Leg, æstetik og dannelse i dagtilbud

​Har du interesse i at arbejde med leg og æstetik i pædagogisk praksis? Har du brug for inspiration til at arbejde med og udvikle pædagogisk praksis med leg, æstetik og børnekultur? VIA tilbyder i samarbejde med Kulturprinsen og det nationale projekt LegeKunst et spændende og varieret fagspecifikt kursus bestående af fem spændende temaer fordelt på fem dage.

Sted

Aarhus

Pris

4950 kr.

Dato

09.02.2022 - 09.06.2022

Ansøgningsfrist

03.01.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • ​Leg, æstetik, og dannelse er med Dagtilbudsloven blevet centrale begreber i dagtilbudspædagogisk praksis. Dertil kommer intentionerne om at dagtilbud åbner op for, og skaber samarbejder med, eksterne aktører og kulturinstitutioner som et led i Det åbne dagtilbud. På kurset får du gode eksempler på det hele. Kurset er inddelt i fem temaer på fem dage, og du får i løbet af kurset svar på bl.a. følgende spørgsmål:

  Tema 1: Leg, kunst og kultur som dannelses- og mulighedsrum

  • Hvordan kan leg og dannelse forstås som affektive processer, og hvordan fremmes de gennem kunst og kultur?
  • Hvordan etablerer og rammesætter det pædagogiske personale æstetiske mulighedsrum og stemthed i daginstitutionen, hvor børn og voksne er deltagere?
  • Hvordan understøtter pædagogen æstetiske møder med materialer og kunstnere?

  Tema 2: Samskabelse og kultur med barnets oplevelse i centrum – hvordan får vi mere af teatrets magi ind i hverdagen?

  • Hvordan formidler Teater Refleksion dukketeater til børn, og hvordan inddrager de børns intuitive legelyst?
  • Hvordan kan pædagoger få greb og virkemidler fra teatrets verden, i form af dukketeater, ind som hverdagsmagi i daginstitutionen? 

  Tema 3: Samskabelse, samspil og pædagogens rolle i legende-æstetiske processer

  • Hvordan indgår pædagogen i en samskabelsesproces med kunstnere og børn?
  • Hvad er pædagogens rolle i æstetiske processer, hvor legen er omdrejningspunktet?
  • Hvad betyder det, når proces er vigtigere end produkt? 

  Tema 4: Kulturinstitutioner som æstetiske erfarings- og dannelsesrum. Det åbne dagtilbud på kunstmuseet – kultur for, med og af børn?

  • Hvordan formidler Kunstmuseet ARoS billedkunsten til børn?
  • Hvordan kan mødet med kunstmuseet indgå som det åbne dagtilbud, og hvordan forankrer pædagogen besøget som en proces, der sætter spor i hverdagens pædagogik – dvs. med inddragelse af aktviteter før, under og efter besøget?

  Tema 5: Kunsten at forankre et pædagogisk lege- og læringsmiljø i dagtilbud

  • Hvad er forankringsprocesser i konteksten LegeKunst, æstetik og leg?
  • Hvordan har pædagogens egen dannelse betydning for forankringsprocesser? 
 • ​Tema 1: Leg, kunst og kultur som dannelses- og mulighedsrum
  Vi fokuserer på leg, kunst og kultur som dannelses- og mulighedsrum, og med fokus på æstetik, leg og dannelse som centrale begreber. Gennem teoretiske perspektiver, praktiske eksempler og hands-on arbejde bliver du udfordret i at arbejde med og rammesætte æstetiske processer med blik for børneperspektiver og børns spor.

  På dagen indføres du i aktionslæringsmodellen i proceshåndbogen for LegeKunst, og du bliver delagtiggjort i praksiserfaringer fra LegeKunst.

  Oplægsholdere
  Lars Geer Hammershøj, Ph.d. og lektor på Aarhus Universitet, DPU, København. Han er forskningskoordinator for projekt LegeKunst og har blandt andet skrevet bogen Dannelse i uddannelsessystemet (2017) og har bidraget med et kapitel i bogen Leg gør os til mennesker – en antologi om legens betydning (2013).

  Henriette Blomgren, PD i billedkunst, cand.pæd.pæd., ph.d. og lektor i VIA, Pædagoguddannelsen Aarhus. Her er hun tilknyttet forskningsprogrammet Trivsel på Tværs. Hun forsker desuden i projekt LegeKunst og interesserer sig her for leg, æstetik og for professionelles rammesætning af æstetiske processer.

  Kunstnerisk værksted
  Charlotte Olling Rebsdorf, biolog/idrætsilærer, Diplom i Dramapædagogik og Master i teaterpædagogik. Hun arbejder på LIMeren (Limfjordsteatret) som teaterpædagog og projektudvikler. Hun er optaget af at at følge børnenes leg ind i et tematisk univers og bruge scenekunstens magiske greb ind i denne leg. Hun arbejder med at at skabe rum for at universer åbner sig.

  Tema 2: Samskabelse og kultur med barnets oplevelse i centrum – hvordan får vi mere af teatrets magi ind i hverdagen?
  Du tilbringer formiddagen hos Teater Refleksion i Aarhus, hvor vi skaber helt simple, men udtryksfulde dukker til leg og dukkeforestilling. Du får en smagsprøve på hvordan animations- og dukketeatret arbejder i et rum, hvor børns intuitive legelyst mødes med teatrets form- og fabuleringsglæde, både i forestillinger og workshops.

  Efter teaterbesøget tilbringer vi eftermiddagen på VIA, Campus C, hvor vi sammen undersøger, hvordan vi kan bruge inspirationen fra Teater Refleksion til at bruge greb fra dukketeatrets univers i vores daglige praksis med børnene. Her stiller vi desuden skarpt på, hvordan vi kan arbejde os hen mod en ny hverdagspraksis, hvor vi som pædagoger selv samskaber kunstneriske aktiviteter med børnene.

  Oplægsholdere
  Skuespiller/Instruktør/Teaterchef fra Teater Refleksion.

  Camilla Høg, projektleder for LegeKunst. Hun er cand.mag. i teatervidenskab og har de seneste fire år boet i Grønland, hvor hun var arrangementschef i det nationale kulturhus. Inden da har hun arbejdet i internationale scenekunstinstitutioner, som administrator og kulturmedarbejder. Det er en mærkesag for hende, at alle skal have lige mulighed for at tage del i kunstens, kulturens og legens skabende fællesskaber.

  Tema 3:  Samskabelse, samspil & pædagogens rolle i legende-æstetiske processer  
  Dagens indhold fokuserer på hvad det vil sige at oparbejde et sprog for leg og dannelse i en samskabelsesproces med flere aktører. Vi arbejder med balancen mellem at gå med legen, gå foran, bagved og ved siden af såvel børnenes som kunstnerens/kulturformidlerens inputs. Hvordan indgår du som pædagog i en samskabelsesproces med børn og kunstnere/kulturformidlere og hvilken betydning har mod, dømmekraft og det at eksperimentere i arbejdet med æstetiske processer, hvor legen og børnenes udtryk og perspektiver er omdrejningspunktet?

  Oplægsholdere
  Astrid Kidde Larsen Nørgaard, cand.mag i dansk, pædagogik og uddannelsesstudier og ph.d. ved Roskilde Universitet. Hun arbejder som lektor i VIA, Pædagoguddannelsen Viborg. Her er hun desuden tilknyttet Forskningscenter for innovation og entreprenørskab. Hun forsker i projekt LegeKunst og har en særlig interesse i samskabelse.

  Henriette Blomgren, PD i billedkunst, cand.pæd.pæd., ph.d. og lektor i VIA, Pædagoguddannelsen Aarhus. Her er hun tilknyttet forskningsprogrammet Trivsel på Tværs. Hun forsker desuden i projekt LegeKunst og interesserer sig her for leg, æstetik og for professionelles rammesætning af æstetiske processer.

  Kunstnerisk værksted
  Pia Skogberg, billedkunstner. Hun bruger klassiske materialer i tværfaglige undersøgelser og har som afsæt, at den kunstneriske proces og leg er beslægtet. Herudover mener hun, at tanker kommer i sin egen takt, og hun arbejder i det hele taget med improvisation og dialog. Pia har 30 års erfaring med børneprojekter.

  Tema 4: Kulturinstitutioner som æstetiske erfarings- og dannelsesrum. Det åbne dagtilbud på kunstmuseet – kultur for, med og af børn?
  Dagen starter på kunstmuseet ARoS, og besøget her danner afsæt for inspiration og refleksion over, hvordan kunstmuseet kan benyttes som en del af det åbne dagtilbud og som et æstetisk erfarings- og dannelsesrum før, under og efter besøget. En kunstformidler viser og inddrager dig i, hvordan museet arbejder med børneformidling på forskellige måder. Du kommer selv på gulvet og deltager i en hands-on workshop i værkstedet. 

  Efter nogle timer på ARoS fortsætter dagen på VIA, Campus C, hvor dagens input danner afsæt for dit videre arbejde med, hvordan kunstmuseer/kulturinstitutioner kan inddrages i det pædagogiske arbejde, og hvordan voksne stemmer børnene til æstetiske erfaringer med kunsten og med lege hjemme i institutionen efter besøget. Her får du mulighed for at arbejde med aktionslæringsmodellen i LegeKunst og didaktiske afsæt i form af sommerfuglemodellen ligesom teoretiske perspektiver på kunst og børnekultur præsenteres. 

  Oplægsholdere
  Kunstformidler fra ARoS.

  Henriette Blomgren, PD i billedkunst, cand.pæd.pæd., ph.d. og lektor i VIA, Pædagoguddannelsen Aarhus. Her er hun tilknyttet forskningsprogrammet Trivsel på Tværs. Hun forsker desuden i projekt LegeKunst og interesserer sig her for leg, æstetik og for professionelles rammesætning af æstetiske processer.

  Tema 5: Kunsten at forankre et pædagogisk lege- og læringsmiljø i dagtilbud
  Dagen vil fortsat inspirere til leg, æstetik og dannelse i dagtilbud, men har særligt fokus på at forankre æstetiske- og legende processer som en integreret del af det pædagogiske læringsmiljø. Tag gerne din pædagogiske leder med i dagens første halvdel (formiddag), hvor perspektiver og eksempler på forankring præsenteres af forskere og dagtilbudsledere.

  Aktuelle spørgsmål på dagen vil blandt andet være: Hvad er forankringsprocesser i konteksten LegeKunst, æstetik og leg? Hvordan har pædagogens egen dannelse betydning for forankringsprocesser? Du vil arbejde med at forankre i eget dagtilbud og sparre med andre deltagere og deres pædagogiske ledere.

  Oplægsholdere
  Litten Høyer-Nielsen, uddannet pædagog i 2005 og er siden 2014 ansat som leder i Børnehuset Videbechs Minde i Viborg. Hun har ligeledes en diplomuddannelse i ledelse, og hun brænder for medarbejderes udvikling og mere overordnet for organisationsudvikling. Her er hun særligt optaget af forankringsprocesser.

  Alan Martinsen, uddannet klubpædagog og har i en årrække arbejdet i fritids- og ungdomsklub. Siden  2005 har han været ansat som institutionsleder i Børnehuset Isenvad i Ikast. Han er uddannet coach og har desuden en diplomuddannelse i ledelse. Han er især optaget af kvalitet i det pædagogiske arbejde og voksne som børns forbilleder. Som leder har han inviteret jazz-musikere, opera og ballet ind i instituionen.

  Kunstnerisk værksted
  Connie Pilgaard Nielsen, uddannet på Musikvidenskab ved Aarhus Universitet og har taget en diplomuddannelse ved Det Jyske Musikkonservatorium (CRMB - Center for Rytmisk Musik og Bevægelse). Connie arbejder freelance som musiker, performer, sangskriver, foredragsholder, underviser m.m. I LegeKunst-regi er Connie optaget af at bruge musikken som kunstart, og skabe levende fællesskaber der fører os ad nye veje mod nye udtryk.

 • Kurset er for dig, der arbejder med børn i dagtilbud og dagpleje. Du er fx pædagog,  pædagogisk leder, dagtilbudsleder mv.

 • ​Kurset baseres på forskningsviden, praksiserfaringer og aktionslæring og tager afsæt i proceshåndbogen for LegeKunst.

  Desuden indeholder flere af dagne et kunstnerisk værksted.

Kontakt

ijs480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

kiri480x4802019.jpg

Faglig kontakt