Konfliktforebyggelse og -håndtering

​Arbejder du I en praksis, hvor der indimellem opstår konflikt eller udadreagerende adfærd? Så kontakt os og hør om, hvordan vi kan hjælpe dig med kompetenceudvikling.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Skræddersyet til organisationen

Om kurset

 • ​Børn, unge og voksne i det specialpædagogiske område er i særlig risiko for udad- eller indadreagerende adfærd. De kan opleve en magtesløshed ift. eget liv, eller have vanskeligt ved at forstå de krav og forventninger, der stilles til dem. Det kan vise sig i problemskabende adfærd.

  På samme vis kan personale, der er presset eller magtesløse, komme til at udøve uhensigtsmæssig adfærd i mødet med borgeren og fx stille for store krav eller have for mange forventninger i dagligdagen.

  Med et kompetenceudviklingsforløb kan du og dine kolleger blive styrket ift. at arbejde forebyggende med konflikthåndtering. Du får ny viden og nye redskaber til at møde borgeren anderledes end, du plejer.

 • ​Deltagere på et kursusforløb om konfliktforebyggelse og -håndtering skal tilegne sig viden om årsagerne til konflikter i pædagogisk praksis og for borgeren. Den røde tråd er, at konflikten ikke opstår af sig selv, men i mødet mellem mennesker. Og særligt i denne sammenhæng, at ansvaret for at løse konflikten ligger hos den professionelle.

  Som deltager kommer du til at arbejde med:

  • Viden om årsager til konflikter eller uhensigtsmæssig adfærd. Du får fx viden om kommunikation og neuropsykologiske mekanismer.
  • Low Arousal som evidensbaseret metode i pædagogiske sammenhænge. Du vil få et indgående kendskab til teorien bag og den praktiske metodik i dit daglige arbejde.

  I samarbejde med jer kan vi udforme et særligt tilrettelagt forløb, hvor vi inddrager præcis den viden, I måtte have behov for på jeres arbejdsplads. Kurset kan dermed se anderledes ud, end skitseret ovenfor. Kontakt os og få en snak om, hvordan det bedst kan tilrettelægges.

 • ​Kompetenceudviklingsforløbet omkring konfliktforebyggelse og -håndtering henvender sig til en bred målgruppe af velfærdsprofessionelle – du kan have en social- eller sundhedsfaglig baggrund, være pædagog eller have en anden indgangsvinkel i arbejdet.

  Du arbejder med borgere, som er kendetegnet ved sociale, fysiske og psykiske problemer. Vi tilrettelægger forløbet målrettet jeres behov og ud fra jeres målgruppe og personalesammensætning. 

 • ​Undervisningen består af en kombination af aktionslæring, dialog, forelæsninger, studieøvelser, casearbejde og e-læring.

  Omdrejningspunktet i undervisningen er forholdet mellem teori og praksis og en skarpt fokus på, at det lærte kan omsættes i deltagernes egen praksis. Derfor forventes det, at deltagerne bidrager med egen praksis ind i undervisningen.

Kontakt

lkst480x4802019.jpg

Faglig kontakt