Maddannelse, måltider og sundhed i daginstitutioner - basiskursus

Praksisnær viden om og konkrete ideer til maddannelse, måltider og sundhed i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan med henblik på at kunne iværksætte mindre tiltag og forløb om disse temaer i dagtilbud.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • Det overordnede formål med denne kursusdag er at tilbyde kompetenceudvikling til pædagogisk personale og madprofessionelle i dagtilbud. Gennem viden, inspirerende materialer og konkrete “prøvehandlinger” understøttes personalet i at arbejde med børns maddannelse, måltider og sundhed. Dette skal bidrage til at forebygge usunde madvaner ved at give børn dejlige sanselige oplevelser og en begyndende grundlæggende forståelse for mad og sundhed.

  NB: Beløbet er inkl. forplejning.

 • Kurset giver dig:

  • grundlæggende viden om, hvordan maddannelse kan forstås som en del af en almen      dannelsesproces
  • teoretisk og praksisorienteret viden og inspiration til, hvordan koblingen af       maddannelse, måltider og sundhed kan anvendes pædagogisk/didaktisk i relation til den styrkede pædagogiske læreplan
  • konkrete værktøjer, der tager udgangspunkt i din praksis, til at iværksætte mindre tiltag og forløb i forhold til maddannelse, måltider og sundhed i dit dagtilbud
  • viden om og inspiration til organisering af maddannelse, måltider og sundhed i din   institution

  Anvendelse

  • For at sikre, at den nye viden og færdigheder forankres i din organisation tilrettelægges kurset ud fra en 20-30-50-struktur. Det vil sige, at 20 % af din læring foregår før kursusdagen, 30 % foregår selve kursusdagen og 50 % foregår efter kursusdagen, hvor du iværksætter mindre tiltag og forløb i samarbejde med din ledelse ledelsen og dine kolleger
  • Før kursusdagen skal du på opdagelse i din egen praksis. Du skal udarbejde to praksisfortællinger, som inddrages på første kursusdag. Din egen hverdagspraksis kobles på denne måde til den viden og de færdigheder, du erhverver dig på kurset.
  • På kursusdagen får du grundlæggende viden om maddannelse, måltider og sundhed, hvordan dette kan forstås i den almene dannelse, og hvordan dette kan indgå i forbindelse med realisering af den styrkede pædagogiske læreplan. Med udgangspunkt i din egen praksis udvikler du i dialog og samarbejde med andre konkrete ideer til afprøvning i egen praksis.
  • Efter kursusdagen færdiggøres tilrettelæggelsen af de konkrete ideer til afprøvning sammen med leder og kollegaer, ideerne afprøves og det besluttes hvorvidt og hvordan tiltagene skal fortsætte.
  • Kurset er første trin i en kursusrække. Efterfølgende udbydes trin 2 i form af et 3 dages kursus, der ligeledes tilrettelægges efter før-under-efter princippet og retter sig imod realisering og forankring af maddannelse, måltider og sundhed i relation til den styrkede pædagogiske læreplan. Trin 3 vil handle om netværksskabelse og forankring.

  Hjemmeside: www.styrkmaddannelse.dk

 • ​Pædagogisk personale i dagtilbud og madprofessionelle, der arbejder med eller ønsker at sætte et større fokus på maddannelse, måltider og sundhed.

   

   

 • Kurset udbyder i samarbejde med alle landets professionshøjskoler:
  Københavns Professionshøjskole (KP)
  Professionshøjskolen Absalon
  Professionshøjskolen UCN
  UC syd
  VIA University College

Kontakt

kari480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt