Kursus

Maddannelse, måltider og sundhed i daginstitutioner – basiskursus 2

​Et 3-dages kursus, hvor du opnår praksisnær viden om og færdigheder i at anvende og implementere maddannelse, måltider og sundhed i forbindelse med realiseringen af styrkede pædagogiske læreplan, herunder fokus på samarbejde med kolleger, forældre og lokalmiljø samt udarbejdelse af pædagogiske handleplaner om maddannelse, måltider og sundhed.

Sted

Aarhus

Pris

3900.00 kr. + moms

Dato

01.04.2020 - 14.05.2020

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • ​​Det overordnede formål med kursusdagene er at tilbyde kompetenceudvikling til pædagogisk personale og madprofessionelle i dagtilbud. Gennem viden, inspirerende materialer og konkrete “prøvehandlinger” opnår du kompetencer til, i samarbejde med kolleger, at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere maddannelse, måltider og sundhed i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan og forankre dette i din institution. Der er ligeledes fokus på samarbejde med forældre, grundskole og lokalmiljø om dette.

   

  NB: Beløbet er inkl. forplejning.

 • Indholdet på de tre kursusdage er:
  Kursusdag 1: Maddannelse, måltider og sundhed i relation til den styrkede pædagogiske læreplan.

  Her får du viden og færdigheder til at kunne tage en aktiv rolle i planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af større og mindre tiltag og forløb i lyset af den styrkede pædagogiske læreplan i forhold til maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

  Kursusdag 2: Maddannelse, måltider og sundhed i samarbejde med madprofessionelle, forældre, grundskole og lokale miljøer 

  Her er der fokus på forløbstilrettelæggelsen i samarbejde med kolleger, børn, forældre og det omgivende samfund (fx lokale foreninger, fødevarevirksomheder og skolehaver) og fokus på at udvikle maddannelse, måltider og sundhed i overgangen mellem dagtilbud og skole


  Kursusdag 3: Handleplaner og visioner for maddannelse, måltider og sundhed i dagtilbud    Her får du viden og færdigheder til at arbejde med den professionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige forankring af arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

  Anvendelse:

  Kurset er trin 2 i en kursusrække, hvor trin 1 (basiskursus) omhandler maddannelse, måltider og sundhed i relation til den styrkede pædagogiske læreplan. Det efterfølgende trin 3 vil være netværksskabelse og forankring. 

  For at sikre, at den nye viden og færdigheder forankres i din organisation, tilrettelægges kurset ud fra en 20-30-50-struktur. Det vil sige, at 20 % af din læring foregår før hver enkelt af de tre kursusdage, 30 % foregår på selve kursusdagene og 50 % foregår efter hver kursusdag, hvor du iværksætter mindre tiltag og forløb i samarbejde med andre.


  Dag 1: Før kursusdagen undersøger du, hvordan det forholder sig med på maddannelse, måltider og sundhed i din institution med blik for det pædagogiske grundlag og læreplanstemaerne i den styrkede pædagogiske læreplan.
  På kursusdagen får du inspiration fra forsknings- og udviklingsarbejder til, hvordan du kan tage en aktiv rolle i planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af tiltag i relation til den styrkede pædagogiske læreplan med inddragelse af undersøgelse af egen praksis.
  Efter kursusdagen afprøves og drøftes de planlagte tiltag i din institution.


  Dag 2: Før kursusdagen undersøger du, hvor, hvorfor og hvordan arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed lykkes i relation til institutionens madprofessionelle, forældre, grundskole og lokale miljø.
  På kursusdagen får du inspiration fra forsknings- og udviklingsarbejder til forskellige aktiviteter og opgaver i forhold til at planlægge og afprøve disse i din institution.
  Efter kursusdagen afprøves og drøftes de planlagte tiltag i egen institution.


  Dag 3: Før kursusdagen opsummerer du, i samarbejde med andre, hvordan temaerne maddannelse, måltider og sundhed indgår i den styrkede pædagogiske læreplan. Dette er første trin i en deltagerstyret proces mod at udvikle institutionens pædagogiske handleplaner og visioner.


  På kursusdagen får du inspiration til forankringsprocesser i forhold til maddannelse, måltider og sundhed.


  Efter kursusdagen skal du, i samarbejde med andre i institutionen, udarbejde strukturerede pædagogiske handleplaner om maddannelse, måltider og sundhed.

 • ​Kurset henvender sig til pædagogisk personale og madprofessionelle i dagtilbud, der ønsker at medvirke til, at maddannelse, måltider og sundhed spiller en central rolle i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Det forventes, at du har viden om den styrkede pædagogiske læreplan og forudsætninger svarende til deltagelse i Trin 1(basiskursus) om maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

 • Kurset udbyder i samarbejde med alle landets professionshøjskoler:
  Københavns Professionshøjskole (KP)
  Professionshøjskolen Absalon
  Professionshøjskolen UCN
  UC syd
  VIA University College

Kontakt

kari480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt