Metodekursus i familiemægling og netværk

​Ønsker du at styrke og målrette dit arbejde med familiemægling og netværk for borgere, herunder unge, i risiko for eller i hjemløshed? Du kan på dette kursus få viden og systematik til at udvikle konkrete arbejdsgange i din daglige praksis i arbejdet med konflikter, mægling og netværk.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • ​Kurset bygger videre på videnskurset "Netværk og inklusion". Kurset giver dig opdateret viden om, hvordan man kan arbejde med familiemægling ud fra den refleksive model. Det kan både være forebyggende samt en del af indsatsen, når borgeren er i risiko for eller i hjemløshed.

  På kurset bliver du præsenteret for konkrete arbejdsgange og får mulighed for at træne arbejdet med mægling, særligt med fokus på familiære konflikter, men ud fra en metode, der kan anvendes bredt i arbejdet som konfliktmægler. Kurset indeholder også fokus på arbejdet med borgerens netværk. På kurset vil du derfor træne i at arbejde med netværkskort.

  Kurset giver dig:

  • viden til at forstå hvad konflikter er, og hvordan du kan arbejde med dem
  • viden om at arbejde med mægling, særligt i familiære konflikter
  • viden om mæglerrollen, med særligt fokus på at være neutral
  • viden om, hvordan netværk kan forstås, når du møder en borger i risiko for eller i hjemløshed
  • viden om at arbejde med netværkskortet, som redskab til at understøtte borgerens netværksdannelse.
 • Du får viden om: 

  • familiemægling og netværk – hvad siger forskningen?
  • den unges stemme, identitetsudvikling og konflikter
  • den refleksive konfliktmæglingsmodel, introduktion og træning
  • netværkskortet, introduktion og træning
  • introduktionen til netværksrådslagning som inspiration
  • træning i metoderne via en specifik casebaseret opgave, som du skal træne i egen praksis mellem metodekursus og metodeopfølgning. Dine erfaringer inddrages i metodeopfølgningsseminaret.
 • Kurset er relevant for dig, der arbejder som bostøttemedarbejder, eksempelvis med metoderne CTI og ICM samt kontaktpersoner eller andre, der arbejder med borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

  Bemærk: Videnskurset "Netværk og social inklusion" er en forudsætning for deltagelse i dette kursus. Det er et krav, at relevante ledere deltager på ledermodul, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i kursuskataloget.

  Deltagelse på et metodekursus kræver, at kommunen eller boformen har en forudgående samarbejdsaftale med Socialstyrelsen eller anmoder herom i forbindelse med ansøgning om deltagelse på metodekursus. En samarbejdsaftale fås gennem direkte kontakt til Socialstyrelsens rådgivningsfunktion via kursuskatalog@socialstyrelsen.dk.

  En samarbejdsaftale er en aftale med Socialstyrelsen om rådgivning, implementeringsstøtte og kompetenceudvikling til kommuner eller §110 boformer på hjemløshedsområdet. Rådgivningen er henvendt til jer, der ønsker at udvikle indsatsen for borgere i hjemløshed ved at arbejde ud fra Housing First-princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder CTI eller ICM samt metodekurserne Traumer og hjemløshed, Familiemægling og Samarbejdsmodellen.

  Vil din kommune indgå samarbejdsaftale med Socialstyrelsen? Læs mere om samarbejdsaftale med Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet her.

 • ​Undervisningsformen vil være en vekselvirkning mellem underviseroplæg, refleksioner og træning. Der lægges på metodekurset om ”Familiemægling og Netværk” særligt vægt på træningsdelen, og at du sammen med dine kommunale kollegaer arbejder med at udvikle konkrete arbejdsgange som afprøves i jeres daglige praksis. Der følges op på dette ved et metodeopfølgningsseminar ca. 6 mdr. efter.

Kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt