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Marianne-Krøl-Wollbrecht480x4802019.jpg

Faglig kontakt