Maddannelse, måltider og sundhed i daginstitutioner – basiskursus 2

​Et 3-dages kursus, hvor du opnår praksisnær viden om og færdigheder i at anvende og implementere maddannelse, måltider og sundhed i forbindelse med realiseringen af styrkede pædagogiske læreplan, herunder fokus på samarbejde med kolleger, forældre og lokalmiljø samt udarbejdelse af pædagogiske handleplaner om maddannelse, måltider og sundhed.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • ​​Det overordnede formål med kursusdagene er at tilbyde kompetenceudvikling til pædagogisk personale og madprofessionelle i dagtilbud. Gennem viden, inspirerende materialer og konkrete “prøvehandlinger” opnår du kompetencer til, i samarbejde med kolleger, at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere maddannelse, måltider og sundhed i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan og forankre dette i din institution. Der er ligeledes fokus på samarbejde med forældre, grundskole og lokalmiljø om dette.

   

  NB: Beløbet er inkl. forplejning.

 • Indholdet på de tre kursusdage er:
  Kursusdag 1: Maddannelse, måltider og sundhed i relation til den styrkede pædagogiske læreplan.

  Her får du viden og færdigheder til at kunne tage en aktiv rolle i planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af større og mindre tiltag og forløb i lyset af den styrkede pædagogiske læreplan i forhold til maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

  Kursusdag 2: Maddannelse, måltider og sundhed i samarbejde med madprofessionelle, forældre, grundskole og lokale miljøer 

  Her er der fokus på forløbstilrettelæggelsen i samarbejde med kolleger, børn, forældre og det omgivende samfund (fx lokale foreninger, fødevarevirksomheder og skolehaver) og fokus på at udvikle maddannelse, måltider og sundhed i overgangen mellem dagtilbud og skole


  Kursusdag 3: Handleplaner og visioner for maddannelse, måltider og sundhed i dagtilbud    Her får du viden og færdigheder til at arbejde med den professionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige forankring af arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

  Anvendelse:

  Kurset er trin 2 i en kursusrække, hvor trin 1 (basiskursus) omhandler maddannelse, måltider og sundhed i relation til den styrkede pædagogiske læreplan. Det efterfølgende trin 3 vil være netværksskabelse og forankring. 

  For at sikre, at den nye viden og færdigheder forankres i din organisation, tilrettelægges kurset ud fra en 20-30-50-struktur. Det vil sige, at 20 % af din læring foregår før hver enkelt af de tre kursusdage, 30 % foregår på selve kursusdagene og 50 % foregår efter hver kursusdag, hvor du iværksætter mindre tiltag og forløb i samarbejde med andre.


  Dag 1: Før kursusdagen undersøger du, hvordan det forholder sig med på maddannelse, måltider og sundhed i din institution med blik for det pædagogiske grundlag og læreplanstemaerne i den styrkede pædagogiske læreplan.
  På kursusdagen får du inspiration fra forsknings- og udviklingsarbejder til, hvordan du kan tage en aktiv rolle i planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af tiltag i relation til den styrkede pædagogiske læreplan med inddragelse af undersøgelse af egen praksis.
  Efter kursusdagen afprøves og drøftes de planlagte tiltag i din institution.


  Dag 2: Før kursusdagen undersøger du, hvor, hvorfor og hvordan arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed lykkes i relation til institutionens madprofessionelle, forældre, grundskole og lokale miljø.
  På kursusdagen får du inspiration fra forsknings- og udviklingsarbejder til forskellige aktiviteter og opgaver i forhold til at planlægge og afprøve disse i din institution.
  Efter kursusdagen afprøves og drøftes de planlagte tiltag i egen institution.


  Dag 3: Før kursusdagen opsummerer du, i samarbejde med andre, hvordan temaerne maddannelse, måltider og sundhed indgår i den styrkede pædagogiske læreplan. Dette er første trin i en deltagerstyret proces mod at udvikle institutionens pædagogiske handleplaner og visioner.


  På kursusdagen får du inspiration til forankringsprocesser i forhold til maddannelse, måltider og sundhed.


  Efter kursusdagen skal du, i samarbejde med andre i institutionen, udarbejde strukturerede pædagogiske handleplaner om maddannelse, måltider og sundhed.

 • ​Kurset henvender sig til pædagogisk personale og madprofessionelle i dagtilbud, der ønsker at medvirke til, at maddannelse, måltider og sundhed spiller en central rolle i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Det forventes, at du har viden om den styrkede pædagogiske læreplan og forudsætninger svarende til deltagelse i Trin 1(basiskursus) om maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

 • Kurset udbyder i samarbejde med alle landets professionshøjskoler:
  Københavns Professionshøjskole (KP)
  Professionshøjskolen Absalon
  Professionshøjskolen UCN
  UC syd
  VIA University College

Kontakt

kari480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt