Myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelser

​Ønsker du, at få viden, der understøtter sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelser og styrker kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Dette kursus tilvejebringer viden, der understøtter en sagsbehandlingsproces, der er systematisk og af høj faglig kvalitet.

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

10.03.2021

Ansøgningsfrist

10.02.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

30.09.2021

Ansøgningsfrist

02.09.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

12.10.2021

Ansøgningsfrist

14.09.2021

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Børnekataloget Videnskursus

Om kurset

 • ​Når du har gennemført kurset, har du sikret dig et solidt og kvalificeret vidensgrundlag for myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelser, herunder kendskab til udredningsværktøjet og centrale problemstillinger i myndighedsarbejdet med målgruppen. 

  Du får:

  • Overblik over relevant lovgivning på området
  • Indblik i hvad udredningsværktøjet er og hvordan det anvendes
  • Forståelse af, hvordan udredningsværktøjet kan bidrage til at understøtte en systematisk og helhedsorienteret indsats
  • Inspiration til hvordan du kan arbejde med inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelser
  • Indblik i, hvor du kan indhente relevant viden om forskellige målgrupper
  • Og øje for hvordan du kan skabe sammenhænge i sagsbehandlingen, fx i forbindelse med overgange
 • ​På kurset får du viden om centrale problemstillinger i myndighedsarbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser, samt indblik i anvendelse af udredningsværktøjet og viden om ICS og de bagvedliggende socialfaglige teorier. Undervisningen er afstemt med Håndbog om kvalitet i sagsbehandlingen og der lægges stor vægt på, at dine egne cases og erfaringer inddrages og sættes i spil.

  Du introduceres til:

  • Viden om udredning af børn og unge med funktionsnedsættelse
  • Anvendelse af udredningsværktøjet i sammenhængende og helhedsorienterede indsatser
  • Arbejde med målsætning i den frivillige handleplan
  • Inddragelse af barnet/den unge med funktionsnedsættelser
  • Indhentning af relevant viden om forskellige målgrupper på handikapområdet
  • Relevant lovgivning vedrørende børn og unge med funktionsnedsættelser 
 • ​Kurset er for dig, der er myndighedssagsbehandler på handicapområdet for børn og unge 0 – 18 år.

 • ​Kurset afvikles over 1 dag. På kurset arbejdes der med dialogbaseret undervisning, gruppedrøftelser og refleksioner. Undervisningen tager afsæt i egne cases/fælles case og refleksioner over egen praksis.

  Kursusleverandør
  Konsortium: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole & VIA University College

   

   

Kontakt

lmel480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Mette-Bonderup480x480.jpg

Faglig kontakt