Opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

​Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing?

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

09.06.2021

Ansøgningsfrist

04.05.2021

Ledighed

Fuldt booket

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

23.11.2021

Ansøgningsfrist

26.10.2021

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Børnekataloget Videnskursus

Om kurset

 • ​På kurset opnår du viden om tegn på mistrivsel hos børn og unge i en udsat position og får kendskab til metoder til opsporing af udsatte børn og unge. 

  Kurset giver dig:

  • Indsigt i lovgivningen vedrørende opsporing og tidlig forebyggende indsats med fokus på samspillet mellem myndighed og almenområdet
  • Viden om de centrale elementer, der skal være til stede fagligt og organisatorisk for at lykkes med tidlig opsporing
  • Viden om udsatte børn og unge, herunder risikofaktorer og resiliens
  • Kendskab til tegn på begyndende mistrivsel hos børn og unge
  • Kendskab til tegn og signaler i sager med mistanke om overgreb
  • Viden om konkrete initiativer i forhold til tidlig opsporing
 • ​På kurset præsenteres du for viden fra forskning og praksis samt lovgivningen omkring tidlig opsporing og indsats. Derudover er der fokus på metoder til opsporing samt konkrete tegn og signaler på mistrivsel eller begyndende mistrivsel.

  Du arbejder med:

  • Den sammenhængende børnepolitik
  • Formålsbestemmelsen til Servicelovens kapitel 11
  • Samarbejde på tværs og Servicelovens § 49 a
  • Tavshedspligt og underretningspligt
  • Handleforpligtelser i forbindelse med en underretning
  • Myndighedernes mulighed for at oplyse en sag tidligt i forløbet
  • Inddragelse af børn og forældre
  • Tegn og signaler på mistrivsel, herunder forskellige reaktionsmønstre og fokusområder i forhold til barnets alder
  • To-personers-psykologien, resiliens, robusthed, livsduelighed, udviklingsrisici, tryg tilknytning og mønsterbrud
  • Metoder til at afdække mistrivsel og mistanke om overgreb
  • Konkrete initiativer i forhold til forebyggelse samt tidlig opsporing og indsats
 • ​Kurset er for myndighedssagsbehandlere samt medarbejdere, der arbejder med indsatser og foranstaltninger for børn og unge i udsatte positioner samt inden for det almene område, herunder PPR, personalet i dagtilbud, skoler, SFO/fritidsklubber, sundhedsplejersker og dagplejere.

 • ​Kurset består af en dags undervisning.

  Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.

  Kursusleverandør
  Seminarer.dk

Kontakt

kikl480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Marianne-Krøl-Wollbrecht480x4802019.jpg

Faglig kontakt