Myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

​Overgrebssager kan være særligt udfordrende, for hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler i disse sager? Og hvordan taler man med børn, når der er mistanke om overgreb?

Sted

Næstved

Pris

360.00 kr.

Dato

09.11.2020

Ansøgningsfrist

12.10.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

København

Pris

360.00 kr.

Dato

12.04.2021

Ansøgningsfrist

15.03.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Vejle

Pris

360.00 kr.

Dato

07.06.2021

Ansøgningsfrist

10.05.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aalborg

Pris

360.00 kr.

Dato

11.10.2021

Ansøgningsfrist

13.09.2021

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Børnekataloget Videnskursus

Om kurset

 • ​Du får øgede kompetencer til at navigere som myndighedssagsbehandler i sager med voldelige og seksuelle overgreb.

  Kurset giver dig:

  • Indsigt i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde der foregår i overgrebssager, herunder kravet om en beredskabsplan og kendskab til Børnehusenes arbejde
  • Kendskab til tegn og signaler, der kan være udtryk for fysiske, psykiske og seksuelle overgreb
  • Viden om hvordan man kan inddrage barnet i overgrebssager
  • Øgede kompetencer til at afdække og udarbejde en børnefaglige undersøgelse i sager med mistanke eller viden om overgreb
 • ​På kurset får du viden omkring den lovgivningsmæssige ramme og de krav, der gør sig gældende ved mistanke om overgreb og handlemuligheder i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

  Du arbejder med:

  • Den nyeste forskning om overgreb mod børn
  • Servicelovens bestemmelser om tidlig opsporing og de skærpede krav til behandling af sager om overgreb mod børn og unge
  • Samarbejdet med politi og Børnehuse
  • Det interne samarbejde om at støtte op om barnet, mens sagen pågår
  • Muligheden for inddragelse af barnet i forbindelse med overgrebssager, herunder snitfladen mellem børnesamtalen efter serviceloven og politiets afhøring efter straffelovens bestemmelser og hvordan de forskellige lovgivninger spiller sammen
  • Opmærksomhedspunkter og dilemmaer i forbindelse med børnesamtalen i overgrebssager
  • Handleveje afhængig af, hvem mistanken retter sig mod
  • Advarselssignaler i forskellige aldre og hvornår det bør give anledning til akutte foranstaltninger 
 • ​Kurser er for myndighedssagsbehandlere på udsatte børn- og ungeområdet.

 • ​Kurset består af en dags undervisning.

  Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.

  Kursusleverandør er Seminarer.dk 

Kontakt

kikl480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Marianne-Krøl-Wollbrecht480x4802019.jpg

Faglig kontakt